Informaţii de interes public

Raportare venituri (Legea 153/2017)

 
LISTA
cu funcţiile din cadrul unităţii admnistrativ teritoriale General Berthelot care intră în categoria personalului plătit din fonduri publice conform art.33 alin(1) din Legea Nr.153/2017
Perioada raportată: semestrul 1, anul 2020
 
Nr. crt. Funcţia Salariul de bază (LEI/lunar) Sporuri, compensaţii, adaosuri (LEI/lunar) Îndemnizaţie de hrană (LEI/lunar) Vouchere de vacanță (LEI/anual)
1 primar 8320 1338 0 0
2 viceprimar 6240 936 0 0
3 consilier local 583 0 0 0
4 secretar general clasa I, gradaţia 0 6240 0 0 0
5 inspector clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 6084 156 0 0
6 inspector clasa I, grad profesional superior, gradaţia 4 5935 0 305 0
7 inspector clasa I, grad profesional principal, gradaţia 1 4582 0 347 0
8 inspector clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 6084 0 156 0
9 inspector clasa I, grad profesional principal, gradaţia 3 5053 0 347 0
10 referent clasa III, grad profesional superior, gradaţia 5 3954 0 347 0
11 asistent medical comunitar, gradaţia 5 5034 347 0 0
12 asistent medical comunitar principal, gradaţia 4 4975 0 347 0
13 inspector 3, gradaţia 3 4417 0 347 0
14 muncitor calificat 1, gradaţia 5 3285 0 347 0
15 sofer 1, gradaţia 5 3285 0 347 0


HUZONI MARINA
primar

      LS
 
Raportare venituri pentru semestrul 1, anul 2024 : 29-03-2024   utilizator: 1

Raportare venituri pentru semestrul 2, anul 2023 : 29-09-2023   utilizator: 1

Raportare venituri pentru semestrul 1, anul 2023 : 31-03-2023   utilizator: 1

Raportare venituri pentru semestrul 2, anul 2022 : 30-09-2022   utilizator: 1

Raportare venituri pentru semestrul 1, anul 2022 : 04-04-2022   utilizator: 1

Raportare venituri pentru semestrul 2, anul 2020 : 13-05-2020   utilizator: 81

Raportare venituri pentru semestrul 1, anul 2020 : 13-05-2020   utilizator: 81