• Lista dispoziţiilor cu caracter normativ • Registru Dispoziţii Primar
 
Registrul dispoziţiilor primarului comunei General Berthelot

Nr Data Emitent Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Dispoziţie Anexe
59 21-04-2023 HUZONI MARINA, primar privind stabilirea indemnizatiei lunare de care beneficiaza primarul comunei General Berthelot - -    - - -
58 12-04-2023 HUZONI MARINA, primar privind modificarea art. 4 din Dispoziția nr. 54/2023 privind actualizarea responsabililor cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul U.A.T. General Berthelot da -    - -
57 11-04-2023 HUZONI MARINA, primar privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 18.04.2023 da -    - -
56 03-04-2023 HUZONI MARINA, primar privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință extraordinară de îndată pentru data de 04.04.2023 da -    - -
55 30-03-2023 HUZONI MARINA, primar privind aprobarea Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență pentru anul 2023 da -    - -
54 30-03-2023 HUZONI MARINA, primar privind actualizarea responsabililor cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul U.A.T. General Berthelot da - Modificată de dispoziţia Nr. 58/2023
-
53 30-03-2023 HUZONI MARINA, primar privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință extraordinară pentru data de 03.04.2023 da -    - -
52 28-03-2023 HUZONI MARINA, primar privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi, acordat doamnei Humă Marinica - -    - - -
51 28-03-2023 HUZONI MARINA, primar privind revocarea Dispozițiilor primarului comunei General Berthelot, cuprinse între nr. 32-38, din anul 2023 da -    - -
50 17-03-2023 HUZONI MARINA, primar privind numirea doamnei Pil Ana Maria în funcția publică de execuție de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional asistent, gradația 2 în cadrul Compartimentului achiziții publice și relații publice, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei General Berthelot,în urma trasferului la cerere de la Primăria municipiului Sibiu - -    - - -
49 14-03-2023 HUZONI MARINA, primar privind încetarea de drept a contractului de muncă al domnului C. V.-L., încadrat ca asistent personal al persoanei cu handicap grav - -    - - -
48 10-03-2023 HUZONI MARINA, primar privind rectificarea actului de căsătorie privind pe numiții T. I. și S. P., exemplarul I și II , înregistrat la Primăria comunei General Berthelot - -    - - -
47 10-03-2023 HUZONI MARINA, primar privind rectificarea actului de căsătorie privind pe numiții T. I. și S. P., exemplarul I și II , înregistrat la Primăria comunei General Berthelot - -    - - -
46 10-03-2023 HUZONI MARINA, primar privind rectificarea actului de căsătorie privind pe numiții P. A. și C. I., exemplarul I , înregistrat la Primăria comunei General Berthelot - -    - - -
45 03-03-2023 HUZONI MARINA, primar privind rectificarea actului de naștere privind pe numita V. M. și a actului de deces privind pe numita M. M., exemplarul I și II, înregistrate la Primăria comunei General Berthelot - -    - - -
44 03-03-2023 HUZONI MARINA, primar privind rectificarea actului de căsătorie privind pe numiții M. G. și V. M., exemplarul I și II, înregistrate la Primăria comunei General Berthelot - -    - - -
43 02-03-2023 HUZONI MARINA, primar privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 08.03.2023 da -    - -
42 01-03-2023 HUZONI MARINA, primar privind constituirea comisiei de evaluare pentru închirierea prin atribuire directa a unor terenuri având categoria de folosință ,,arabil,, ,din proprietatea comunei General Berthelot da -    - -
41 01-03-2023 HUZONI MARINA, primar privind constituirea comisiei de evaluare pentru închirierea prin atribuire directă a disponibilului de pajiştie, categorie de folosință ,,fânaț,, ,aflat in prorietatea comunei General Berthelot,judetul Hunedoara; da -    - -
40 28-02-2023 HUZONI MARINA, primar privind aprobarea scutirii de la plata taxei de salubrizare da -    - -
39 28-02-2023 HUZONI MARINA, primar privind acordarea de ajutor lunar de la bugetul local pentru familiile şi persoanele singure în vederea plăţii serviciului de salubrizare da -    - -
38 27-02-2023 HUZONI MARINA, primar privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și la suplimentul pentru energie, precum și constatarea încasării necuvenit de sume cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și a suplimentului pentru energie, de către doamna H. M. - - Abrogată de dispoziţia Nr. 51/2023
