• Lista dispoziţiilor cu caracter normativ • Registru Dispoziţii Primar
 
Registrul dispoziţiilor primarului comunei General Berthelot

Nr Data Emitent Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Dispoziţie Anexe
31 31-01-2024 HUZONI MARINA, primar privind acordarea indemnizației de hrană pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei comunei General Berthelot, județul Hunedoara - -    - - -
30 31-01-2024 HUZONI MARINA, primar privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare a doamnei Z.A., persoană cu handicap grav - -    - - -
29 31-01-2024 HUZONI MARINA, primar privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare a domnului M.I., persoană cu handicap grav - -    - - -
28 31-01-2024 HUZONI MARINA, primar privind modificarea art. 1 din Dispozitia primarului nr. 14/2024 privind acordarea indemnizaţiei pentru persoană cu handicap grav, domnnei P.O.M.C - -    - - -
27 31-01-2024 HUZONI MARINA, primar privind stabilirea salariului de bază domnului Roman Bogdan Andrei, personal contractual, muncitor calificat III, gradatia 2, în cadrul Compartimentului administrarea domeniului public şi privat din aparatul de specialitate al primarului comunei General Berthelot - -    - - -
26 31-01-2024 HUZONI MARINA, primar privind stabilirea salariului de bază domnului Opruţ Petru Cristinel, personal contractual, muncitor calificat I, gradatia 5, în cadrul Compartimentului administrarea domeniului public şi privat din aparatul de specialitate al primarului comunei General Berthelot - -    - - -
25 31-01-2024 HUZONI MARINA, primar privind stabilirea salariului de bază domnului Biba Petru Gheorghe, personal contractual, având funcţia de şofer I, gradatia 5, in cadrul Compartimentului administrativ şi deservire din aparatul de specialitate al primarului comunei General Berthelot - -    - - -
24 31-01-2024 HUZONI MARINA, primar privind stabilirea salariului de bază doamnei Pil Ana Maria având funcția publică de execuție de consilier achiziții publice, clasa I, grad professional principal, gradaţia 2, în cadrul compartimentul achiziții publice și relații publice al aparatul de specialitate al primarului comunei General Berthelot - -    - - -
23 31-01-2024 HUZONI MARINA, primar privind stabilirea salariului de bază domnului Stanislav Dragoș-Ilie având funcția publică de execuție de Inspector, grad profesional asistent, gradația 0, în cadrul Compartimentului agricol și urbanism din aparatul de specialitate al primarului comunei General Berthelot - -    - - -
22 31-01-2024 HUZONI MARINA, primar privind stabilirea salariului de bază doamnei Bîrsan Ana-Maria Cristina având funcția publică de execuție de Inspector, grad profesional asistent, gradația 3, în cadrul Compartimentului financiar contabil și resurse umane din aparatul de specialitate al primarului comunei General Berthelot - -    - - -
21 31-01-2024 HUZONI MARINA, primar privind stabilirea salariului de bază domnului Muntean Raul Lucian având funcția publică de execuție de Inspector, grad profesional superior, gradația 3, în cadrul Compartimentului agricol și urbanism din aparatul de specialitate al primarului comunei General Berthelot - -    - - -
20 31-01-2024 HUZONI MARINA, primar privind stabilirea salariului de bază doamnei Groșan Adela Cristina având funcția publică de execuție de Inspector, grad profesional superior, gradația 4, în cadrul Compartimentului asistență socială din aparatul de specialitate al primarului comunei General Berthelot - -    - - -
19 31-01-2024 HUZONI MARINA, primar privind stabilirea salariului de bază doamnei Sabou Andreia având funcția publică de execuție de Inspector, grad profesional superior, gradația 5, în cadrul Compartimentului Financiar contabil și Resurse umane din aparatul de specialitate al primarului comunei General Berthelot - -    - - -
