• Lista dispoziţiilor cu caracter normativ • Registru Dispoziţii Primar
 
Monitorul oficial local General Berthelot: lista dispoziţiilor primarului cu caracter normativ publicate

Titlu Data publicării Observaţii Dispoziţie Anexe
Dispoziţia 126/08-11-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 13.11.2023 17-11-2023    - -
Dispoziţia 121/12-10-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 19.10.2023 21-10-2023    - -
Dispoziţia 110/11-09-2023 privind constituirea comisie de evaluare a ofertelor pentru concesionarea prin licitație publică a două terenuri aflate în patrimoniul comunei General Berthelot, identificate prin CF 61524 General Berthelot și CF 64871 General Berthelot 20-09-2023    - -
Dispoziţia 109/04-09-2023 privind constituirea comisie de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de lucrări pentru obiectivul de investiții ,, Eficientizare energetică sediu primărie comuna General Berthelot, județul Hunedoara,, 13-09-2023    - -
Dispoziţia 108/04-09-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 18.09.2023 13-09-2023    - -
Dispoziţia 99/11-08-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 21.08.2023 20-08-2023    - -
Dispoziţia 93/24-07-2023 privind stabilirea unor măsuri de simplificare a procedurilor administrative la nivelul administrației publice locale din Comuna General Berthelot, judetul Hunedoara 02-08-2023    - -
Dispoziţia 92/17-07-2023 privind desemnarea responsabilului pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate la nivelul UAT General Berthelot 26-07-2023    - -
Dispoziţia 91/10-07-2023 privind constituirea comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției publice 19-07-2023    - -
Dispoziţia 90/10-07-2023 privind constituirea grupului de lucru pentru identificarea și evaluarea riscurilor la nivelul UAT General Berthelot 19-07-2023    - -
Dispoziţia 89/10-07-2023 privind desemnarea persoanei responsabile cu ducerea la îndeplinire a obligațiilor privind comunicarea citațiilor și a altor acte de procedură, în condițiile codului de procedură civilă 19-07-2023    - -
Dispoziţia 88/07-07-2023 privind desemnarea persoanei responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și interese, la nivelul comunei General Berthelot 16-07-2023    - -
Dispoziţia 87/07-07-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 14.07.2023 16-07-2023    - -
Dispoziţia 86/03-07-2023 privind constituirea comisie de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de servicii ,,Întreținere, reparare și mentenanță a iluminatului public în comuna General Berthelot, jud. Hunedoara,, 12-07-2023    - -
Dispoziţia 85/03-07-2023 privind constituirea comisie de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de lucrări pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare rețea de iluminat public în comuna General Berthelot, județul Hunedoara ,, 12-07-2023    - -
Dispoziţia 84/16-06-2023 privind desemnarea persoanelor responsabile cu aplicarea prevederilor Legii nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii terenurilor agricole situate in extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societaților ce dețin în administrare terenuri proprietate publica și privată a statului cu destinatie agricola și infiintarea Agentiei Domeniilor Statului 25-06-2023    - -
Dispoziţia 83/09-06-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 16.06.2023 18-06-2023    - -
Dispoziţia 82/07-06-2023 privind numirea comisiei de recepție a lucrărilor ,,Lucrări de reparare și renovare al Căminului Cultural din localitatea Crăguiș , comuna General Berthelot, jud. Hunedoara” 16-06-2023    - -
Dispoziţia 81/22-05-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 29.05.2023 31-05-2023    - -
Dispoziţia 80/16-05-2023 privind stabilirea modului de organizare și a responsabilităților privind apărarea împotriva incendiilor și desemnarea unei persoane cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor din cadrul Primăriei Comunei General Berthelot 25-05-2023    - -
Dispoziţia 79/16-05-2023 privind reglementarea lucrului cu foc deschis și a fumatului 25-05-2023    - -
