Taxe şi impozite locale

Hotărârea Nr. 62/2019 privind aprobarea stabilirii impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020


                                                              Anexa nr. 1 la HCL nr. 62/2019

IMPOZITUL

pe terenurile aferente construcţiilor situate in intravilanul satului General Berthelot

Nr. crt.

Specificaţie

Rangul localităţii

Zona

Nivelul impozitului

lei/ha

1.

General Berthelot

IV

A

   894                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPOZITUL

pe terenurile aferente construcţiilor situate in intravilanul localităţilor

Crăguiş, Fărcădin, Livezi şi Tuştea

Nr. crt.

Specificaţie

Rangul localităţii

Zona

Nivelul impozitului

lei/ha

1.

Crăguiş, Fărcădin, Livezi şi Tuştea

V

A

711

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma stabilită se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie astfel:

  • 1,10 pentru reşedinţa de comună
  • 1,00 pentru satele aparţinătoare

 

 Încadrarea pe zone a terenului din intravilan:

Zona A – satele General Berthelot, Fărcădin, Tuștea Crăguiș și Livezi

 

 

Incadrarea pe zone a terenului extravilan

  Satul General Berthelot

Zona A : Pe partea stângă cum se intra în sat  dinspre Haţeg de la terenul arabil al Bisericii Ortodoxe până la intrarea în satul General Berthelot

Zona B : Pe partea stângă cum se intra în sat  dinspre Haţeg de la Drumul Nălaţiului până la terenul Academiei Române

Zona C : Pe partea stângă cum se intra în comună dinspre  Haţeg de la de la limita de hotar cu oraşul Haţeg până la Drumul Nălaţiului

Zona D : Tot ce este în dreapta şoselei cum se intra în comună  dinspre Haţeg precum şi terenul de pe deal

 

Satul Crăguiş – Fărcădin - Livezi

Zona A : Terenul din locurile numite  Prundu şi Zăvoi (cuprinse între primul canal râul Galnea până la Drumul Bălţii)

Zona B : Terenul din locurile numite Cigru din Jos( cuprins între Drumul Luncii şi râul Galbena până la Drumul Grofului)

Zona C : Terenul din locurile numite Cigru, Obreje, Luncă, Buduroni

Zona D : Terenul din locurile numite Baltă Crângu, Copaci, Lăscuş precum si terenul de pe deal

Satul Tuştea

Zona A : Terenul din locurile numite Luncă, Măgurele şi terenul de pe partea stângă cum se intra în sat  dinspre Haţeg până în sat

Zona B : Terenul din locurile numite Câmpşoare , La Apă

Zona C : Terenul din locurile numite Undeţe, Şăş Obreje

Zona D : Terenul din locurile numite Baltă Holdele Lungi, Puianu, Părău precum si terenul de pe deal

 

 

   

                                                           

                                                    Anexa nr. 2 la HCL nr. 62/2019

 

                             T A B E L

 

       privind acordarea de scutire de la plata impozitului pe clădiri, a impozitului

                   pe terenuri și a impozitului pe mijloacele de transport

 

 

       În anul 2020, vor fii scutite de la plata impozitului pe clădiri, a impozitului pe terenuri și a impozitului pe mijloacele de transport,următoarele cateegorii de persoane:

  1. Persoanele beneficiare a Ceritifcatelor de încadrare în grad de handicap GRAV și ACCENTUAT.
  2. Veteranii și văduvele veteranilor de război.
  3. Luptători pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, luptători reținuți.