• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul hotărârilor consiliul local General Berthelot

Nr Data Preşedinte de şedinţă Tip şedinţă Şedinţă convocată prin Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Fişier Anexe
11 27-01-2023 POPA OVIDIU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 14/20-01-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 27.01.2023 privind revocarea art.5 din HCL 94/2022 privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023 da - -
10 27-01-2023 POPA OVIDIU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 14/20-01-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 27.01.2023 privind adoptarea bugetului comunei General Berthelot pentru anul 2023 da - -
9 27-01-2023 POPA OVIDIU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 14/20-01-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 27.01.2023 privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru trimestrul IV al anului 2022 şi a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi, inclusiv pentru soluţionarea situaţiilor particulare identificate la nivelul localităţii pe linia completării registrului agricol şi care nu sunt reglementate prin norme da - -
8 27-01-2023 POPA OVIDIU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 14/20-01-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 27.01.2023 privind actualizarea planului de analiză şi acoperire a riscurilor pentru anul 2023 da - -
7 27-01-2023 POPA OVIDIU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 14/20-01-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 27.01.2023 privind stabilirea situaţiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă familiilor şi persoanelor din comuna General Berthelot da - -
6 27-01-2023 POPA OVIDIU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 14/20-01-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 27.01.2023 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pe anul 2023 în comuna General Berthelot da - -
5 27-01-2023 POPA OVIDIU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 14/20-01-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 27.01.2023 privind aprobarea organizării rețelei școlare, pentru anul școlar 2023 - 2024, în comuna General Berthelot da - -
4 20-01-2023 POPA OVIDIU, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 13/17-01-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință extraordinară pentru data de 20.01.2023 privind aprobarea modificarii organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei General Berthelot da - -
3 20-01-2023 POPA OVIDIU, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 13/17-01-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință extraordinară pentru data de 20.01.2023 privind aprobarea actualizării Statutului și Actului constititutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” Hunedoara da - -
2 06-01-2023 POPA OVIDIU, Consilier deîndată Dispoziţia Nr 1/05-01-2023 privind convocarea de îndată Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință extraordinară, pentru data de 06.01.2023 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare al comunei General Berthelot pe anul 2022 da - -
1 06-01-2023 POPA OVIDIU, Consilier deîndată Dispoziţia Nr 1/05-01-2023 privind convocarea de îndată Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință extraordinară, pentru data de 06.01.2023 privind aprobarea execuţiei bugetului local al comunei General Berthelot, pe cele două secţiuni, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli pentru trim. IV anul 2022 da - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină