Primar, Marina Huzoni

primar, Comuna General Berthelot, Marina Huzoni

Marina Huzoni
Primarul comunei General Berthelot

"Să ne oferim talentul în crearea de oportunităţi pentru tineri şi în îmbunătăţirea condiţiilor de trai în comunitatea noastră."

Şedinţe publice / Proiecte de Hotărâri

Convocarea consiliului local se face în scris, prin intermediul secretarului unităţii administrativ-teritoriale, cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţelor ordinare sau cu cel puţin 3 zile înainte de şedinţele extraordinare. Odată cu notificarea convocării, sunt puse la dispoziţie consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi.

În invitaţia la şedinţă se vor preciza data, ora, locul desfăşurării şi ordinea de zi a acesteia.

Ordinea de zi a şedinţei consiliului local se aduce la cunoştinţă locuitorilor comunei sau ai oraşului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate.

Legea 215/2001 (ART. 39)

>>> Programări şedinţe publice
>>> Proiecte de hotărâri
Hotărările Consiliului Local
HOTĂRÂREA Nr. 52 / 2016 - rectificare buget - august 2016
HOTĂRÂREA Nr. 46 / 2016 - aprobare transport deşeuri
HOTĂRÂREA Nr. 45 / 2016 - vânzare teren intravilan
HOTĂRÂREA Nr. 44 / 2016 - vânzare teren intravilan

actualizat: 20-11-2017   utilizator: 32  

>>> Hotărârile Consiliului Local