Organigrama şi statul de funcţii

ORGANIGRAMA aparatului de specialitate al primarului comunei General Berthelot

FUNCŢII DEMNITATE PUBLICĂ: 2
FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE NUMITE: 1
FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE: 6
PERSONAL CONTRACTUAL: 11
TOTAL POSTURI INSTITUŢIE: 20

>>> Organigrama