- -
37 27-02-2023 HUZONI MARINA, primar privind constatarea încasării necuvenit de sume cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței, cu combustibili solizi, de către doamnul O. D.-V. - - Abrogată de dispoziţia Nr. 51/2023
- -
36 27-02-2023 HUZONI MARINA, primar privind constatarea încasării necuvenit de sume cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței, cu combustibili solizi, de către doamnul L. I.-M. - - Abrogată de dispoziţia Nr. 51/2023
- -
35 27-02-2023 HUZONI MARINA, primar privind constatarea încasării necuvenit de sume cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței, cu combustibili solizi, de către doamna L. M. - - Abrogată de dispoziţia Nr. 51/2023
- -
34 27-02-2023 HUZONI MARINA, primar privind constatarea încasării necuvenit de sume cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței, cu combustibili solizi, de către doamna I. M.-H. - - Abrogată de dispoziţia Nr. 51/2023
- -
33 27-02-2023 HUZONI MARINA, primar privind constatarea încasării necuvenit de sume cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței, cu combustibili solizi, de către doamna D.S. - - Abrogată de dispoziţia Nr. 51/2023
- -
32 27-02-2023 HUZONI MARINA, primar privind constatarea încasării necuvenit de sume cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței, cu combustibili solizi, de către doamna B.E. - - Abrogată de dispoziţia Nr. 51/2023
- -
31 24-02-2023 HUZONI MARINA, primar privind stabilirea salariului de bază domnului Roman Bogdan Andrei, personal contractual, muncitor calificat III, gradatia 2, în cadrul Compartimentului administrarea domeniului public şi privat din aparatul de specialitate al primarului comunei General Berthelot - -    - - -
30 24-02-2023 HUZONI MARINA, primar privind stabilirea salariului de bază domnului Opruţ Petru Cristinel, personal contractual, muncitor calificat I, gradatia 5, în cadrul Compartimentului administrarea domeniului public şi privat din aparatul de specialitate al primarului comunei General Berthelot - -    - - -
29 24-02-2023 HUZONI MARINA, primar privind stabilirea salariului de bază domnului Biba Petru Gheorghe, personal contractual, având funcţia de şofer I, gradatia 5, in cadrul Compartimentului administrativ şi deservire din aparatul de specialitate al primarului comunei General Berthelot - -    - - -
28 24-02-2023 HUZONI MARINA, primar privind stabilirea salariului de bază domnului Stanislav Dragoș-Ilie având funcția publică de execuție de Inspector, grad profesional asistent, gradația 0, în cadrul Compartimentului agricol și urbanism din aparatul de specialitate al primarului comunei General Berthelot - -    - - -
27 24-02-2023 HUZONI MARINA, primar privind stabilirea salariului de bază doamnei Bîrsan Ana-Maria Cristina având funcția publică de execuție de Inspector, grad profesional asistent, gradația 3, în cadrul Compartimentului financiar contabil și resurse umane din aparatul de specialitate al primarului comunei General Berthelot - -    - - -
26 24-02-2023 HUZONI MARINA, primar privind stabilirea salariului de bază domnului Muntean Raul Lucian având funcția publică de execuție de Inspector, grad profesional superior, gradația 3, în cadrul Compartimentului agricol și urbanism din aparatul de specialitate al primarului comunei General Berthelot - -    - - -
25 24-02-2023 HUZONI MARINA, primar privind stabilirea salariului de bază doamnei Groșan Adela Cristinaavând funcția publică de execuție de Inspector, grad profesional superior, gradația 4, în cadrul Compartimentului asistență socială din aparatul de specialitate al primarului comunei General Berthelot - -    - - -
24 24-02-2023 HUZONI MARINA, primar privind stabilirea salariului de bază doamnei Sabou Andreia având funcția publică de execuție de Inspector, grad profesional superior, gradația 5, în cadrul Compartimentului Financiar contabil și Resurse umane din aparatul de specialitate al primarului comunei General Berthelot - -    - - -
23 24-02-2023 HUZONI MARINA, primar privind stabilirea salariului de bază doamnei Stoeac Daniela având funcția publică de execuție de Inspector, grad profesional superior, gradația 5, în cadrul Compartimentului Financiar contabil și Resurse umane din aparatul de specialitate al primarului comunei General Berthelot - -    - - -
22 15-02-2023 HUZONI MARINA, primar privind numirea domnului Stanislav Dragoș Ilie ca funcţionar public definitiv, în funcţia publică de inspector, clasa I, gradul profesional asistent - -    - - -
