Secretar general al comunei, GROŞAN ANTONIUŞedinţe publice


Nicio şedinţă programată pentru următoarea perioadă

>>> lista dispoziţii convocări şedinţe publice
Proiecte de hotărâri în dezbatere publică

28-02-2023 user:81
20-02-2023 user:81
19-02-2023 user:81
19-02-2023 user:81
19-02-2023 user:81
19-02-2023 user:81
03-02-2023 user:81
03-02-2023 user:81
03-02-2023 user:81
03-02-2023 user:81
 
>>> registrul proiectelor de hotărâri
 
Anunţuri sau comunicate publicate recent pe prima pagină
 
Toate anunţurile de actualitate sunt la: Anunţuri/comunicate
Reamintim faptul că arderea vegetației uscate și a resturilor menajere este STRICT INTERZISĂ
An de an, în această perioadă, pompierii tulceni se confruntă cu un număr mare de incendii provocate de acțiunile de ardere a vegetației uscate, desfășurate de cetățeni în scopul pregătirii terenurilor pentru lucrările agricole de primăvară. De cele mai multe ori, aceste arderi necontrolate se produc în proximitatea gospodăriilor ori chiar în curțile cetățenilor, iar flăcările se extind cu ușurință la anexe gospodărești, grajduri și chiar locuințe. Un exemplu elocvent este misiunea pe care au avut-o salvatorii din cadrul Detașamentului de Pompieri Tulcea în dimineața zilei de sâmbătă, 11 martie 2023, când în urma incendierii resturilor vegetale dintr-o curte din municipiul Tulcea, focul s-a extins cu repeziciune și la o anexă gospodărească.
Din fericire, de această dată, în urma focului s-au înregistrat doar pagube materiale dar sunt situații în care aceste incendii sunt soldate cu pierderi de vieți omenești. Exemplele pot continua, însă cel mai important este să fim responsabili și să ne gândim la siguranța noastră, a familiei noastre și a mediului înconjurător. Arderea nu este o soluție! Există servicii de toaletare și curățare a terenurilor, cu ajutorul utilajelor și a echipelor specializate. Numai împreună putem stopa acest fenomen care ia amploare de la an la an. Reamintim faptul că arderea  vegetației uscate și a resturilor menajere este STRICT INTERZISĂ, dacă nu se impune în cazul prevenirii răspândirii unor boli sau dăunători specifici, fiind sancționată prin lege.‼️ #isutulcea
data: 22-03-2023   utilizator: 1
PRIMĂRIA COMUNEI GENERAL BERTHELOT ANUNȚĂ ÎNCHIRIERE PRIN ATRIBUIRE DIRECTĂ A DISPONIBILULUI DE TEREN ARABIL AFLAT ÎN PROPRIETATEA COMUNEI GENERAL BERTHELOT- JUDETUL HUNEDOARA
            Pentru închirierea prin atribuire directa a disponibilului de teren agricol categoria de folosință arabil aflat în proprietatea comunei General Berthelot, situate în comuna General Berthelot, jud. Hunedoara, în număr de 2 loturi.
            Atribuirea directă a terenurilor cu categoria de folosință arabil, aflat în proprietatea comunei General Berthelot, va avea loc în data de 20.03.2023 ora 10:00 la sediul Primăriei Comunei General Berthelot, Nr.30, jud. Hunedoara.  
            Documentaţia de atribuire poate fi obținută, de la sediul Primăriei Comunei General Berthelot, sat General Berthelot,  nr.30, jud. Hunedoara.
             Documentele solicitate conform caietului de sarcini vor fi depuse până în data de 17.03.2023 ora 13:00, la Primăria Comunei General Berthelot – registratură.
            Informații suplimentare se pot obține de la sediul Primăriei Comunei General Berthelot,nr.30, jud. Hunedoara  – Compartimentul Achiziţii Publice, telefon 0254770531.


 
Primar,
Huzoni Marina
 
data: 13-03-2023   utilizator: 81
COMUNICAT DE PRESĂ VIZAREA CARNETELOR DE RENTĂ VIAGERĂ AGRICOLĂ
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură informează că, pentru obţinerea sumei de bani reprezentând renta viageră agricolă aferentă anului 2022, rentierii vor solicita viza anuală, în perioada 01.03-31.08.2023, fie prin prezența fizică la sediul centrelor județene APIA, fie prin mijloace electronice de comunicații sau poștă/curier.

>>> MADR - Agricultură ecologică
>>> AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ - renta viageră


adresa_instiitare.pdf  (430,11 KB)  data: 07-03-2023   utilizator: 1  
comunicat_de_presa_renta_viagera.pdf  (410,37 KB)  data: 07-03-2023   utilizator: 1  
ANUNȚ DE INTERES PUBLIC
Dragi cetățeni ai comunei General Berthelot, prin prezenta vă informăm că aveți obligați  să 
sortați deșeurile din gospodărie pe cele patru fracții și anume:
a)      Deșeuri menajere;
b)     Deșeuri din plastic&metal în sacii galbeni ( sticlele de plastic pentru apă și sucuri (PET), recipientele produselor cosmetice și detergenților, folii de plastic folosite ca ambalaje, dopuri metalice, cutii de metal și alte recipiente metalice, doze și ambalaje din aluminiu);
c)      Deșeuri din hârtie&carton în sacii albaștri (reviste, ziare, maculatură, plicuri; cutii, fotografii, cartoane de ouă, cutii de pizza, cutii de carton de băuturi (tetrapack) etc. (Se colectează uscate! Odată ce cartonul sau hârtia intră în contact cu alimente sau lichide, nu mai poate fi reciclat.);
d)     Deșeuri din sticlă în pubelele verzi amplasate pe domeniu public ( dar nu lângă acestea);

         Graficul de colectare a deșeurilor de pe raza UAT General Berthelot este după cum urmează:
a)      În fiecare luni pentru deșeuri menajere;
b)      A doua sâmbătă din lună pentru deșeurile din plastic&metal;
c)      Ultima sâmbătă din lună pentru deșeurile din hârtie&carton;

          Plata taxei de salubrizare se achită trimestrial la caseria Primăriei comunei General Berthelot. Depășirea termenului de plată atrage penalități de 0,01% pe zi de întârziere din suma datoorată.

          Plata se poate efectua și prin transfer bancar în următorul cont:

                RO10TREZ37121360250XXXXX

 

Vă mulțumim pentru înțelegere și spiritul civic! 

Să aveți o primăvară frumoasă!

 

Primar,

Huzoni Marina

data: 07-03-2023   utilizator: 81
ANUNȚ DE INTERES PUBLIC
        Dragi cetățeni ai comunei General Berthelot, vă informăm că în data de 01.03.2023, în intervalul orar 10.00-11.00  va avea loc exercițiul de alarmare publică denumit ,,Miercurea Sirenelor,,.

 

 
Cu deplină stimă,

Primar,

Huzoni Marina

data: 27-02-2023   utilizator: 81
Anunț Public
Programarea cetățenilor comunei la APIA 2023

GEN-B A_page-0003.jpg
GEN-B A_page-0003.jpg  data: 27-02-2023   utilizator: 81  
GEN-B A_page-0001.jpg
GEN-B A_page-0001.jpg  data: 27-02-2023   utilizator: 81  
GEN-B A_page-0002.jpg
GEN-B A_page-0002.jpg  data: 27-02-2023   utilizator: 81  
ANUNȚ PUBLIC
           Vă înformăm că astazi, 24.02.2023, s-a realizat afișarea la sediul primăriei, sat General Berthelot, str. Principală, nr. 30, com. General Berthelot, jud. Hunedoara
, a ofertelor de vânzare nr. 40/1,40/2,40/3,40/4,40/5,40/6,40/7,40/8,40/9,40/10,40/11,40/12,40/13,40/14,40/15,40/16,40/17,40/18,40/19,40/20,40/21,40/22,40/23,40/24,40/25,40/26,40/27,40/28,40/29,40/30,40/31,40/32,40/33,40/34,40/35,40/36,40/37,40/38,40/39,40/40,40/41  din data de 15.02.2023. Persoanele interesate pot consulta ofertele la sediul Primariei comunei General Berthelot.
data: 24-02-2023   utilizator: 81
Anunț convocare adunare proprietari de terenuri din Comuna General Berthelot
Potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) lit. H din Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, punerea în posesie a proprietarilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 890/2005, din componența comisiilor locale(comunale, orășenești sau municipale, după caz) fac parte și 2-4 reprezentanți ai foștilor proprietari deposedați sau moștenitorii acestora care au solicitat terenuri în termenul legal.

Conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei General Berthelot nr.13/2023, privind convocarea adunării proprietarilor de terenuri, cu scopul alegerii reprezentanților în Comisia Locala pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, se convoacă adunarea proprietarilor de terenuri din Comuna General Berthelot, formată din foștii proprietari deposedați sau moștenitorii acestora care au solicitat terenuri în termenul legal în baza legilor fondului funciar, pentru deesemnarea reprezentanților acestora în Comisia Locală de Fond Funciar General Berthelot, în ziua de 27.02.2023, ora 14:00 la sediu Primariei Comunei General Berthelot.

