Primar, HUZONI MARINA

HUZONI MARINA, Primar

HUZONI MARINA
primarul comunei General Berthelot

Studii: tehnolog; Liceu-bacalaureat; 
Formaţiunea politică: PNL

Primar la al 5-lea mandat (vârsta: 62 de ani)

Şedinţe publice


Nicio şedinţă programată pentru următoarea perioadă

>>> lista dispoziţii convocări şedinţe publice
Proiecte de hotărâri în dezbatere publică


Niciun proiect de hotărâre în dezbatere publică azi
 
>>> registrul proiectelor de hotărâri
 
Anunţuri sau comunicate publicate recent pe prima pagină
 
Toate anunţurile de actualitate sunt la: Anunţuri/comunicate
Informare candidati
Proces Verbal privind completare BECC nr. 38 General Berthelot

PV afisare completare BECL.pdf  (1,43 MB)  data: 19-04-2024   utilizator: 81  
Informare candidati
hot_4.pdf  (917,53 KB)  data: 18-04-2024   utilizator: 81  
Ajutor minimis pentru crescătorii de porci
Termen limita depuneri cereri: 30iunie 2024

ajutor_minimis_formular cerere.pdf  (85,08 KB)  data: 15-04-2024   utilizator: 1  
Material informativ privind o serie de informații necesare candidaților la alegerile din 9 iunie 2024
   Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează competitorii electorali care doresc să participe la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European şi/sau la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din 9 iunie 2024 că, începând cu data de 25 martie a.c., a demarat procedura de înregistrare a mandatarilor financiari coordonatori desemnaţi, în vederea atribuirii codurilor unice de identificare.

>>> Autoritatea electorală permanentă (www.roaep.ro)

>>> Departamentul de Control al Finanțării Partidelor Politice și a Campaniilor Electorale (www.finantarepartide.ro)


Afis informare candidati.pdf  (418,91 KB)  data: 11-04-2024   utilizator: 1  
Informare pentru candidati
Adresa unde isi va desfasura activitatea Biroul Electoral de Circumscriptie Locala nr. 38 General Berthelot este localitatea General Berthelot nr. 30, comuna General Berthelot, judetul Hunedoara. 

OP 117-27-03-2024 -1-.pdf  (89,77 KB)  data: 27-03-2024   utilizator: 81  
OP 113-21-03-2024 -1-.pdf  (484,86 KB)  data: 27-03-2024   utilizator: 81  
Spune STOP incendiilor de vegetație uscată
Spune STOP incendiilor de vegetație uscată
 Arderile necontrolate reprezintă un pericol major pentru viața cetățenilor și pot afecta gospodării, construcții, rețele electrice, păduri și animale.
 Pentru preîntâmpinarea unor situații care pot duce la izbucnirea incendiilor de vegetație uscată, vă recomandăm:
- Să nu utilizați focul deschis în locuri cu pericol de incendiu;
- Supravegheați copiii pentru a preveni jocul acestora cu focul;
- Nu aruncați la întâmplare resturi de țigări și chibrituri aprinse;
Vă reamintim că este interzisă incendierea resturilor vegetale în scopul igienizării terenurilor agricole, această acțiune fiind sancționată prin lege.
 Curățarea terenurilor prin incendiere nu este o soluție! Există servicii de toaletare și curățare a terenurilor, cu ajutorul utilajelor și a echipelor specializate.
data: 21-03-2024   utilizator: 1
Anunț public
Prin prezenta vă aducem la cunoștiință publică, că în data de 04.03.2024 a fost aprobata de către Consiliul Local al comunei General Berthelot Hotărârea nr. 19/2024 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2024-2029, la nivelul comunei General Berthelot

HCL 19.pdf  (2,32 MB)  data: 11-03-2024   utilizator: 81  
A N U N Ţ
În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primăria comunei General Berthelot, supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ:
Proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației anuale a comunei General Berthelot și a tarifului de capturare a câinilor fără stăpâni, la Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul Județean pentru Ocrotirea Animalelor fără Stăpân”.

             Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre pot fi consultate pe site-ul instituției www.primariaberthelot.ro – secțiunea ,,Anunțuri, comunicate – Dezbateri Publice,, precum și  la Secretarul General al Comunei General Berthelot,  unde pot fi depuse şi eventualele sugestii şi recomandări.
 Cei interesaţi îşi pot depune propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice la Secretarul General al Comunei General Berthelot sau prin email, la adresa de email berthelot2004@yahoo.com până la data de 08.04.2024, ora 09:00.
                În data de 08.04.2024, începând cu orele 09:30 va avea loc dezbaterea publică a proiectului de act normativ în sala de şedinţe a Consiliului local, definitivându-se versiunea finală a actului normativ, ce va fi supus aprobării Consiliului local al comunei General Berthelot în şedinţa ordinară care va avea loc în luna aprilie 2024.

HOT- PROIECT 20 cotizatie si tarif ADI Serv- jud- ocrotirea animalelor fără stapan.doc  (202,50 KB)  data: 06-03-2024   utilizator: 81  
INFORMARE OUG195/2005 ŞI MODIFICĂRI ADUSE DE OUG 38/2022
Conform OUG195/2005 privind protecţia mediului  vă aducem la cunoştinţă urmatoarele:
Art. 96 (1)Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 6500 lei (RON) la 7000 lei (RON) pentru persoane fizice, şi de la 25000 lei (RON) la 30000 lei (RON) pentru persoane juridice, încălcarea următoarei prevederi legale:
 - obligaţia proprietarilor şi deţinătorilor de terenuri cu titlu sau fără titlu, de a nu arde miriştile, stuful, tufărişurile sau vegetaţia ierboasă, fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă;

informareOUG195.pdf  (148,27 KB)  data: 01-03-2024   utilizator: 1  
Anunț public
În data de 28.02.2024 la nivelul UAT GENERAL BERTHELOT se va desfășurara exercițiului de alarmare publică - ,,Miercurea Sirenelor,, ,în intervalul orar 10:00-11:00.
Va multumim! 
data: 26-02-2024   utilizator: 81
 
Toate anunţurile de actualitate sunt la: Anunţuri/comunicate