Pagina căutată nu există în acest site

Harta site

Harta site-ului www.primariaberthelot.ro

Administrație

Administrație

Declaraţii de avere

http://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=declaratii
Declaraţii de avere şi interese actualizat: 01-05-2018

Funcţionari

http://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=functionari
Funcţionarii primăriei General Berthelot actualizat: 27-02-2018

Legislaţie

http://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=legislatie
Legislaţie autorităţi publice locale actualizat: 05-12-2017

Primar

http://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=primar
Primar, Marina Huzoni actualizat: 02-05-2018

Secretar

http://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=secretar
Secretar, Antoniu Groşan actualizat: 01-05-2018

Viceprimar

http://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=viceprimar
Viceprimar, Rodean Mihai - Emil actualizat: 02-05-2018

Anunţuri, Comunicate

Licitaţii, Vânzări, Angajări, Evenimente

Achiziţii publice

http://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=anunt_achizitii
Toate anunţurile actualizat: 01-05-2018

Angajări

http://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=anunt_angajari
Concursuri angajări actualizat: 01-05-2018

Datornici

http://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=anunt_datornici
Liste datornici actualizat: 01-05-2018

Dezbateri publice

http://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=anunt_dezbateri
Dezbateri publice actualizat: 01-05-2018

Evenimente

http://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=anunt_evenimente
Evenimente actualizat: 01-05-2018

Planuri urbanistice

http://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=anunt_planuri
Planuri urbanistice actualizat: 01-05-2018

Publicaţii căsătorii

http://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=anunt_casatorii
Publicaţii căsătorii actualizat: 30-04-2018

Toate anunţurile

http://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=anunt_toate
Anunţuri de actualitate actualizat: 01-05-2018

Vânzări, licitaţii

http://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=anunt_vanzari
Vânzări, închirieri, concesionări, Licitaţii publice actualizat: 15-05-2018

Buget, Contabilitate

Buget, Contabilitate

Buget iniţial

http://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=buget_initial
Buget iniţial actualizat: 15-02-2018

Comunicări

http://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=buget_comunicari
Comunicări financiar-contabile actualizat: 15-09-2017

Indicatori

http://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=indicatori
Indicatori venituri, cheltuieli, plăţi restante actualizat: 15-09-2017

Programe de investiţii

http://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=programe_investitii
Programe de investiţii publice actualizat: 02-05-2018

Proiecte de buget

http://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=buget_proiect
Proiecte de buget actualizat: 15-09-2017

Rectificări de buget

http://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=buget_rectificari
Rectificări de buget actualizat: 14-03-2018

Registrul datoriei publice

http://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=registru_datorii
Registrul datoriei publice actualizat: 15-09-2017

Situaţii financiare trimestriale

http://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=dds
Situaţii financiare trimestriale, bilanţuri contabile actualizat: 15-09-2017

Consiliul Local

Consiliul Local

Componenţa

http://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=componenta_consiliu
Componenţa consiliului local General Berthelot actualizat: 27-02-2018

Hotărâri

http://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=hcl
Hotărârile consiliului local actualizat: 14-03-2018

Programe de investiţii

http://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=programe_investitii
Programe de investiţii publice actualizat: 02-05-2018

Regulamente

http://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=consiliu_regulamente
Regulamente actualizat: 12-04-2018

Contact

Contact

Contact

http://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=contact
Date de contact, Program, Audienţe actualizat: 18-03-2018

Formulare

Documente necesare, Modele formulare

Formulare Legea 544/2001

http://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=formulare_544
Formulare prevăzute în Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public actualizat: 05-03-2018

Formulare taxe, impozite

http://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=formulare
Formulare taxe, impozite, declaraţii fiscale, autorizaţii actualizat: 04-03-2018

Galerie foto

Fotografii din comunitatea General Berthelot

Aspecte din comunitate

http://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=galerie_foto
Aspecte din comunitate actualizat: 17-02-2018

Foto evenimente

http://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=foto_evenimente
Foto evenimente actualizat: 01-05-2018

Informaţii de interes public

Informaţii de interes public

Documente de interes public

http://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=documente_publice
Lista cu documentele de interes public produse/gestionate de primăria General Berthelot. actualizat: 05-03-2018

Legislaţie

http://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=legislatie_informatii_publice
Legislaţia aferentă administrării/solicitării informaţiilor publice actualizat: 05-03-2018

Rapoarte aplicare Legea 544 şi Legea 52

http://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=rapoarte_544_52
Rapoartele de aplicare a Legii 544/2001 şi a Legii 52/2003 actualizat: 05-03-2018

Solicitare informaţii

http://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=informatii_publice
Responsabil Legea 544/2001 actualizat: 05-03-2018

Localizare

Localizare

Aşezare geografică

http://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=asezare
Aşezare geografică actualizat: 18-03-2018

Localităţi

http://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=localitati
Localităţi componente actualizat: 28-11-2017

Organizare

Organizare

Asistenţă socială

http://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=asistenta_sociala
Asistenţă socială actualizat: 15-02-2018

Organigramă

http://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=organigrama
Organigrama şi statul de funcţii actualizat: 27-02-2018

Registru agricol

http://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=registru_agricol
Registru agricol actualizat: 15-09-2017

Starea civilă

http://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=stare_civila
Starea civilă actualizat: 15-09-2017

Taxe şi impozite

http://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=taxe_si_impozite
Taxe şi impozite actualizat: 15-09-2017

Urbanism

http://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=urbanism
Urbanism şi amenajarea teritoriului actualizat: 15-09-2017

Prezentare

Prezentarea comunei General Berthelot

Istoric

http://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=istoric
Istoric actualizat: 28-11-2017

Prezentare

http://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=social_cultural
Aspecte sociale, culturale şi de tradiţie actualizat: 28-11-2017

Relief, Climă

http://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=relief
Relief, Climă, Faună actualizat: 28-11-2017

Servicii

Servicii

Serviciul apă, canalizare

http://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=serviciu_apa
Serviciul apă, canalizare actualizat: 15-09-2017

Serviciul colectare-curăţenie

http://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=serviciu_curatenie
Serviciul colectare-curăţenie actualizat: 15-09-2017

Situaţii de Urgenţă

Situaţii de Urgenţă

Documentaţii Situaţii de Urgenţă

http://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=documentatii_urgenta
Documentaţii Situaţii de Urgenţă actualizat: 27-02-2018

ISU

http://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=isu
ISU actualizat: 14-01-2018

Legislaţie

http://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=legislatie_urgenta
Legislaţie Situaţii de Urgenţă actualizat: 15-09-2017

Strategia Naţională Anticorupţie

Strategia Naţională Anticorupţie

Strategia Naţională Anticorupţie

http://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=sna
Strategia Naţională Anticorupţie actualizat: 14-03-2018

Transparența Decizională

Transparența Decizională

Dispoziţiile Primarului

http://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=dispozitii
Dispoziţiile primarului actualizat: 14-03-2018

Hotărârile Consiliului Local

http://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=hcl
Hotărârile consiliului local General Berthelot actualizat: 14-03-2018

Procese verbale şedinţe

http://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=procese_verbale
Procese verbale şedinţe publice actualizat: 21-05-2018

Programări şedinţe publice

http://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=convocari
Programări şedinţe publice actualizat: 23-04-2018

Proiecte de hotărâri

http://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=proiecte_hotarari
Proiecte de hotărâri actualizat: 21-01-2018

Solicitare informaţii (Legea 544/2001)

http://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=informatii_publice
Informaţii publice în baza Legii 544/2001 actualizat: 05-03-2018

Forum

Comunitatea locală - dezbateri publice