 

 

 

 

 

PRIMAR,

HUZONI MARINA

data: 20-02-2023   utilizator: 81
PRIMĂRIA COMUNEI GENERAL BERTHELOT ANUNȚĂ ÎNCHIRIERE PRIN ATRIBUIRE DIRECTĂ A DISPONIBILULUI DE PAJIȘTE AFLAT ÎN PROPRIETATEA COMUNEI GENERAL BERTHELOT- JUDETUL HUNEDOARA.
Pentru închirierea prin atribuire directa a disponibilului de pajiște având categoria de folosință ,, fâneață,, aflat în proprietatea comunei  General Berthelot, situate în comuna General Berthelot, jud. Hunedoara, în suprafaţă totală de 0,4443 ha.
           Atribuirea directă a terenului cu categoria de folosință fâneață, aflat în proprietatea comunei General Berthelot, va avea loc în data de 13.03.2023 ora 10:00 la sediul Primăriei Comunei General Berthelot, Nr.30, jud. Hunedoara.  
Documentaţia de atribuire poate fi obținută, de la sediul Primăriei Comunei General Berthelot, sat General Berthelot,  nr.30, jud. Hunedoara.
Documentele solicitate conform caietului de sarcini vor fi depuse până în data de 10.03.2023 ora 15:00, la Primăria Comunei General Berthelot – registratură.
Informații suplimentare se pot obține de la sediul Primăriei Comunei General Berthelot,nr.30, jud. Hunedoara  – Compartimentul Achiziţii Publice, telefon 0254770531.
 
 
 
 
Primar,
Huzoni Marina

data: 20-02-2023   utilizator: 81
PRIMĂRIA COMUNEI GENERAL BERTHELOT ANUNȚĂ ÎNCHIRIERE PRIN ATRIBUIRE DIRECTĂ A DISPONIBILULUI DE TEREN ARABIL AFLAT ÎN PROPRIETATEA COMUNEI GENERAL BERTHELOT- JUDETUL HUNEDOARA
Pentru închirierea prin atribuire directa a disponibilului de teren agricol categoria de folosință ,,arabil,,, aflat în proprietatea comunei  General Berthelot, situate în comuna General Berthelot, jud. Hunedoara, în număr de 4 loturi.
           Atribuirea directă a terenurilor cu categoria de folosință arabil, aflat în proprietatea comunei General Berthelot, va avea loc în data de 13.03.2023 ora 10:00 la sediul Primăriei Comunei General Berthelot, Nr.30, jud. Hunedoara.  
Documentaţia de atribuire poate fi obținută, de la sediul Primăriei Comunei General Berthelot, sat General Berthelot,  nr.30, jud. Hunedoara.
Documentele solicitate conform caietului de sarcini vor fi depuse până în data de 10.03.2023 ora 15:00, la Primăria Comunei General Berthelot – registratură.
Informații suplimentare se pot obține de la sediul Primăriei Comunei General Berthelot,nr.30, jud. Hunedoara  – Compartimentul Achiziţii Publice, telefon 0254770531.
 
 
 
 
Primar,
Huzoni Marina

data: 20-02-2023   utilizator: 81
ANUNȚ PUBLIC
Comuna General Berthelot cu sediul în localitatea General Berthelot, nr.30, anunță elaborarea primei versiuni a planului Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică al Comunei General Berthelot Județul Hunedoara, pe raza UAT Densuș din Județul Hunedoara și declanșarea etapei de încadrare pentru obținerea avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la sediul APM Hunedoara, Deva, str. A Vlaicu, nr.25 de luni-joi între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00.

Comentariile și sugestiile se vor transmite în scris la sediul APM Hunedoara în termen de 18 zile calendaristice de la date prezentului anunț.

 


PV Conf- I.pdf  (2,82 MB)  data: 13-02-2023   utilizator: 81  
ANUNȚ PUBLIC
Comuna General Berthelot cu sediul în localitatea General Berthelot, nr.30, anunță elaborarea primei versiuni a planului Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică al Comunei General Berthelot Județul Hunedoara, pe raza UAT Densuș din Județul Hunedoara și declanșarea etapei de încadrare pentru obținerea avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la sediul APM Hunedoara, Deva, str. A Vlaicu, nr.25 de luni-joi între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00.

Comentariile și sugestiile se vor transmite în scris la sediul APM Hunedoara în termen de 18 zile calendaristice de la date prezentului anunț.


PV Conf- I.pdf  (2,82 MB)  data: 09-02-2023   utilizator: 81  
A început înregistrarea obligatorie a comercianților în Sistemul de Garanție-Returnare
Ce este Sistemul de Garanție-Returnare?
Sistemul de garanție-returnare reprezintă un sistem în care consumatorii vor plăti o garanție de 0,50 RON atunci când vor cumpăra o băutură de la un comerciant. Sistemul se aplică pentru ambalaje nereutilizabile din sticlă, plastic sau metal, cu volume cuprinse între 0,1 l și 3 l inclusiv. După golirea ambalajului, consumatorul va trebui să îl aducă într-unul dintre punctele de returnare organizate de comercianți. În schimbul ambalajului gol, consumatorul va primi înapoi, pe loc, valoarea garanției plătite inițial, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.

mai multe detalii la https://returosgr.ro/

a inceput inregistrarea retuRO.pdf  (361,63 KB)  data: 01-02-2023   utilizator: 1  
ANUNȚ DE INTERES PUBLIC!!
UAT_MMAP platforma SGR.pdfe  (117,02 KB)  data: 01-02-2023   utilizator: 81  
 
Toate anunţurile de actualitate sunt la: Anunţuri/comunicate