Dispoziţia 78/15-05-2023 privind aprobarea virării de credite în cadrul aceluiași capitol bugetar 24-05-2023    - -
Dispoziţia 77/09-05-2023 privind mutarea de venituri în cadrul bugetului comunei General Berthelot aprobat pentru anul 2023 18-05-2023    - -
Dispoziţia 76/08-05-2023 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de lucrări pentru obeictivul de investiții ,,Reabilitare drumuri comunale DC 96 și DC 97 în comuna General Berthelot, județul Hunedoara” 17-05-2023    - -
Dispoziţia 75/08-05-2023 privind numirea comisiei de recepție a lucrărilor ,,Lucrări de întreținere a drumului agricol de exploatație, dintre ulița DC 3 General Berthelot și până la drumul vicinal ce duce la balta din General Berthelot” 17-05-2023    - -
Dispoziţia 63/24-04-2023 privind delegarea unor atribuții ale secretarului general al comunei General Berthelot pentru anul 2023, în perioada exercitării concediului 03-05-2023    - -
Dispoziţia 62/24-04-2023 privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ,,Demolare anexă C2, construire anexă cu regim de înălțime P și cameră spațiu tehnic” 03-05-2023    - -
Dispoziţia 61/24-04-2023 privind convocarea Consiliului Local al Comunei General Berthelot, în ședință extraordinară de îndată pentru data de 25.04.2023 03-05-2023    - -
Dispoziţia 58/12-04-2023 privind modificarea art. 4 din Dispoziția nr. 54/2023 privind actualizarea responsabililor cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul U.A.T. General Berthelot 21-04-2023    - -
Dispoziţia 57/11-04-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 18.04.2023 20-04-2023    - -
Dispoziţia 56/03-04-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință extraordinară de îndată pentru data de 04.04.2023 12-04-2023    - -
Dispoziţia 55/30-03-2023 privind aprobarea Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență pentru anul 2023 08-04-2023    - -
Dispoziţia 54/30-03-2023 privind actualizarea responsabililor cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul U.A.T. General Berthelot 08-04-2023 Modificată de dispoziţia Nr. 58/2023
-
Dispoziţia 53/30-03-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință extraordinară pentru data de 03.04.2023 08-04-2023    - -
Dispoziţia 51/28-03-2023 privind revocarea Dispozițiilor primarului comunei General Berthelot, cuprinse între nr. 32-38, din anul 2023 06-04-2023    - -
Dispoziţia 43/02-03-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 08.03.2023 11-03-2023    - -
Dispoziţia 42/01-03-2023 privind constituirea comisiei de evaluare pentru închirierea prin atribuire directa a unor terenuri având categoria de folosință ,,arabil,, ,din proprietatea comunei General Berthelot 10-03-2023    - -
Dispoziţia 41/01-03-2023 privind constituirea comisiei de evaluare pentru închirierea prin atribuire directă a disponibilului de pajiştie, categorie de folosință ,,fânaț,, ,aflat in prorietatea comunei General Berthelot,judetul Hunedoara; 10-03-2023    - -
Dispoziţia 40/28-02-2023 privind aprobarea scutirii de la plata taxei de salubrizare 09-03-2023    - -
Dispoziţia 39/28-02-2023 privind acordarea de ajutor lunar de la bugetul local pentru familiile şi persoanele singure în vederea plăţii serviciului de salubrizare 09-03-2023    - -
Dispoziţia 21/02-03-2023 privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Dispozițiilor nr. 16-19 din anul 2023 11-03-2023    - -
Dispoziţia 20/13-02-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 19.02.2023 22-02-2023    - -
Dispoziţia 14/20-01-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 27.01.2023 29-01-2023    - -
Dispoziţia 13/17-01-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință extraordinară pentru data de 20.01.2023 26-01-2023    - -
Dispoziţia 2/09-01-2023 privind reactualizarea componentei Unității Locale de Sprijin la nivelul Unității Administrativ Teritoriale General Berthelot 18-01-2023    - -
Dispoziţia 1/05-01-2023 privind convocarea de îndată Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință extraordinară, pentru data de 06.01.2023 14-01-2023    - -
nu s-a găsit nicio dispoziţie
 înregistrări pe pagină