Personalul angajat în aparatul de specialitate al primarului şi în cadrul serviciilor din subordinea consiliului local
Nr Nume Prenume Funcţia Structura Funcţionar public
1 BIBA PETRU GHEORGHE sofer 1 Compartiment administrativ si deservire -
2 BÎRSAN ANA MARIA CRISTINA inspector Compartiment financiar contabil -
3 BOBARIU SORIN DANIEL secretar general al comunei secretar general al comunei da
4 GROŞAN ANTONIU secretar general al comunei secretar general al comunei da
5 GROȘAN ADELA CRISTINA inspector superior Compartiment asistență socială da
6 MĂGDUȚ GABRIELA CĂTUȚA asistent medical comunitar principal Compartiment asistență socială -
7 MUNTEAN RAUL DANIEL inspector principal Compartiment agricol și urbanism da
8 OPRUȚ PETRU CRISTINEL muncitor calificat 1 Compartiment administrarea domeniului public si privat -
9 RĂZVAN NICOLETA asistent medical comunitar Compartiment asistență socială -
10 STOEAC DANIELA inspector superior Compartiment financiar contabil da