Primar, Marina Huzoni

primar, Comuna General Berthelot, Marina Huzoni

Marina Huzoni
Primarul comunei General Berthelot

Formaţiunea politică: PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL
Primar, la primul mandat

"Să ne oferim talentul în crearea de oportunităţi pentru tineri şi în îmbunătăţirea condiţiilor de trai în comunitatea noastră."

Şedinţe publice / Proiecte de Hotărâri
PROIECT BUGET 2019
publicat: 29-03-2019   utilizator: 99  


>>> Programări şedinţe publice
>>> Proiecte de hotărâri
Hotărările Consiliului Local
HCL 6/2019 aprobarea execuţiei bugetului local al comunei General Berthelot, pe cele două secţiuni, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli pentru trim. IV anul 2018
publicat: 06-03-2019   utilizator: 99  
HCL 5/2019 acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al comunei General Berthelot pe anul 2017, a deficitului sectiunii de dezvoltare la sfarsitul exercitiului bugetar 2018
publicat: 06-03-2019   utilizator: 99  
HCL 4/2019 analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru semestrul II al anului 2018 şi a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi
publicat: 06-03-2019   utilizator: 99  
HCL 2/2019 stabilirea situaţiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă familiilor şi persoanelor din comuna General Berthelot
publicat: 06-03-2019   utilizator: 99  
HCL 1/2019 aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pe anul 2019 în comuna General Berthelot
publicat: 06-03-2019   utilizator: 99  


>>> Hotărârile Consiliului Local
anul: 2018;
publicat: 02-10-2018   utilizator: 99  


Publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru UAT General Berthelot
anul: 2018;

OCPI Hunedoara anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru UAT General Berthelot pe o perioadă de 60 de zile calendaristice conform art. 11 alin (2), litera k  din Legea cadastrului și a publicității imobiliare 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


anunt afisare documente tehnice ale cadastrului UAT general berthelot.doc primarie.doc  (0.19MB ) : 02-10-2018   utilizator: 32  

Anunţ - licitaţie bunuri imobile sechestrate
anul: 2018;

Nu se admit oferte telefonice, telegrafice sau transmise prin fax.


Anunt licitatie bunuri.pdf  (0.61MB ) : 21-06-2018   utilizator: 32