• Lista dispoziţiilor cu caracter normativ • Registru Dispoziţii Primar
 
Registrul dispoziţiilor primarului comunei General Berthelot

Nr Data Emitent Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Dispoziţie Anexe
62 08-09-2022 HUZONI MARINA, primar privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art. 1 al Dispoziției nr. 59/2022 privind încetarea suspendării și reluarea raportului de muncă a d-nei C. G. I. ca asistent personal în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei General Berthelot, gradația 3, pentru minorul cu handicap grav C. H. D.; - -    - - -
61 26-08-2022 HUZONI MARINA, primar privind constituirea comisie de licitație, pentru valorificarea prin licitație publică a materialului lemnos, pe picior, din afara fondului forestier national, situat pe terenul adiacent drumului județean DJ 687C da -    - -
60 26-08-2022 HUZONI MARINA, primar privind constituirea comisie de licitatie pentru scoaterea din funcțiune și valorificarea prin licitație publică a bunului mijloc fix – autoturism autoutilitară Dacia Pick-up, având nr. de înmatriculare HD-08-PGB, aparținând domeniului privat al Comunei General Berthelot da -    - -
59 19-08-2022 HUZONI MARINA, primar privind încetarea suspendării și reluarea raportului de muncă a d-nei C. G. I. ca asistent personal în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei General Berthelot, gradația 3, pentru minorul cu handicap grav C. H. D. - - Modificată de dispoziţia Nr. 62/2022
- -
58 18-08-2022 HUZONI MARINA, primar privind încetarea indemnizației pentru persoană cu handicap, numitului C. G.-S. - -    - - -
57 12-08-2022 HUZONI MARINA, primar privind constituirea Comisiei de evaluare a bunului mijloc fix – autoturism autoutilitară Dacia Puck-up, având nr. de înmatriculare HD-08-PGB, aparținând domeniului privat al Comuna General Berthelot da -    - -
56 12-08-2022 HUZONI MARINA, primar privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în şedinţă ordinară pentru data de 18.08.2022, ora 19,30 da -    - -
55 25-07-2022 HUZONI MARINA, primar privind aprobarea acordarii beneficiilor sociale reprezentate de ajutor social domnului D. I. - -    - - -
54 14-07-2022 HUZONI MARINA, primar privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru închirierea prin licitație publică a imobilului - spațiu comercial, în suprafață de 93,5 mp,situat în intravilanul localitații General Berthelot, nr.89, județul Hunedoara, identificat prin CF Nr.60017 da -    - -
53 12-07-2022 HUZONI MARINA, primar privind delegarea atribuțiilor de ofiter de stare civilă Secretarului General, precum și unui funcționar public din aparatul de specialitate al primarului da -    - -
52 08-07-2022 HUZONI MARINA, primar privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în şedinţă ordinară pentru data de 14.07.2022, ora 19,30; da -    - -
51 23-06-2022 HUZONI MARINA, primar Privind modificarea art. 1 din Dispoziția nr. 49/2022 privind prelungirea contractului de muncă a doamnei S. M., în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei General Berthelot, angajată ca asistent personal pentru soțul său S. M. D. - -    - - -
50 23-06-2022 HUZONI MARINA, primar privind modificarea art.1, art. 2 și art.3 din cuprinsul Dispozitie nr. 44/2022 privind încetarea dreptului la suplimentul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și la suplimentul pentru energie electrică, precum și constatarea încasării necuvenit de sume cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și pentru energie electrică, de către doamna V. S. - -    - - -
49 10-06-2022 HUZONI MARINA, primar privind prelungirea contractului de muncă a doamnei S. M., în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei General Berthelot, angajată ca asistent personal pentru soțul său S. M. D. - - Modificată de dispoziţia Nr. 51/2022
- -
48 08-06-2022 HUZONI MARINA, primar privind încetarea dreptului la suplimentul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și suplimentul pentru energie electrică acordat doamnei P. R. - -    - - -
47 08-06-2022 HUZONI MARINA, primar privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în şedinţă ordinară pentru data de 14.06.2022, ora 15,00 da -    - -
46 30-05-2022 HUZONI MARINA, primar privind încetarea dreptului la suplimentul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi, acordat doamnei C. E. R. - -    - - -
45 30-05-2022 HUZONI MARINA, primar privind constatarea încasării necuvenit de sume cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi de către domnul C. A. G. - -    - - -
