Personalul angajat în aparatul de specialitate al primarului şi în cadrul serviciilor din subordinea consiliului local
Nr Nume Prenume Funcţia Structura Funcţionar public
1 BIBA PETRU GHEORGHE sofer 1 Compartiment administrativ si deservire -
2 BÎRSAN ANA MARIA CRISTINA inspector asistent Compartiment financiar contabil și resurse umane da
3 BOBARIU SORIN DANIEL secretar general al comunei secretar general al comunei da
4 GROȘAN ADELA CRISTINA inspector superior Compartiment asistență socială da
5 MĂGDUȚ GABRIELA CĂTUȚA asistent medical comunitar principal Compartiment asistență socială -
6 MUNTEAN RAUL LUCIAN inspector principal Compartiment agricol și urbanism da
7 NEICONI MIRCEA-ȘTEFAN inspector de specialitate Compartiment administrarea domeniului public si privat -
8 OPRUȚ PETRU CRISTINEL muncitor calificat 1 Compartiment administrarea domeniului public si privat -
9 PIL ANA-MARIA consilier achiziții publice asistent Compartiment achizitii publice și relații cu publicul da
10 RĂZVAN NICOLETA asistent medical comunitar Compartiment asistență socială -
11 ROMAN BOGDAN ANDREI muncitor calificat Compartiment administrarea domeniului public si privat -
12 SABOU ANDREIA inspector superior Compartiment financiar contabil și resurse umane da
13 STANISLAV DRAGOȘ ILIE inspector debutant Compartiment agricol și urbanism da
14 STOEAC DANIELA inspector superior Compartiment financiar contabil și resurse umane da