>>> Statul de funcţii
>>> Tabel angajaţi
Organigrama generală UAT COMUNA GENERAL BERTHELOT
aparatul de specialitate al primarului şi serviciile din subordinea consiliului local
 
Consiliul local
9 consilieri
Primar
dp(1,0)
Viceprimar
dp(1,0)
 
             
         
               
         
Secretar general
pc(1,0)
     
           
           
         
             
           
Compartimentul agricol și urbanism
pe(2,0)
 
Compartimentul financiar contabil
pe(2,0) ce(1,0)
             
           
         
             
           
Compartimentul asistență socială
pe(1,0) ce(2,0)
 
Compartimentul achizitii publice
pe(1,0)
             
                            
             
                       
Compartimentul administrarea domeniului public si privat
ce(1,1)
             
                            
             
                       
Compartimentul administrativ si deservire
ce(1,0)
             
Organigrama aparatului de specialitate al primarului
ultima publicare (2020-05-13): Anexa 4 la HCL 14/2020

 
Legendă
dp - funcţii demnitate publică (ocupate 2, vacante 0)
pc - funcţii publice conducere (ocupate 1, vacante 0)
pe - funcţii publice de execuţie (ocupate 6, vacante 0)
ce - funcţii contractuale de execuţie (ocupate 5, vacante 1)
 
TOTAL  posturi:  15 (ocupate 14, vacante 1)
Stat de funcţii
>>> Organigrama
PRIMĂRIA COMUNEI GENERAL BERTHELOT
Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
Anexa 5 la HCL 14/2020
Nr.
crt.
Structură Funcţie de demnitate publică Funcţie publică Clasă Grad profesional Nivel studii obligatorii Funcţie contractuală Treaptă profesională/ grad Nivel studii obligatorii Nume, prenume/ vacant Gradaţie/ vechime Observaţii
înalt funcţionar public de conducere de execuţie de conducere de execuţie
Demnitari (Primar/ Viceprimar)
1 primar                     HUZONI MARINA    
2 viceprimar                     RODEAN MIHAI EMIL    
Secretar general
3       secretar general   I S         GROŞAN ANTONIU  
Compartiment financiar contabil
4       inspector I superior S VOICONI MARIA DIDINA 5  
5       referent III superior M DUMBRAVA VALER OCTAVIAN 5  
6       inspector 3 S BÎRSAN ANA MARIA CRISTINA 3  
Compartiment achizitii publice
7       inspector I principal S BOBARIU SORIN DANIEL 1  
Compartiment administrarea domeniului public si privat
8       muncitor calificat 1 M OPRUȚ PETRU CRISTINEL 5  
9       muncitor calificat 1 M vacant    
Compartiment administrativ si deservire
10       sofer 1 M BIBA PETRU GHEORGHE 5  
Compartiment agricol și urbanism
11       inspector I superior S BOȘOROGAN NICOLAE 5  
12       inspector I principal S MUNTEAN RAUL DANIEL 3  
Compartiment asistență socială
13       inspector I superior S GROȘAN ADELA CRISTINA 4  
14       asistent medical comunitar principal PL MĂGDUȚ GABRIELA CĂTUȚA 4  
15       asistent medical comunitar PL RĂZVAN NICOLETA 5  
 
NR. TOTAL FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ 2
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE 7
NR. TOTAL ÎNALŢI FUNCŢIONARI PUBLICI 0
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE 1
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE 6
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE 6
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE 0
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE 6
NR. TOTAL POSTURI POTRIVIT ART. III ALIN. (2) DIN. O.U.G 63/2010 9
NR. TOTAL FUNCŢII ÎN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 15
HUZONI MARINA
primar

      LS