44 30-05-2022 HUZONI MARINA, primar privind încetarea dreptului la suplimentul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și la suplimentul pentru energie electrică, precum și constatarea încasării necuvenit de sume cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și pentru energie electrică, de către doamna V. S. - - Modificată de dispoziţia Nr. 50/2022
- -
43 30-05-2022 HUZONI MARINA, primar privind constatarea încasării necuvenite, a sumei de 96 lei pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi de către numita G. Z. - -    - - -
42 30-05-2022 HUZONI MARINA, primar Privind încetarea alocaţiei de susţinere pentru familia reprezentată de doamna S. M. și constatarea încasării necuvenit de sume cu titlu de alocație pentru susținerea familiei; - -    - - -
41 24-05-2022 HUZONI MARINA, primar privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în şedinţă ordinară pentru data de 30.05.2022, ora 14,30; da -    - -
40 20-05-2022 HUZONI MARINA, primar privind suspendarea la cerere a raportului de serviciu al domnului Muntean Raul Lucian, având funcția publică de execuție – inspector pe durata concediului de creșterea copilului - -    - - -
39 18-05-2022 HUZONI MARINA, primar privind încetarea dreptului la ajutor social pentru familia reprezentată de doamna V. A. M. și constatarea încasării necuvenit de sume cu titlu de ajutor social - -    - - -
38 17-05-2022 HUZONI MARINA, primar privind rectificarea actului de căsătorie nr. privind numiții R. M. și R. V. și a actului de deces nr. privind pe numita R. V., exemplarul I și II, înregistrate la Primăria comunei General Berthelot - -    - - -
37 13-05-2022 HUZONI MARINA, primar privind promovarea temporară a domnului Bobariu Sorin Daniel în funcția publică specifică de secretar general al comunei General Berthelot - -    - - -
36 09-05-2022 HUZONI MARINA, primar privind angajarea d-nei Crăciunescu Elvira, cu contract individual de muncă, pe perioadă nedeterminată, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei General Berthelot ca asistent personal, gradația 0, pentru C. F. -persoană cu handicap grav; - -    - - -
35 05-05-2022 HUZONI MARINA, primar privind modificarea art. 1 al Dispoziţiei Primarului comunei General Berthelot nr. 75/2015 privind desemnarea persoanelor autorizate să efectueze operaţiuni în Registrul electoral cuprinzând cetățenii români cu domiciliul sau reședința în țară - -    - - -
34 29-04-2022 HUZONI MARINA, primar Modificare art. 1 la disp. Nr. 30 privind numirea în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior – compartiment financiar contabil, din aparatul de specialitate al primarului comunei General Berthelot, județul Hunedoara, a doamnei Sabou Andreia - -    - - -
33 28-04-2022 HUZONI MARINA, primar privind încetarea de drept a raportului de serviciu a domnului Groșan Antoniu Liță din funcţia publică de conducere de secretar general al comunei General Berthelot - -    - - -
32 28-04-2022 HUZONI MARINA, primar privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în şedinţă extraordinară convocata de îndata pentru data de 29.04.2021, ora 12,00; da -    - -
31 12-04-2022 HUZONI MARINA, primar privind numirea comisiei de recepţie a lucrărilor ,,Extindere reţea electrică de interes public din zona rezidenţială intravilan spre Fărcădin - 7 locuri de consum, în localitatea General Berthelot, judeţul Hunedoara,, - -    - - -
30 11-04-2022 HUZONI MARINA, primar privind numirea în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior – compartiment financiar contabil, din aparatul de specialitate al primarului comunei General Berthelot, județul Hunedoara - -    - - -
29 08-04-2022 HUZONI MARINA, primar privind încetarea contractului individual de muncă a xxxxxxxxxxxxxxxx din funcția contractuală de inspector de specialitate IxxI în cadrul compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei General Berthelot - -    - - -
28 08-04-2022 HUZONI MARINA, primar privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în şedinţă ordinară pentru data de 15.04.2021, ora 14,30; da -    - -
27 01-04-2022 HUZONI MARINA, primar privind constituirea comisiei de evaluare pentru închirierea prin atribuire directă a disponibilului de pajişti – muntele Scărișoara, aflate in domeniul privat al comunei General Berthelot,judetul Hunedoara ; - -    - - -
26 30-03-2022 HUZONI MARINA, primar privind încetarea de drept a contractului de muncă a d-nei xxxxxxxxxxxx, domiciliată în sat. General Berthelot, nr. ....., com. General Berthelot, jud. Hunedoara - -    - - -
25 29-03-2022 HUZONI MARINA, primar privind numirea comisiei de recepţie a lucrărilor „ Lucrari de intretinere și reparare drumuri de exploatatie, drumul Luncii, in comuna General Berthelot ” - -    - - -
