Funcţionarii primăriei General Berthelot

Nr.crt. Nume Prenume Funcţia Compartiment
1 BIBA PETRU GHEORGHE șofer deservire
2 BÎRSAN ANA MARIA CRISTINA inspector de specialitate financiar contabil si achizitii publice
3 BOBARIU SORIN DANIEL inspector financiar contabil si achizitii publice
4 BOŞOROGAN NICOLAE inspector agricol și urbanism
5 DUMBRAVA VALER OCTAVIAN referent financiar contabil si achizitii publice
6 GROŞAN ADELA CRISTINA inspector asistență socială
7 MĂGDUŢ GABRIELA CĂTUŢA asistent medical comunitar asistență socială
8 MUNTEAN RAUL DANIEL inspector agricol și urbanism
9 OPRUŢ PETRU CRISTINEL muncitor calificat desrvire
10 RĂZVAN NICOLETA asistent medical comunitar asistență socială
11 VOICONI MARIA DIDINA inspector financiar contabil si achizitii publice