• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local General Berthelot: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 41/30-05-2024 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei General Berthelot, pentru perioada iunie – august, anul 2024 08-06-2024    - -
HCL 40/30-05-2024 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei General Berthelot, județul Hunedoara 08-06-2024    - -
HCL 39/30-05-2024 privind rectificarea bugetului comunei General Berthelot pe anul 2024 08-06-2024    - -
HCL 38/30-05-2024 privind aprobarea actualizării datelor cadastrale – modificare suprafață - a imobilelor identificate prin CF nr. 63975 și CF nr. 63977 UAT General Berthelot, aparținând domeniului public al comunei General Berthelot 08-06-2024    - -
HCL 37/30-05-2024 privind aprobarea Devizului General și indicatorii tehnico – economici, pentru obiectivul de investiție „Reabilitare drum Valea Tuștii,, 08-06-2024    - -
HCL 36/30-05-2024 privind aprobarea scoaterii din funcțiune și valorificarea prin licitație publică a bunului mijloc fix – autoturism Volkswagen Bora, având nr. de înmatriculare HD-09-PGB, aparținând domeniului privat al Comuna General Berthelot 08-06-2024    - -
HCL 35/12-05-2024 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al comunei General Berthelot în comisia de evaluare şi selecţie, respectiv în comisia de soluţionare a contestaţiilor în vederea acordării de finanțare pentru programele sau proiectele sportive din fondurile publice, în anul 2024 21-05-2024    - -
HCL 34/26-04-2024 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei General Berthelot 05-05-2024    - -
HCL 33/26-04-2024 privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru trimestrul I al anului 2024 şi a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi, inclusiv pentru soluţionarea situaţiilor particulare identificate la nivelul localităţii pe linia completării registrului agricol şi care nu sunt reglementate prin norme 05-05-2024    - -
HCL 32/26-04-2024 privind aprobarea execuţiei bugetului local al comunei General Berthelot, pe cele două secţiuni, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli pentru trimestrul I, anul 2024 05-05-2024    - -
HCL 31/26-02-2024 privind aprobarea Anexei nr. 3 la studiului de oportunitate pentru delegarea activităților serviciului de salubrizare, modificată, avizarea Regulamentului serviciului de salubrizare privind deșeurile menajere și similare, modificat și completat, ȋn cadrul Sistemului de management integrat al deșeurilor în Județul Hunedoara și acordarea unui mandat special 06-03-2024    - -
HCL 30/26-04-2024 privind avizarea Strategiei de contractare și a Documentației de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect: „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg, județul Hunedoara” și acordarea de mandate 05-05-2024    - -
HCL 29/26-04-2024 privind aprobarea aderării Comunei Bătrâna din județul Hunedoara la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA PREST HUNEDOARA” 05-05-2024    - -
HCL 28/26-04-2024 privind aprobarea cuantumului cotizației anuale a comunei General Berthelot și a tarifului de capturare a câinilor fără stăpâni, la Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul Județean pentru Ocrotirea Animalelor fără Stăpân,, 05-05-2024    - -
HCL 27/19-03-2024 privind aprobarea actualizării datelor cadastrale – modificare suprafață - a imobilelor identificate prin CF nr. 63975 și CF nr. 63977 UAT General Berthelot, aparținând domeniului public al comunei General Berthelot 28-03-2024    - -
HCL 26/04-03-2024 privind desemnarea consilierilor locali în Comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale Secretarului general al comunei General Berthelot, pentru activitatea desfăşurată în perioada 01.01.2023 – 31.12.2023 13-03-2024    - -
HCL 25/04-03-2024 privind revocarea HCL nr. 77/2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiilor publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei General Berthelot, judeţul Hunedoara, începând cu luna noiembrie 2023 13-03-2024    - -
HCL 24/04-03-2024 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Valea Haţegului, pe anul 2024, pentru comuna General Berthelot 13-03-2024    - -
