Harta site

www.primariaberthelot.ro

Harta site-ului www.primariaberthelot.ro

Administrație

Administrație

Declaraţii de avere

https://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=declaratii
Declaraţii de avere şi interese actualizat: 30-06-2019

Funcţionari

https://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=functionari
Funcţionarii primăriei General Berthelot actualizat: 27-02-2018

Legislaţie

https://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=legislatie
Legislaţie autorităţi publice locale actualizat: 05-12-2017

Primar

https://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=primar
Primar, Marina Huzoni actualizat: 02-05-2018

Secretar

https://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=secretar
Secretar, Antoniu Groşan actualizat: 01-05-2018

Viceprimar

https://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=viceprimar
Viceprimar, Rodean Mihai - Emil actualizat: 02-05-2018

Anunţuri, Comunicate

Licitaţii, Vânzări, Angajări, Evenimente

Achiziţii publice

https://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=anunt_achizitii
Toate anunţurile actualizat: 01-05-2018

Angajări

https://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=anunt_angajari
Concursuri angajări actualizat: 01-05-2018

Datornici

https://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=anunt_datornici
Liste datornici actualizat: 01-05-2018

Dezbateri publice

https://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=anunt_dezbateri
Dezbateri publice actualizat: 29-01-2020

Evenimente

https://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=anunt_evenimente
Evenimente actualizat: 01-04-2020

Planuri urbanistice

https://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=anunt_planuri
Planuri urbanistice actualizat: 03-10-2018

Publicaţii căsătorii

https://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=anunt_casatorii
Publicaţii căsătorii actualizat: 30-04-2018

Toate anunţurile

https://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=anunt_toate
Anunţuri de actualitate actualizat: 01-05-2018

Vânzări, licitaţii

https://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=anunt_vanzari
Vânzări, închirieri, concesionări, Licitaţii publice actualizat: 21-06-2018

Buget, Contabilitate

Buget, Contabilitate

Buget iniţial

https://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=buget_initial
Buget iniţial actualizat: 15-02-2018

Comunicări

https://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=buget_comunicari
Comunicări financiar-contabile actualizat: 21-06-2018

Indicatori

https://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=indicatori
Indicatori venituri, cheltuieli, plăţi restante actualizat: 21-06-2018

Programe de investiţii

https://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=programe_investitii
Programe de investiţii publice actualizat: 21-06-2018

Proiecte de buget

https://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=buget_proiect
Proiecte de buget actualizat: 28-01-2020

Rectificări de buget

https://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=buget_rectificari
Rectificări de buget actualizat: 23-01-2020

Registrul datoriei publice

https://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=registru_datorii
Registrul datoriei publice actualizat: 21-06-2018

Situaţii financiare trimestriale

https://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=dds
Situaţii financiare trimestriale, bilanţuri contabile actualizat: 21-06-2018

Consiliul Local

Consiliul Local

Componenţa

https://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=componenta_consiliu
Componenţa consiliului local General Berthelot actualizat: 27-02-2018

Hotărâri

https://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=hcl
Hotărârile consiliului local actualizat: 23-01-2020

Programe de investiţii

https://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=programe_investitii
Programe de investiţii publice actualizat: 02-05-2018

Regulamente

https://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=consiliu_regulamente
Regulamente actualizat: 12-04-2018

Strategia de Dezvoltare

https://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=strategia
Strategia de Dezvoltare a comunei General Berthelot actualizat: 21-06-2018

Contact

Contact

Contact

https://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=contact
Date de contact, Program, Audienţe actualizat: 18-03-2018

Formulare

Documente necesare, Modele formulare

Formulare Legea 544/2001

https://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=formulare_544
Formulare prevăzute în Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public actualizat: 05-03-2018

Formulare taxe, impozite

https://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=formulare
Formulare taxe, impozite, declaraţii fiscale, autorizaţii actualizat: 04-03-2018

Formulare urbanism

https://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=formulare_urbanism
Formulare urbanism actualizat: 28-05-2018

Formulare vânzare teren extravilan

https://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=formulare_legea_17
Formulare vânzare teren extravilan actualizat: 28-05-2018

Galerie foto

Fotografii din comunitatea General Berthelot

Aspecte din comunitate

https://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=galerie_foto
Aspecte din comunitate actualizat: 17-02-2018

Foto evenimente

https://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=foto_evenimente
Foto evenimente actualizat: 01-05-2018

Informaţii de interes public

Informaţii de interes public

Documente de interes public

https://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=documente_publice
Lista cu documentele de interes public produse/gestionate de primăria General Berthelot. actualizat: 05-03-2018

Legislaţie

https://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=legislatie_informatii_publice
Legislaţia aferentă administrării/solicitării informaţiilor publice actualizat: 05-03-2018

Rapoarte aplicare Legea 544 şi Legea 52

https://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=rapoarte_544_52
Rapoartele de aplicare a Legii 544/2001 şi a Legii 52/2003 actualizat: 27-03-2019

Solicitare informaţii

https://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=informatii_publice
Responsabil Legea 544/2001 actualizat: 05-03-2018

Localizare

Localizare

Aşezare geografică

https://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=asezare
Aşezare geografică actualizat: 18-03-2018

Localităţi

https://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=localitati
Localităţi componente actualizat: 28-11-2017

Organizare

Organizare

Asistenţă socială

https://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=asistenta_sociala
Asistenţă socială actualizat: 15-02-2018

Certificate de urbanism

https://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=urbanism_cu
Urbanism şi amenajarea teritoriului actualizat: 20-06-2018

Organigramă

https://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=organigrama
Organigrama şi statul de funcţii actualizat: 27-02-2018

Registru agricol

https://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=registru_agricol
Registru agricol actualizat: 21-06-2018

Starea civilă

https://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=stare_civila
Starea civilă actualizat: 21-06-2018

Taxe şi impozite

https://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=taxe_si_impozite
Taxe şi impozite actualizat: 21-06-2018

Urbanism

https://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=urbanism
Urbanism şi amenajarea teritoriului actualizat: 20-06-2018

Prezentare

Prezentarea comunei General Berthelot

Istoric

https://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=istoric
Istoric actualizat: 28-11-2017

Prezentare

https://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=social_cultural
Aspecte sociale, culturale şi de tradiţie actualizat: 28-11-2017

Relief, Climă

https://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=relief
Relief, Climă, Faună actualizat: 13-06-2018

Servicii

Servicii

Serviciul apă, canalizare

https://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=serviciu_apa
Serviciul apă, canalizare actualizat: 15-09-2017

Serviciul colectare-curăţenie

https://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=serviciu_curatenie
Serviciul colectare-curăţenie actualizat: 15-09-2017

Situaţii de Urgenţă

Situaţii de Urgenţă

Documentaţii Situaţii de Urgenţă

https://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=documentatii_urgenta
Documentaţii Situaţii de Urgenţă actualizat: 27-02-2018

ISU

https://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=isu
ISU actualizat: 14-01-2018

Legislaţie

https://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=legislatie_urgenta
Legislaţie Situaţii de Urgenţă actualizat: 21-06-2018

Strategia de Dezvoltare

Strategia de dezvoltare

Strategia de Dezvoltare

https://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=strategia
Strategia de Dezvoltare a comunei General Berthelot actualizat: 21-06-2018

Strategia Naţională Anticorupţie

Strategia Naţională Anticorupţie

Strategia Naţională Anticorupţie

https://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=sna
Strategia Naţională Anticorupţie actualizat: 26-09-2019

Transparența Decizională

Transparența Decizională

Dispoziţiile Primarului

https://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=dispozitii
Dispoziţiile primarului actualizat: 26-09-2019

Hotărârile Consiliului Local

https://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=hcl
Hotărârile consiliului local General Berthelot actualizat: 23-01-2020

Procese verbale şedinţe

https://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=procese_verbale
Procese verbale şedinţe publice actualizat: 21-05-2018

Programări şedinţe publice

https://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=convocari
Programări şedinţe publice actualizat: 30-07-2019

Proiecte de hotărâri

https://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=proiecte_hotarari
Proiecte de hotărâri actualizat: 02-04-2019

Solicitare informaţii (Legea 544/2001)

https://www.primariaberthelot.ro/index.php?p=informatii_publice
Informaţii publice în baza Legii 544/2001 actualizat: 05-03-2018

Forum

Comunitatea locală - dezbateri publice