Hotărârile consiliului local General Berthelot

Publicare la Anul Luna Titlu
2017-03-20
2017 martie HOTĂRÂREA Nr. 18 / 2017 - aprobare buget