Primar, Marina Huzoni

primar, Comuna General Berthelot, Marina Huzoni

Marina Huzoni
Primarul comunei General Berthelot

Formaţiunea politică: PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL
Primar, la primul mandat

"Să ne oferim talentul în crearea de oportunităţi pentru tineri şi în îmbunătăţirea condiţiilor de trai în comunitatea noastră."

Şedinţe publice / Proiecte de Hotărâri
PROIECT HCL 45 - vanzare teren
publicat: 08-08-2018   utilizator: 99  


>>> Programări şedinţe publice
>>> Proiecte de hotărâri
Hotărările Consiliului Local
HCL nr.51 taxa salubritate
publicat: 04-01-2018   utilizator: 99  
HCL nr. 49 rectificare buget 2018
publicat: 05-11-2018   utilizator: 99  
HCL nr. 47 aprobare executie bugetara trim II 2018
publicat: 05-11-2018   utilizator: 99  
HCL nr. 46 aprobarea prețului pentru masa lemnoasă din producția anului 2018, rămasă disponibilă după asigurarea populației din comuna General Berthelot cu lemne de foc
publicat: 05-11-2018   utilizator: 99  
HCL nr. 48 analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru semestrul I al anului 2018 şi a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi
publicat: 05-11-2018   utilizator: 99  


>>> Hotărârile Consiliului Local
anul: 2018;
publicat: 02-10-2018   utilizator: 99  


Publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru UAT General Berthelot
anul: 2018;

OCPI Hunedoara anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru UAT General Berthelot pe o perioadă de 60 de zile calendaristice conform art. 11 alin (2), litera k  din Legea cadastrului și a publicității imobiliare 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


anunt afisare documente tehnice ale cadastrului UAT general berthelot.doc primarie.doc  (0.19MB ) : 02-10-2018   utilizator: 32  

Anunţ - licitaţie bunuri imobile sechestrate
anul: 2018;

Nu se admit oferte telefonice, telegrafice sau transmise prin fax.


Anunt licitatie bunuri.pdf  (0.61MB ) : 21-06-2018   utilizator: 32  

Licitaţie bunuri imobile sechestrate
anul: 2018;

În temeiul art.250 alin 2 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările   şi completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 26.05.2018, ora 11.00, la sediul Primăriei  Comunei General Berthelot  din localitatea General Berthelot, nr .30, judeţul Hunedoara, va avea loc vanzarea prin licitaţie pentru valorificarea bunurilor imobile sechestrate aparţinând debitorului Sc General Business Srl cu sediul în localitatea Ţuştea, comună General Berthelot, judeţul Hunedoara.

Imobilul este compus din teren în suprafaţa de 5696 mp, grajd nr.3 + moară şi siloz, în suprafaţa construită de 785 mp. Preţul de pornire a licitaţiei  este de 351.443 lei. Invităm  pe cei care pretind vreun drept  asupra acestor bunuri, să înştiinţeze despre aceasta organul de executare silită înainte  de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi de cumpărarea bunurilor trebuie să prezinte dovada emisă de creditorii bugetari  că nu  au obligaţii de plată restante  respectiv certificatul fiscal de la ANAF şi de la primăria de domiciliu.

Persoanele înscrise la licitaţie se pot prezenta şi prin mandatari care trebuie să justifice calitatea prin procura specială autentică.

Pentru persoanele  juridice române, participanţii la licitaţie trebuie să prezinte copie după Certificatul Unic de Inregistare  eliberat de Oficiul Registrului Comerţului.

Pentru persoanele  juridice străine, participanţii la licitaţie trebuie să prezinte actul de înmatriculare tradus în limba romană. Pentru persoanele fizice romane participanţii la licitaţie trebuie să prezinte copie după actul de identitate, iar pentru persoanele  fizice străine copie după actul de identitate sau paşaport.

 Facem menţiunea că, în vederea participării la licitaţie ofertanţii sunt obligaţi să facă dovada plăţii în contul  deschis la Trezoreria Haţeg, judeţul Hunedoara, RO89TREZ37121A350301XXXX, a taxei de participare de 46.859 lei  până în dată de 25.05.2018, ora 14.00.

 Nu se admit oferte telefonice, telegrafice, transmise prin fax.

publicat: 15-05-2018   utilizator: 32