18 31-01-2024 HUZONI MARINA, primar privind stabilirea salariului de bază doamnei Stoeac Daniela având funcția publică de execuție de Inspector, grad profesional superior, gradația 5, în cadrul Compartimentului Financiar contabil și resurse umane din aparatul de specialitate al primarului comunei General Berthelot - -    - - -
17 31-01-2024 HUZONI MARINA, primar privind stabilirea salariului de bază domnului Bobariu Sorin Daniel având funcția publică de conducere de secretar general al comunei General Berthelot - -    - - -
16 31-01-2024 HUZONI MARINA, primar privind aprobarea cererilor de acordare a venitului minim de incluziune, la nivelul U.A.T. General Berthelot - -    - - -
15 30-01-2024 HUZONI MARINA, primar privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 05.02.2024 da -    - -
14 30-01-2024 HUZONI MARINA, primar privind acordarea indemnizaţiei pentru persoană cu handicap grav, domnnei P.O.M.C - - Modificată de dispoziţia Nr. 28/2024
- -
13 23-01-2024 HUZONI MARINA, primar aprobarea Planului de acțiuni/ lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pe anul 2024, în comuna General Berthelot, județul Hunedoara da -    - -
12 23-01-2024 HUZONI MARINA, primar privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 29.01.2024 da -    - -
11 22-01-2024 HUZONI MARINA, primar privind aprobarea Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență pentru anul 2024; da -    - -
10 16-01-2024 HUZONI MARINA, primar privind stabilirea salariului de baza al doamnei Chindriș Geanina-Ionela, asistent personal pentru persoană cu handicap grav, gradatia 4, în cadrul Primariei comunei General Berthelot - -    - - -
9 16-01-2024 HUZONI MARINA, primar privind stabilirea salariului de baza al doamnei Stoica Maria, asistent personal pentru persoană cu handicap grav, gradatia 2, in cadrul Primariei comunei General Berthelot - -    - - -
8 16-01-2024 HUZONI MARINA, primar privind stabilirea salariului de baza al doamnei Clep Otilia, asistent personal pentru persoană cu handicap grav, gradatia 5, în cadrul Primariei comunei General Berthelot - -    - - -
7 16-01-2024 HUZONI MARINA, primar privind stabilirea salariului de baza al doamnei Dăbucean Marioara, asistent personal pentru persoană cu handicap grav, gradatia 3, în cadrul Primariei comunei General Berthelot - -    - - -
6 16-01-2024 HUZONI MARINA, primar privind stabilirea salariului de bază al doamnei doamnei Răzvan Nicoleta, încadrată ca asistent medical comunitar principal, studii postliceale, gradatia 5, în cadrul Compartimentului asistență socială, din aparatul de specialitate al primarului comunei General Berthelot - -    - - -
5 16-01-2024 HUZONI MARINA, primar privind stabilirea salariului de bază al doamnei Măgduț Gabriela Cătuța, încadrată ca asistent medical comunitar principal, studii postliceale, gradatia 5, în cadrul Compartimentului asistență socială, din aparatul de specialitate al primarului comunei General Berthelot - -    - - -
4 16-01-2024 HUZONI MARINA, primar privind stabilirea indemnizațiilor lunare de care beneficiază primarului și viceprimarul comunei General Berthelot, începând cu 1 ianuarie 2024 - -    - - -
3 16-01-2024 HUZONI MARINA, primar privind revocarea Dispoziției Primarului comunei General Berthelot nr. 131/2023 privind individualizarea indemnizațiilor pentru demnitari, precum și a salariilor de bază aferente funcţiilor publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei General Berthelot începând cu 1 ianuarie 2024 - -    - - -
2 08-01-2024 HUZONI MARINA, primar privind convocarea de îndată a Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință extraordinară pentru data de 08.01.2024 da -    - -
1 03-01-2024 HUZONI MARINA, primar privind delegarea unor atribuții ale secretarului general al comunei General Berthelot pentru anul 2024, în perioada exercitării concediului - -    - - -
nu s-a găsit nicio dispoziţie
 înregistrări pe pagină