Contact

Date de contact
Primaria comunei General Berthelot
Judeţul: Hunedoara
Localitatea: General Berthelot
Strada: Principală, 30
Cod poştal: 337235
Cod fiscal: 5453835
Cont Iban: RO61TREZ24A510103200109X
TREZORERIA HAŢEG
Telefon: 0254770531
Fax: 0254770515
berthelot2004@yahoo.com
Orar de lucru cu publicul
Luni:07:00 - 15:30
Marţi:07:00 - 15:30
Miercuri:07:00 - 15:30
Joi:07:00 - 15:30
Vineri:07:00 - 13:00
Program audienţe
Primar: Luni 10:00 - 12:00
Secretar general: Miercuri 10:00 - 12:00

 

Propuneri, sugestii pentru proiect de hotărâre

Nr.27/31-03-2023 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în imobilul Primariei comunei General Berthelot, catre Inspectoratul de Politie Judetean Hunedoara, spațiu in care isi va desfasura activitatea Postul de Politie General Berthelot, prin încheierea unui contract de comodat în acest sens
PRIMĂRIA COMUNEI GENERAL BERTHELOT pe googleMap