Hotărârile consiliului local General Berthelot

Data publicării Anul Luna Hotărâri de Consiliu
2019-03-06 2019 martie HCL 1/2019 aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pe anul 2019 în comuna General Berthelot
2019-03-06 2019 martie HCL 2/2019 stabilirea situaţiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă familiilor şi persoanelor din comuna General Berthelot
2019-03-06 2019 martie HCL 4/2019 analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru semestrul II al anului 2018 şi a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi
2019-03-06 2019 martie HCL 5/2019 acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al comunei General Berthelot pe anul 2017, a deficitului sectiunii de dezvoltare la sfarsitul exercitiului bugetar 2018
2019-03-06 2019 martie HCL 6/2019 aprobarea execuţiei bugetului local al comunei General Berthelot, pe cele două secţiuni, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli pentru trim. IV anul 2018