24 25-03-2022 HUZONI MARINA, primar Privind aprobarea virării de credite în cadrul aceluiași capitol bugetar da -    - -
23 09-03-2022 HUZONI MARINA, primar Privind revocarea Dispozitiei nr. 15/2022 privind constituirea comisiei de inventariere a domeniului public și privat aflat în administrarea Consiliului local al comunei General Berthelot - -    - - -
22 04-03-2022 HUZONI MARINA, primar Privind încetarea alocației de susținere pentru familia reprezentată de doamna xxxxxxxx, domiciliată în comuna General Berthelot, sat Crăguiș, nr......., jud. Hunedoara - -    - - -
21 02-03-2022 HUZONI MARINA, primar privind actualizarea Comisiei de acceptanță a serviciilor realizate în cadrul contractelor de înregistrare sistematică a imobilelor pe sectoarele cadastrale - -    - - -
20 01-03-2022 HUZONI MARINA, primar privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în şedinţă ordinară pentru data de 08.03.2022, ora 13,00; da -    - -
19 01-03-2022 HUZONI MARINA, primar privind numire responsabil cu protecţia mediului şi colectarea selectivă a deşeurilor, în comuna General Berthelot - -    - - -
18 28-02-2022 HUZONI MARINA, primar privind constituirea comisiei de concurs/examen precum şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor în vederea organizării concursului/examenului de recrutare pentru ocuparea postului vacant de funcționar public de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior ID 565423, din cadrul apartului de specialitate al primarului comunei General, Berthelot, județul Hunedoara - -    - - -
17 24-02-2022 HUZONI MARINA, primar privind modificarea componenței familiei d-nei xxxxxxxxx benefeciară de alocație pentru susținerea familiei - -    - - -
16 24-02-2022 HUZONI MARINA, primar privind constituirea Comisiei de predare – primire a gestiunii şi predarea - primirea gestiunii de către domnul Bobariu Sorin Daniel, doamnei Sabou Andreia - -    - - -
15 24-02-2022 HUZONI MARINA, primar privind numirea comisiei de inventarierea domeniului public şi privat al comunei aflat în administrarea Consiliului local al comunei General Berthelot - -    - - -
14 24-02-2022 HUZONI MARINA, primar privind constituirea Comisiei tehnice pentru stabilirea consumurilor de combustibil pentru autovehiculele din parcul auto al Comunei General Berthelot - -    - - -
13 03-02-2022 HUZONI MARINA, primar privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în şedinţă ordinară pentru data de 10.02.2022, ora 13,00; da -    - -
12 31-01-2022 HUZONI MARINA, primar aprobarea Planului de pregatire în domeniul situatiilor de urgenta pentru anul 2022 - -    - - -
11 31-01-2022 HUZONI MARINA, primar privind organizarea instruirii personalului din cadrul primăriei comunei General Berthelot și a unităților subordonate,în domeniul situațiilor de urgență; - -    - - -
10 31-01-2022 HUZONI MARINA, primar privind aprobarea acordarii beneficiilor sociale reprezentate de ajutor social - -    - - -
9 21-01-2022 HUZONI MARINA, primar privind actualizarea comisiei comunei General Berthelot pentru recensamantul populației și locuințelor din anul 2021 - -    - - -
8 21-01-2022 HUZONI MARINA, primar cu privire la stabilirea salariului de bază lunar pentru d-na xxxxxxxxxxx ,asistent personal pentru persoana cu handicap grav, personal contractual,gradatia 1 - -    - - -
7 21-01-2022 HUZONI MARINA, primar cu privire la stabilirea salariului de bază lunar pentru d-na xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,asistent personal pentru persoana cu handicap grav, personal contractual, gradatia 1 - -    - - -
6 21-01-2022 HUZONI MARINA, primar privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei și a suplimentului pentru energie, consumatorilor vulnerabili care au depus cereri între 01 – 20 ianuarie 2022 - -    - - -
5 21-01-2022 HUZONI MARINA, primar privind constatarea incetarii dreptului la ajutor social numitului nnnnnn - -    - - -
4 21-01-2022 HUZONI MARINA, primar privind modificarea numărului de ore ce trebuiesc efectuate de beneficiarii ajutorului social - -    - - -
3 17-01-2022 HUZONI MARINA, primar privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului comunei General Berthelot - -    - - -
2 17-01-2022 HUZONI MARINA, primar privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare a persoanelor cu handicap, acordată conform Legii nr. 448 /2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare - -    - - -
1 17-01-2022 HUZONI MARINA, primar privind preluarea atribuțiilor secretarului general al comunei General Berthelot pentru anul 2022, în perioada exercitării concediului - -    - - -
nu s-a găsit nicio dispoziţie
 înregistrări pe pagină