• Lista dispoziţiilor cu caracter normativ • Registru Dispoziţii Primar
 
Monitorul oficial local General Berthelot: lista dispoziţiilor primarului cu caracter normativ publicate

Titlu Data publicării Observaţii Dispoziţie Anexe
Dispoziţia 58/12-04-2023 privind modificarea art. 4 din Dispoziția nr. 54/2023 privind actualizarea responsabililor cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul U.A.T. General Berthelot 21-04-2023    - -
Dispoziţia 57/11-04-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 18.04.2023 20-04-2023    - -
Dispoziţia 56/03-04-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință extraordinară de îndată pentru data de 04.04.2023 12-04-2023    - -
Dispoziţia 55/30-03-2023 privind aprobarea Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență pentru anul 2023 08-04-2023    - -
Dispoziţia 54/30-03-2023 privind actualizarea responsabililor cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul U.A.T. General Berthelot 08-04-2023 Modificată de dispoziţia Nr. 58/2023
-
Dispoziţia 53/30-03-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință extraordinară pentru data de 03.04.2023 08-04-2023    - -
Dispoziţia 51/28-03-2023 privind revocarea Dispozițiilor primarului comunei General Berthelot, cuprinse între nr. 32-38, din anul 2023 06-04-2023    - -
Dispoziţia 43/02-03-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 08.03.2023 11-03-2023    - -
Dispoziţia 42/01-03-2023 privind constituirea comisiei de evaluare pentru închirierea prin atribuire directa a unor terenuri având categoria de folosință ,,arabil,, ,din proprietatea comunei General Berthelot 10-03-2023    - -
Dispoziţia 41/01-03-2023 privind constituirea comisiei de evaluare pentru închirierea prin atribuire directă a disponibilului de pajiştie, categorie de folosință ,,fânaț,, ,aflat in prorietatea comunei General Berthelot,judetul Hunedoara; 10-03-2023    - -
Dispoziţia 40/28-02-2023 privind aprobarea scutirii de la plata taxei de salubrizare 09-03-2023    - -
Dispoziţia 39/28-02-2023 privind acordarea de ajutor lunar de la bugetul local pentru familiile şi persoanele singure în vederea plăţii serviciului de salubrizare 09-03-2023    - -
Dispoziţia 21/02-03-2023 privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Dispozițiilor nr. 16-19 din anul 2023 11-03-2023    - -
Dispoziţia 20/13-02-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 19.02.2023 22-02-2023    - -
Dispoziţia 14/20-01-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 27.01.2023 29-01-2023    - -
Dispoziţia 13/17-01-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință extraordinară pentru data de 20.01.2023 26-01-2023    - -
Dispoziţia 2/09-01-2023 privind reactualizarea componentei Unității Locale de Sprijin la nivelul Unității Administrativ Teritoriale General Berthelot 18-01-2023    - -
Dispoziţia 1/05-01-2023 privind convocarea de îndată Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință extraordinară, pentru data de 06.01.2023 14-01-2023    - -
nu s-a găsit nicio dispoziţie
 înregistrări pe pagină