Dezbateri publice

Anunţuri - dezbateri publice, anul: 2019

ANUNT DEZBATERE PUBLICA

A N U N T

În data de 15.04.2019, începând cu orele 14,00,00 va avea loc dezbaterea publică a proiectului de act normativ ~ADOPTARE BUGET 2019 ~ în sala de şedinţe a Consiliului local, definitivându-se versiunea finală a actului normativ, ce va fi supus aprobării Consiliului local al comunei General Berthelot în şedinţa ordinară care va avea loc în luna aprilie 2019.


actualizat: 10-04-2019   utilizator: 99  

DEZBATERE PUBLICA BUGET

A N U N Ț

În temeiul art. 39, alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, pentru asigurarea transparenţei şi publicităţii, Primarul comunei General Berthelot aduce la cunoştinţa cetăţenilor comunei proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli aferent anului 2019, în scopul informării populaţiei, dar şi al formulării de propuneri privind structura acestuia.

Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei General Berthelot pe anul 2019 poate fi consultat pe site-ul instituției www.primariaberthelot.ro

Până la data de 15 aprilie 2019, potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, se pot înainta propuneri privitoare la acest proiect, fie direct la sediul primăriei, fie în format electronic la adresa de email berthelot2004@yahoo.com sau prin fax la nr. 0254/770515.

De asemenea, Primăria comunei General Berthelot anunţă că până la data de 16 aprilie, anul curent, se va organiza o ședință publică de prezentare a bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al comunei General Berthelot pe anul 2019.


actualizat: 01-04-2019   utilizator: 99