Urbanism şi amenajarea teritoriului

Certificate de Urbanism emise de primăria General Berhelot, judeţul Hunedoara

>>> Formulare, Documente necesare Urbanism

>>> situaţii Autorizaţii de Construire

Nr CU
Data
Valabilitate
Cerere Nr.
Cerere Data
Obiectul Solicitării
Adresa construcţiei