• Lista dispoziţiilor cu caracter normativ publicate în monitorul oficial local • Registru Dispoziţii Primar
 
Registrul dispoziţiilor primarului comunei General Berthelot

Nr Data Emitent Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Dispoziţie Anexe
11 22-02-2021 HUZONI MARINA, primar privind indreptarea erorii materiale din cuprinsul art. 1 al Dispoziției nr. 5/2021 privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare a persoanelor cu handicap, acordată conform Legii nr. 448 /2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare - 2021-02-23 - -
10 18-02-2021 HUZONI MARINA, primar privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în şedinţă ordinară pentru data de 26.02.2021, ora 11,00; da 2021-02-22 -
9 13-02-2021 HUZONI MARINA, primar privind încadrarea domnului Roman Bogdan Andrei pe postul contractual de muncitor calificat III, în cadrul Compartimentului administrarea domeniului public si privat din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei General Berthelot - 2021-02-22 - -
8 01-02-2021 HUZONI MARINA, primar privind suspendarea din inițiativa salariatei, a raportului de munca al doamnei Chindriș Gianina Ionela , asistent personal contractual, pe perioada concediului pentru creșterea copilului în vârstă de până la doi ani. - 2021-02-08 - -
7 27-01-2021 HUZONI MARINA, primar privind modificarea acordarii beneficiilor sociale reprezentate de ajutor social familiei xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - 2021-02-01 - -
6 27-01-2021 HUZONI MARINA, primar privind modificarea numărului de ore ce trebuiesc efectuate de beneficiarii ajutorului social da 2021-02-01 -
5 27-01-2021 HUZONI MARINA, primar privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare a persoanelor cu handicap, acordată conform Legii nr. 448 /2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare da 2021-02-01 -
4 27-01-2021 HUZONI MARINA, primar privind incetarea raportului de serviciu a domnului xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx din funcţia publică de execuţie de referent, clasa III, grad profesional superior, gradaţia 5, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei General Berthelot - 2021-02-01 - -
3 27-01-2021 HUZONI MARINA, primar privind organizarea, implementarea si mentinerea unui sistem de control managerial al Primariei Comunei General Berthelot, judetul Hunedoara - 2021-02-01 - -
2 15-01-2021 HUZONI MARINA, primar privind preluarea atribuțiilor secretarului general al comunei General Berthelot pentru anul 2021, în perioada exercitării concediului da 2021-01-18 -
1 11-01-2021 HUZONI MARINA, primar privind constituirea comisiei de concurs/examen precum şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor în vederea organizării concursului/examenului de recrutare pentru ocuparea a 2 posturi de muncitor calificat III da 2021-01-15 -
nu s-a găsit nicio dispoziţie
 înregistrări pe pagină