Primar, Marina Huzoni

primar, Comuna General Berthelot, Marina Huzoni

Marina Huzoni
Primarul comunei General Berthelot

Formaţiunea politică: PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL
Primar, la primul mandat

"Să ne oferim talentul în crearea de oportunităţi pentru tineri şi în îmbunătăţirea condiţiilor de trai în comunitatea noastră."

Şedinţe publice / Proiecte de Hotărâri
PROIECT BUGET 2019
publicat: 29-03-2019   utilizator: 99  


>>> Programări şedinţe publice
>>> Proiecte de hotărâri
Hotărările Consiliului Local
HCL 13 privind aprobarea Devizului General actualizat 2019, privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiție „CONSTRUIRE POD PESTE RÂUL GALBENA, COMUNA GENERAL BERTHELOT, JUDEȚUL HUNEDOARA”
publicat: 03-07-2019   utilizator: 99  
HCL 12 alegerea presedintelui de sedinta
publicat: 03-07-2019   utilizator: 99  
HCL 11 privind aprobarea listei de partizi pentru licitație masa lemnoasă pentru anul 2019
publicat: 03-07-2019   utilizator: 99  
HCL 10 privind propunerea de evaluare a activităţii secretarului comunei General Berthelot
publicat: 03-07-2019   utilizator: 99  
HCL 9 privind casarea unor obiecte de inventar
publicat: 03-07-2019   utilizator: 99  


>>> Hotărârile Consiliului Local
anul: 2018;
publicat: 02-10-2018   utilizator: 99  


Publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru UAT General Berthelot
anul: 2018;

OCPI Hunedoara anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru UAT General Berthelot pe o perioadă de 60 de zile calendaristice conform art. 11 alin (2), litera k  din Legea cadastrului și a publicității imobiliare 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


anunt afisare documente tehnice ale cadastrului UAT general berthelot.doc primarie.doc  (0.19MB ) : 02-10-2018   utilizator: 32