Secretar general al comunei, BOBARIU SORIN DANIELŞedinţe publice


Nicio şedinţă programată pentru următoarea perioadă

>>> lista dispoziţii convocări şedinţe publice
 
Anunţuri sau comunicate publicate recent pe prima pagină
 
Toate anunţurile de actualitate sunt la: Anunţuri/comunicate
Anunț public
În data de 28.02.2024 la nivelul UAT GENERAL BERTHELOT se va desfășurara exercițiului de alarmare publică - ,,Miercurea Sirenelor,, ,în intervalul orar 10:00-11:00.
Va multumim! 
data: 26-02-2024   utilizator: 81
Anunț Nr. 20/1/12.01.2024
 
            În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primăria comunei General Berthelot, supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ:
„Proiectul de hotărâre privind adoptarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei General Berthelot, pentru anul 2024”.

            Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre pot fi consultate pe site-ul instituției www.primariaberthelot.ro – secțiunea ,,Anunțuri, comunicate,, precum și  la Secretarul General al Comunei General Berthelot,  unde pot fi depuse şi eventualele sugestii şi recomandări.
Cei interesaţi îşi pot depune propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice la Secretarul General al Comunei General Berthelot sau prin email, la adresa de email berthelot2004@yahoo.com până la data de 29.01.2024, ora 10,00.
                În data de 29.01.2024, începând cu orele 10,30 va avea loc dezbaterea publică a proiectului de act normativ în sala de şedinţe a Consiliului local, definitivându-se versiunea finală a actului normativ, ce va fi supus aprobării Consiliului local al comunei General Berthelot în şedinţa ordinară care va avea loc în luna februarie 2024.
 
General Berthelot  la   12.01.2024
 


anexa 1 venituri buget 2024.pdf  (170,58 KB)  data: 12-01-2024   utilizator: 81  
anexa 2 cheltuieli buget 2024.pdf  (186,88 KB)  data: 12-01-2024   utilizator: 81  
Anexa 3 lista investitii BUGET 2024.pdf  (174,77 KB)  data: 12-01-2024   utilizator: 81  
HOT- PROIECT 3 ADOPTARE BUGET 2024.pdf  (307,36 KB)  data: 12-01-2024   utilizator: 81