• Lista dispoziţiilor cu caracter normativ • Registru Dispoziţii Primar
 
Registrul dispoziţiilor primarului comunei General Berthelot

Nr Data Emitent Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Dispoziţie Anexe
14 20-01-2023 HUZONI MARINA, primar privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 27.01.2023 da -    - -
13 17-01-2023 HUZONI MARINA, primar privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință extraordinară pentru data de 20.01.2023 da -    - -
12 13-01-2023 HUZONI MARINA, primar privind stabilirea salarului de bază lunar pentru domnului R. B. A., personal contractual, muncitor calificat III, gradația 0, din cadrul Compartimentului administrarea domeniului public si privat din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei General Berthelot - -    - - -
11 10-01-2023 HUZONI MARINA, primar privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare a domnului M. I., persoană cu handicap grav - -    - - -
10 10-01-2023 HUZONI MARINA, primar privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare a doamnei Z. A., persoană cu handicap grav - -    - - -
9 10-01-2023 HUZONI MARINA, primar privind stabilirea salariului de baza al doamnei C. O., asistent personal pentru persoană cu handicap grav, gradatia 5, în cadrul Primariei comunei General Berthelot - -    - - -
8 10-01-2023 HUZONI MARINA, primar privind stabilirea salariului de baza al doamnei C. G.-I., asistent personal pentru persoană cu handicap grav, gradatia 4, în cadrul Primariei comunei General Berthelot - -    - - -
7 10-01-2023 HUZONI MARINA, primar privind stabilirea salariului de baza al doamnei C. E., asistent personal pentru persoană cu handicap grav, gradatia 0, in cadrul Primariei comunei General Berthelot - -    - - -
6 10-01-2023 HUZONI MARINA, primar privind stabilirea salariului de baza al doamnei S. M., asistent personal pentru persoană cu handicap grav, gradatia 1, in cadrul Primariei comunei General Berthelot - -    - - -
5 10-01-2023 HUZONI MARINA, primar privind stabilirea salariului de baza al domnului C. V.-L., asistent personal pentru persoană cu handicap grav, gradatia 5, in cadrul Primariei comunei General Berthelot - -    - - -
4 10-01-2023 HUZONI MARINA, primar privind stabilirea salariului de baza al d-nei D. M., asistent personal pentru persoană cu handicap grav, gradatia 3, in cadrul Primariei comunei General Berthelot - -    - - -
3 09-01-2023 HUZONI MARINA, primar privind actualizarea comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial și de implementare a standardelor de management în Primăria comunei General Berthelot - -    - - -
2 09-01-2023 HUZONI MARINA, primar privind reactualizarea componentei Unității Locale de Sprijin la nivelul Unității Administrativ Teritoriale General Berthelot da -    - -
1 05-01-2023 HUZONI MARINA, primar privind convocarea de îndată Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință extraordinară, pentru data de 06.01.2023 da -    - -
nu s-a găsit nicio dispoziţie
 înregistrări pe pagină