Taxe şi impozite locale

 

FORMULARE

 
Declarație impozit pe clădiri - persoane fizice
Declarație impozit pe clădiri - persoane juridice
Declarație impozit pe terenuri - persoane fizice
Declarație impozit pe terenuri - persoane juridice
Declarație impozit pe mijloace de transport - persoane fizice/juridice
Declarație impozit pe mijloace de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone - persoane fizice/juridice
Declarație impozit pe mijloace de transport pe apă - persoane fizice/juridice
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local
Declarație pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport
 
 
Hotărârea Nr. 62/2019 privind aprobarea stabilirii impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020


                                                              Anexa nr. 1 la HCL nr. 62/2019

IMPOZITUL

pe terenurile aferente construcţiilor situate in intravilanul satului General Berthelot

Nr. crt.

Specificaţie

Rangul localităţii

Zona

Nivelul impozitului

lei/ha

1.

General Berthelot

IV

A

   894                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPOZITUL

pe terenurile aferente construcţiilor situate in intravilanul localităţilor

Crăguiş, Fărcădin, Livezi şi Tuştea

Nr. crt.

Specificaţie

Rangul localităţii

Zona

Nivelul impozitului

lei/ha

1.

Crăguiş, Fărcădin, Livezi şi Tuştea

V

A

711

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma stabilită se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie astfel:

  • 1,10 pentru reşedinţa de comună
  • 1,00 pentru satele aparţinătoare

 

 Încadrarea pe zone a terenului din intravilan:

Zona A – satele General Berthelot, Fărcădin, Tuștea Crăguiș și Livezi

 

 

Incadrarea pe zone a terenului extravilan

  Satul General Berthelot

Zona A : Pe partea stângă cum se intra în sat  dinspre Haţeg de la terenul arabil al Bisericii Ortodoxe până la intrarea în satul General Berthelot

Zona B : Pe partea stângă cum se intra în sat  dinspre Haţeg de la Drumul Nălaţiului până la terenul Academiei Române

Zona C : Pe partea stângă cum se intra în comună dinspre  Haţeg de la de la limita de hotar cu oraşul Haţeg până la Drumul Nălaţiului

Zona D : Tot ce este în dreapta şoselei cum se intra în comună  dinspre Haţeg precum şi terenul de pe deal

 

Satul Crăguiş – Fărcădin - Livezi

Zona A : Terenul din locurile numite  Prundu şi Zăvoi (cuprinse între primul canal râul Galnea până la Drumul Bălţii)

Zona B : Terenul din locurile numite Cigru din Jos( cuprins între Drumul Luncii şi râul Galbena până la Drumul Grofului)

Zona C : Terenul din locurile numite Cigru, Obreje, Luncă, Buduroni

Zona D : Terenul din locurile numite Baltă Crângu, Copaci, Lăscuş precum si terenul de pe deal

Satul Tuştea

Zona A : Terenul din locurile numite Luncă, Măgurele şi terenul de pe partea stângă cum se intra în sat  dinspre Haţeg până în sat

Zona B : Terenul din locurile numite Câmpşoare , La Apă

Zona C : Terenul din locurile numite Undeţe, Şăş Obreje

Zona D : Terenul din locurile numite Baltă Holdele Lungi, Puianu, Părău precum si terenul de pe deal

 

 

   

                                                           

                                                    Anexa nr. 2 la HCL nr. 62/2019

 

                             T A B E L

 

       privind acordarea de scutire de la plata impozitului pe clădiri, a impozitului

                   pe terenuri și a impozitului pe mijloacele de transport

 

 

       În anul 2020, vor fii scutite de la plata impozitului pe clădiri, a impozitului pe terenuri și a impozitului pe mijloacele de transport,următoarele cateegorii de persoane:

  1. Persoanele beneficiare a Ceritifcatelor de încadrare în grad de handicap GRAV și ACCENTUAT.
  2. Veteranii și văduvele veteranilor de război.
  3. Luptători pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, luptători reținuți.