21 02-03-2023 HUZONI MARINA, primar privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Dispozițiilor nr. 16-19 din anul 2023 da -    - -
20 13-02-2023 HUZONI MARINA, primar privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 19.02.2023 da -    - -
19 09-02-2023 HUZONI MARINA, primar privind acordarea gradației 2 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă domnului Roman Bogdan Andrei, personal contractual, muncitor calificat III, din cadrul Compartimentului administrarea domeniului public si privat din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei General Berthelot - - Modificată de dispoziţia Nr. 21/2023
- -
18 06-02-2023 HUZONI MARINA, primar privind reâncadrarea doamnei Sabou Andreia în funcția publică de execuție de Inspector, grad profesional superior, gradația 5, în cadrul Compartimentului redenumit ,, Financiar contabil și Resurse umane,, - - Modificată de dispoziţia Nr. 21/2023
- -
17 06-02-2023 HUZONI MARINA, primar privind reâncadrarea doamnei Stoeac Daniela în funcția publică de execuție de Inspector, grad profesional superior, gradația 5, în cadrul Compartimentului redenumit ,, Financiar contabil și Resurse umane,, - - Modificată de dispoziţia Nr. 21/2023
- -
16 06-02-2023 HUZONI MARINA, primar privind reîncadrarea doamnei Bîrsan Ana Maria Cristina în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional asistent,gradația 3, în cadrul Compartimentului redenumit ,, Financiar contabil și Resurse umane,, - - Modificată de dispoziţia Nr. 21/2023
- -
15 27-01-2023 HUZONI MARINA, primar privind modificarea numărului de ore ce trebuiesc efectuate de beneficiarii ajutorului social - -    - - -
14 20-01-2023 HUZONI MARINA, primar privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 27.01.2023 da -    - -
13 17-01-2023 HUZONI MARINA, primar privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință extraordinară pentru data de 20.01.2023 da -    - -
12 13-01-2023 HUZONI MARINA, primar privind stabilirea salarului de bază lunar pentru domnului R. B. A., personal contractual, muncitor calificat III, gradația 0, din cadrul Compartimentului administrarea domeniului public si privat din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei General Berthelot - -    - - -
11 10-01-2023 HUZONI MARINA, primar privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare a domnului M. I., persoană cu handicap grav - -    - - -
10 10-01-2023 HUZONI MARINA, primar privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare a doamnei Z. A., persoană cu handicap grav - -    - - -
9 10-01-2023 HUZONI MARINA, primar privind stabilirea salariului de baza al doamnei C. O., asistent personal pentru persoană cu handicap grav, gradatia 5, în cadrul Primariei comunei General Berthelot - -    - - -
8 10-01-2023 HUZONI MARINA, primar privind stabilirea salariului de baza al doamnei C. G.-I., asistent personal pentru persoană cu handicap grav, gradatia 4, în cadrul Primariei comunei General Berthelot - -    - - -
7 10-01-2023 HUZONI MARINA, primar privind stabilirea salariului de baza al doamnei C. E., asistent personal pentru persoană cu handicap grav, gradatia 0, in cadrul Primariei comunei General Berthelot - -    - - -
6 10-01-2023 HUZONI MARINA, primar privind stabilirea salariului de baza al doamnei S. M., asistent personal pentru persoană cu handicap grav, gradatia 1, in cadrul Primariei comunei General Berthelot - -    - - -
5 10-01-2023 HUZONI MARINA, primar privind stabilirea salariului de baza al domnului C. V.-L., asistent personal pentru persoană cu handicap grav, gradatia 5, in cadrul Primariei comunei General Berthelot - -    - - -
4 10-01-2023 HUZONI MARINA, primar privind stabilirea salariului de baza al d-nei D. M., asistent personal pentru persoană cu handicap grav, gradatia 3, in cadrul Primariei comunei General Berthelot - -    - - -
3 09-01-2023 HUZONI MARINA, primar privind actualizarea comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial și de implementare a standardelor de management în Primăria comunei General Berthelot - -    - - -
2 09-01-2023 HUZONI MARINA, primar privind reactualizarea componentei Unității Locale de Sprijin la nivelul Unității Administrativ Teritoriale General Berthelot da -    - -
1 05-01-2023 HUZONI MARINA, primar privind convocarea de îndată Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință extraordinară, pentru data de 06.01.2023 da -    - -
nu s-a găsit nicio dispoziţie
 înregistrări pe pagină