Hotărârile consiliului local General Berthelot

Data publicării Anul Luna Hotărâri de Consiliu
2019-09-10 2019 septembrie HCL 47/2019
2019-09-10 2019 septembrie HCL 49/2019
2019-09-10 2019 septembrie HCL 48/2019
2019-08-14 2019 august HCL nr. 34 alegere presedinte de sedinta
2019-08-14 2019 august HCL 35 aprobarevaloare finala
2019-07-31 2019 iulie HCL nr.32/2019 solicitare scrisoare garantare
2019-07-31 2019 iulie HCL nr. 26/2019 aprobare buget Regia Silvica OS Valea Hațegului
2019-07-31 2019 iulie HCL nr. 27/2019 aprobare pret licitatie masa lemnoasa
2019-07-03 2019 iulie HCL 8 privind stabilirea coeficienţilor de ierarhizare şi salariile de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei General Berthelot
2019-07-03 2019 iulie HCL 9 privind casarea unor obiecte de inventar
2019-07-03 2019 iulie HCL 10 privind propunerea de evaluare a activităţii secretarului comunei General Berthelot
2019-07-03 2019 iulie HCL 11 privind aprobarea listei de partizi pentru licitație masa lemnoasă pentru anul 2019
2019-07-03 2019 iulie HCL 12 alegerea presedintelui de sedinta
2019-07-03 2019 iulie HCL 13 privind aprobarea Devizului General actualizat 2019, privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiție „CONSTRUIRE POD PESTE RÂUL GALBENA, COMUNA GENERAL BERTHELOT, JUDEȚUL HUNEDOARA”
2019-06-20 2019 iunie HCL nr. 25/2019 INTERZICERE PESCUIT
2019-06-20 2019 iunie HCL nr. 31/2019 neacordare mandat special
2019-06-20 2019 iunie HCL 20/2019 aderare ACOR
2019-03-14 2019 iunie HCL 7/2019 privind aprobarea organizării rețelei școlare, pentru anul școlar 2019 - 2020, în comuna General Berthelot
2019-03-06 2019 martie HCL 1/2019 aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pe anul 2019 în comuna General Berthelot
2019-03-06 2019 martie HCL 2/2019 stabilirea situaţiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă familiilor şi persoanelor din comuna General Berthelot
2019-03-06 2019 martie HCL 4/2019 analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru semestrul II al anului 2018 şi a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi
2019-03-06 2019 martie HCL 5/2019 acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al comunei General Berthelot pe anul 2017, a deficitului sectiunii de dezvoltare la sfarsitul exercitiului bugetar 2018
2019-03-06 2019 martie HCL 6/2019 aprobarea execuţiei bugetului local al comunei General Berthelot, pe cele două secţiuni, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli pentru trim. IV anul 2018