• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri General Berthelot

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
19 16-02-2024 HUZONI MARINA, Primar; privind desemnarea consilierilor locali în Comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale Secretarului general al comunei General Berthelot, pentru activitatea desfăşurată în perioada 01.01.2023 – 31.12.2023 - -   - -
18 16-02-2024 HUZONI MARINA, Primar; privind revocarea HCL nr. 73/2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiilor publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei General Berthelot, judeţul Hunedoara, începând cu luna noiembrie 2023 da 2024-02-16   -
17 16-02-2024 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Valea Haţegului, pe anul 2024, pentru comuna General Berthelot da 2024-02-16   -
16 16-02-2024 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Valea Haţegului, pentru anul 2023 da 2024-02-16   -
15 16-02-2024 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea listei prețurilor de pornire minimale la licitații pe specii si sortimente propuse pentru anul 2024 da 2024-02-16   -
14 12-02-2024 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea actului adițional nr. 14/2024 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 5400/223/2009 și madatarea Președintelui să semneze actul adițional da 2024-02-12   -
13 12-02-2024 HUZONI MARINA, Primar; privind modificarea art. 1 din cuprinsul HCL nr. 7/2024 privind stabilirea situaţiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă familiilor şi persoanelor din comuna General Berthelot da 2024-02-12   -
12 02-02-2024 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2024-2029, la nivelul comunei General Berthelot da 2024-02-02   -
11 02-02-2024 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentu funcționarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei General Berthelot da 2024-02-02   -
10 02-02-2024 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2024, la nivelul autorităţii contractante Comuna General Berthelot da 2024-02-02   -
9 02-02-2024 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea preturilor de vânzare a masei lemnoase din depozit către persoane juridice, persoanele fizice și alte entități definite de lege, pentru anul 2024 da 2024-02-02   -
8 02-02-2024 HUZONI MARINA, Primar; privind revocarea art. 3, 4 și 5 din cuprinsul HCL nr. 93/2023 privind aprobarea prețului de vânzare a lemnului de foc și lemnului rotund din depozit, pentru anul 2023, modificată prin HCL nr. 6/2024 da 2024-02-02   -
7 30-01-2024 HUZONI MARINA, Primar; privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei General Berthelot, pentru perioada martie – mai, anul 2024 - -   - -
6 16-01-2024 HUZONI MARINA, Primar; privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei General Berthelot, județul Hunedoara - -   - -
5 16-01-2024 HUZONI MARINA, Primar; privind acordarea unor mandate speciale doamnei primar Huzoni Marina, în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Aqua Prest Hunedoara,, - -   - -
4 12-01-2024 HUZONI MARINA, Primar; privind revocarea HCL nr. 78/2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiilor publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei General Berthelot, judeţul Hunedoara, începând cu 1 ianuarie 2024 da 2024-01-12   -
3 12-01-2024 HUZONI MARINA, Primar; privind adoptarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei General Berthelot, pentru anul 2024 da 2024-01-12  
2 05-01-2024 HUZONI MARINA, Primar; privind modificarea art. 2 din cuprinsul HCL nr. 93/2023 privind aprobarea prețului de vânzare a lemnului de foc și lemnului rotund din depozit, pentru anul 2023 da 2024-01-05   -
1 05-01-2024 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea listei partizilor marcate pentru anul 2024, propuse pentru prestări servicii da 2024-01-05  
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină