• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local General Berthelot: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării HCL Anexe
HCL 10/17-02-2020 privind acordarea calificativului pentru îndeplinirea obiectivelor şi a criteriilor de performanţă profesională individuală ale Secretarului General al comunei General Berthelot, d-l Groșan Antoniu, pentru anul 2019 25-02-2020 -
HCL 9/17-02-2020 privind alegerea președintelui de ședință 25-02-2020 -
HCL 8/07-01-2020 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al comunei General Berthelot înregistrat la șfârșitul anului 2019 25-01-2020 -
HCL 7/07-01-2020 cu privire la aprobarea execuţiei bugetului local al comunei General Berthelot, pe cele două secţiuni, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli pentru trim. IV anul 2019 25-01-2020 -
HCL 6/07-01-2020 privind alegerea d-lui Groșan Antoniu - reprezentantul comunei ca membru în Consiliul de Administrație al RPL Ocolul Silvic Valea Hațegului RA 25-01-2020 -
HCL 5/07-01-2020 privind aprobarea listelor de partizi pentru licitație masa lemnoasă 25-01-2020
HCL 4/07-01-2020 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru semestrul II al anului 2019 şi a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi 25-01-2020 -
HCL 3/07-01-2020 privind aprobarea planului de analiză şi acoperire a riscurilor 25-01-2020 -
HCL 2/07-01-2020 privind stabilirea situaţiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă familiilor şi persoanelor din comuna General Berthelot 25-01-2020 -
HCL 1/07-01-2020 cu privire la aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pe anul 2020 în comuna General Berthelot 25-01-2020 -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină