• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul hotărârilor consiliul local General Berthelot

Nr Data Preşedinte de şedinţă Tip şedinţă Şedinţă convocată prin Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Fişier Anexe
26 04-03-2024 MEZINESC DOREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 37/27-02-2024 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 04.03.2024 privind desemnarea consilierilor locali în Comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale Secretarului general al comunei General Berthelot, pentru activitatea desfăşurată în perioada 01.01.2023 – 31.12.2023 - - -
25 04-03-2024 MEZINESC DOREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 37/27-02-2024 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 04.03.2024 privind revocarea HCL nr. 77/2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiilor publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei General Berthelot, judeţul Hunedoara, începând cu luna noiembrie 2023 da - -
24 04-03-2024 MEZINESC DOREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 37/27-02-2024 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 04.03.2024 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Valea Haţegului, pe anul 2024, pentru comuna General Berthelot da - -
23 04-03-2024 MEZINESC DOREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 37/27-02-2024 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 04.03.2024 privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Valea Haţegului, pentru anul 2023 da - -
22 04-03-2024 MEZINESC DOREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 37/27-02-2024 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 04.03.2024 privind aprobarea listei prețurilor de pornire minimale la licitații pe specii si sortimente propuse pentru anul 2024 da - -
21 04-03-2024 MEZINESC DOREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 37/27-02-2024 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 04.03.2024 privind aprobarea actului adițional nr. 14/2024 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 5400/223/2009 și madatarea Președintelui să semneze actul adițional da - -
20 04-03-2024 MEZINESC DOREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 37/27-02-2024 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 04.03.2024 privind modificarea art. 1 din cuprinsul HCL nr. 7/2024 privind stabilirea situaţiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă familiilor şi persoanelor din comuna General Berthelot da - -
19 04-03-2024 MEZINESC DOREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 37/27-02-2024 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 04.03.2024 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2024-2029, la nivelul comunei General Berthelot da - -
18 04-03-2024 MEZINESC DOREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 37/27-02-2024 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 04.03.2024 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentu funcționarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei General Berthelot da - -
17 04-03-2024 MEZINESC DOREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 37/27-02-2024 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 04.03.2024 privind aprobarea programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2024, la nivelul autorităţii contractante Comuna General Berthelot da - -
16 05-02-2024 POPA OVIDIU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 15/30-01-2024 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 05.02.2024 privind aprobarea preturilor de vânzare a masei lemnoase din depozit către persoane juridice, persoanele fizice și alte entități definite de lege, pentru anul 2024 da - -
15 05-02-2024 POPA OVIDIU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 15/30-01-2024 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 05.02.2024 privind revocarea art. 3, 4 și 5 din cuprinsul HCL nr. 93/2023 privind aprobarea prețului de vânzare a lemnului de foc și lemnului rotund din depozit, pentru anul 2023, modificată prin HCL nr. 6/2024 da - -
14 05-02-2024 POPA OVIDIU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 15/30-01-2024 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 05.02.2024 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei General Berthelot, pentru perioada martie – mai, anul 2024 - - -
13 05-02-2024 POPA OVIDIU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 15/30-01-2024 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 05.02.2024 privind adoptarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei General Berthelot, pentru anul 2024 da - -
12 29-01-2024 POPA OVIDIU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 12/23-01-2024 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 29.01.2024 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei General Berthelot, județul Hunedoara da - -
11 29-01-2024 POPA OVIDIU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 12/23-01-2024 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 29.01.2024 privind acordarea unor mandate speciale doamnei primar Huzoni Marina, în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Aqua Prest Hunedoara,, - - -
10 29-01-2024 POPA OVIDIU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 12/23-01-2024 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 29.01.2024 privind revocarea HCL nr. 78/2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiilor publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei General Berthelot, judeţul Hunedoara, începând cu 1 ianuarie 2024 da - -
9 29-01-2024 POPA OVIDIU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 12/23-01-2024 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 29.01.2024 privind casarea unor obiecte de inventar da - -
8 29-01-2024 POPA OVIDIU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 12/23-01-2024 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 29.01.2024 privind actualizarea planului de analiză şi acoperire a riscurilor pentru anul 2024 da - -
7 29-01-2024 POPA OVIDIU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 12/23-01-2024 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 29.01.2024 privind stabilirea situaţiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă familiilor şi persoanelor din comuna General Berthelot da - -
6 08-01-2024 POPA OVIDIU, Consilier deîndată Dispoziţia Nr 2/08-01-2024 privind convocarea de îndată a Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință extraordinară pentru data de 08.01.2024 privind modificarea art. 2 din cuprinsul HCL nr. 93/2023 privind aprobarea prețului de vânzare a lemnului de foc și lemnului rotund din depozit, pentru anul 2023 da - -
5 08-01-2024 POPA OVIDIU, Consilier deîndată Dispoziţia Nr 2/08-01-2024 privind convocarea de îndată a Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință extraordinară pentru data de 08.01.2024 privind aprobarea listei partizilor marcate pentru anul 2024, propuse pentru prestări servicii da - -
4 08-01-2024 POPA OVIDIU, Consilier deîndată Dispoziţia Nr 2/08-01-2024 privind convocarea de îndată a Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință extraordinară pentru data de 08.01.2024 privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru trimestrul IV al anului 2023 şi a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi, inclusiv pentru soluţionarea situaţiilor particulare identificate la nivelul localităţii pe linia completării registrului agricol şi care nu sunt reglementate prin norme da - -
3 08-01-2024 POPA OVIDIU, Consilier deîndată Dispoziţia Nr 2/08-01-2024 privind convocarea de îndată a Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință extraordinară pentru data de 08.01.2024 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare al comunei General Berthelot, pe anul 2023 da - -
2 08-01-2024 POPA OVIDIU, Consilier deîndată Dispoziţia Nr 2/08-01-2024 privind convocarea de îndată a Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință extraordinară pentru data de 08.01.2024 privind aprobarea execuţiei bugetului local al comunei General Berthelot, pe cele două secţiuni, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli pentru trim. IV anul 2023 da - -
1 08-01-2024 POPA OVIDIU, Consilier deîndată Dispoziţia Nr 2/08-01-2024 privind convocarea de îndată a Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință extraordinară pentru data de 08.01.2024 privind aprobarea organizării rețelei școlare, pentru anul școlar 2024 - 2025, în comuna General Berthelot da - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină