Urbanism şi amenajarea teritoriului

Autorizaţii de Construire emise de primăria General Berhelot, judeţul Hunedoara

>>> Formulare, Documente necesare Urbanism

>>> situaţii Certificate de Urbanism

Nr AC
Data
Obiectul Solicitării
Adresa
Data începerii
Data finalizării