HCL 23/04-03-2024 privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Valea Haţegului, pentru anul 2023 13-03-2024    - -
HCL 22/04-03-2024 privind aprobarea listei prețurilor de pornire minimale la licitații pe specii si sortimente propuse pentru anul 2024 13-03-2024    - -
HCL 21/04-03-2024 privind aprobarea actului adițional nr. 14/2024 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 5400/223/2009 și madatarea Președintelui să semneze actul adițional 13-03-2024    - -
HCL 20/04-03-2024 privind modificarea art. 1 din cuprinsul HCL nr. 7/2024 privind stabilirea situaţiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă familiilor şi persoanelor din comuna General Berthelot 13-03-2024    - -
HCL 19/04-03-2024 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2024-2029, la nivelul comunei General Berthelot 13-03-2024    - -
HCL 18/04-03-2024 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentu funcționarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei General Berthelot 13-03-2024    - -
HCL 17/04-03-2024 privind aprobarea programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2024, la nivelul autorităţii contractante Comuna General Berthelot 13-03-2024    - -
HCL 16/05-02-2024 privind aprobarea preturilor de vânzare a masei lemnoase din depozit către persoane juridice, persoanele fizice și alte entități definite de lege, pentru anul 2024 14-02-2024    - -
HCL 15/05-02-2024 privind revocarea art. 3, 4 și 5 din cuprinsul HCL nr. 93/2023 privind aprobarea prețului de vânzare a lemnului de foc și lemnului rotund din depozit, pentru anul 2023, modificată prin HCL nr. 6/2024 14-02-2024    - -
HCL 14/05-02-2024 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei General Berthelot, pentru perioada martie – mai, anul 2024 14-02-2024    - -
HCL 13/05-02-2024 privind adoptarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei General Berthelot, pentru anul 2024 14-02-2024    - -
HCL 12/29-01-2024 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei General Berthelot, județul Hunedoara 07-02-2024    - -
HCL 11/29-01-2024 privind acordarea unor mandate speciale doamnei primar Huzoni Marina, în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Aqua Prest Hunedoara,, 07-02-2024    - -
HCL 10/29-01-2024 privind revocarea HCL nr. 78/2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiilor publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei General Berthelot, judeţul Hunedoara, începând cu 1 ianuarie 2024 07-02-2024    - -
HCL 9/29-01-2024 privind casarea unor obiecte de inventar 07-02-2024    - -
HCL 8/29-01-2024 privind actualizarea planului de analiză şi acoperire a riscurilor pentru anul 2024 07-02-2024    - -
HCL 7/29-01-2024 privind stabilirea situaţiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă familiilor şi persoanelor din comuna General Berthelot 07-02-2024 Modificată de hotărârea Nr. 20/2024
-
HCL 6/08-01-2024 privind modificarea art. 2 din cuprinsul HCL nr. 93/2023 privind aprobarea prețului de vânzare a lemnului de foc și lemnului rotund din depozit, pentru anul 2023 17-01-2024    - -
HCL 5/08-01-2024 privind aprobarea listei partizilor marcate pentru anul 2024, propuse pentru prestări servicii 17-01-2024    - -
HCL 4/08-01-2024 privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru trimestrul IV al anului 2023 şi a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi, inclusiv pentru soluţionarea situaţiilor particulare identificate la nivelul localităţii pe linia completării registrului agricol şi care nu sunt reglementate prin norme 17-01-2024    - -
HCL 3/08-01-2024 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare al comunei General Berthelot, pe anul 2023 17-01-2024    - -
HCL 2/08-01-2024 privind aprobarea execuţiei bugetului local al comunei General Berthelot, pe cele două secţiuni, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli pentru trim. IV anul 2023 17-01-2024    - -
HCL 1/08-01-2024 privind aprobarea organizării rețelei școlare, pentru anul școlar 2024 - 2025, în comuna General Berthelot 17-01-2024    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină