>>> Statul de funcţii
>>> Tabel angajaţi
Organigrama generală UAT COMUNA GENERAL BERTHELOT
aparatul de specialitate al primarului şi serviciile din subordinea consiliului local
 
Consiliul local
9 consilieri
Primar
dp(1,0)
Viceprimar
dp(0,1)
 
             
         
               
         
Secretar general al comunei
pc(1,0)
     
           
           
         
             
           
Compartimentul agricol și urbanism
pe(2,0)
 
Compartimentul financiar contabil și resurse umane
pe(3,0)
             
           
         
             
           
Compartimentul asistență socială
pe(1,0) ce(2,0)
 
Compartimentul achizitii publice și relații cu publicul
pe(1,0)
             
                            
             
                       
Compartimentul administrarea domeniului public si privat
ce(2,1)
             
                            
             
                       
Compartimentul administrativ si deservire
ce(1,0)
             
                            
             
                       
Compartimentul implementare proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile
pe(0,1)
             
Organigrama aparatului de specialitate al primarului
ultima publicare (2023-05-29): Anexa 1 la HCL 4/2023

 
Legendă
dp - funcţii demnitate publică (ocupate 1, vacante 1)
pc - funcţii publice conducere (ocupate 1, vacante 0)
pe - funcţii publice de execuţie (ocupate 7, vacante 1)
ce - funcţii contractuale de execuţie (ocupate 5, vacante 1)
 
TOTAL  posturi:  17 (ocupate 14, vacante 3)
Stat de funcţii
>>> Organigrama
PRIMĂRIA COMUNEI GENERAL BERTHELOT
Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
Anexa 2 la HCL 4/2023
Nr.
crt.
Structură Funcţie de demnitate publică Funcţie publică Clasă Grad profesional Nivel studii obligatorii Funcţie contractuală Treaptă profesională/ grad Nivel studii obligatorii Nume, prenume/ vacant Gradaţie/ vechime Observaţii
înalt funcţionar public de conducere de execuţie de conducere de execuţie
Demnitari (Primar/ Viceprimar)
1 primar                     HUZONI MARINA    
2 viceprimar                     vacant    
Secretar general
3       secretar general   I S         BOBARIU SORIN DANIEL  
Compartiment financiar contabil și resurse umane
4       inspector I superior S STOEAC DANIELA 5  
5       inspector I superior S SABOU ANDREIA 5  
6       inspector I asistent S BÎRSAN ANA MARIA CRISTINA 1  
Compartiment achizitii publice și relații cu publicul
7       consilier achiziții publice I asistent S PIL ANA-MARIA 1  
Compartiment administrarea domeniului public si privat
8       muncitor calificat 1 M OPRUȚ PETRU CRISTINEL 5  
9       muncitor calificat 3 M ROMAN BOGDAN ANDREI  
10       inspector specialitate 1 M vacant    
Compartiment administrativ si deservire
11       sofer 1 M BIBA PETRU GHEORGHE 5  
Compartiment implementare proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile
12       referent III superior M vacant    
Compartiment agricol și urbanism
13       inspector I principal S MUNTEAN RAUL LUCIAN 3  
14       inspector I debutant S STANISLAV DRAGOȘ ILIE 1  
Compartiment asistență socială
15       inspector I superior S GROȘAN ADELA CRISTINA 4  
16       asistent medical comunitar principal PL MĂGDUȚ GABRIELA CĂTUȚA 4  
17       asistent medical comunitar PL RĂZVAN NICOLETA 5  
 
NR. TOTAL FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ 1
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE 9
NR. TOTAL ÎNALŢI FUNCŢIONARI PUBLICI 0
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE 1
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE 8
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE 6
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE 0
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE 6
NR. TOTAL POSTURI POTRIVIT ART. III ALIN. (2) DIN. O.U.G 63/2010 8
NR. TOTAL FUNCŢII ÎN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 16
HUZONI MARINA
primar

      LS