Primar, Marina Huzoni

primar, Comuna General Berthelot, Marina Huzoni

Marina Huzoni
Primarul comunei General Berthelot

Formaţiunea politică: PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL
Primar, la primul mandat

"Să ne oferim talentul în crearea de oportunităţi pentru tineri şi în îmbunătăţirea condiţiilor de trai în comunitatea noastră."

Şedinţe publice / Proiecte de Hotărâri
Dispozitie convocare sedinta ordinara 2 august 2019, ora 20,00
publicat: 30-07-2019   utilizator: 99  
PROIECT BUGET 2019
publicat: 29-03-2019   utilizator: 99  


>>> Programări şedinţe publice
>>> Proiecte de hotărâri
Hotărările Consiliului Local
HCL 48/2019
publicat: 10-09-2019   utilizator: 99  
HCL 49/2019
publicat: 10-09-2019   utilizator: 99  
HCL 47/2019
publicat: 10-09-2019   utilizator: 99  
HCL 35 aprobarevaloare finala
publicat: 14-08-2019   utilizator: 99  
HCL nr. 34 alegere presedinte de sedinta
publicat: 14-08-2019   utilizator: 99  


>>> Hotărârile Consiliului Local
anul: 2018;
publicat: 02-10-2018   utilizator: 99  


Publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru UAT General Berthelot
anul: 2018;

OCPI Hunedoara anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru UAT General Berthelot pe o perioadă de 60 de zile calendaristice conform art. 11 alin (2), litera k  din Legea cadastrului și a publicității imobiliare 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


anunt afisare documente tehnice ale cadastrului UAT general berthelot.doc primarie.doc  (0.19MB ) : 02-10-2018   utilizator: 32