Personalul angajat în aparatul de specialitate al primarului şi în cadrul serviciilor din subordinea consiliului local
Nr Nume Prenume Funcţia Structura Funcţionar public
1 BIBA PETRU GHEORGHE sofer 1 Compartiment administrativ si deservire -
2 BÎRSAN ANA MARIA CRISTINA inspector Compartiment financiar contabil -
3 BOBARIU SORIN DANIEL inspector principal Compartiment achizitii publice da
4 BOȘOROGAN NICOLAE inspector superior Compartiment agricol și urbanism da
5 DUMBRAVA VALER OCTAVIAN referent superior Compartiment financiar contabil da
6 GROŞAN ANTONIU secretar general secretar general da
7 GROȘAN ADELA CRISTINA inspector superior Compartiment asistență socială da
8 MĂGDUȚ GABRIELA CĂTUȚA asistent medical comunitar principal Compartiment asistență socială -
9 MUNTEAN RAUL DANIEL inspector principal Compartiment agricol și urbanism da
10 OPRUȚ PETRU CRISTINEL muncitor calificat 1 Compartiment administrarea domeniului public si privat -
11 RĂZVAN NICOLETA asistent medical comunitar Compartiment asistență socială -
12 VOICONI MARIA DIDINA inspector superior Compartiment financiar contabil da