• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul hotărârilor consiliul local General Berthelot

Nr Data Preşedinte de şedinţă Tip şedinţă Şedinţă convocată prin Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Fişier Anexe
74 19-10-2023 DRAGOTA EUGEN PUIU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 121/12-10-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 19.10.2023 privind rectificarea bugetului comunei General Berthelot pe anul 2023 da - -
73 19-10-2023 DRAGOTA EUGEN PUIU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 121/12-10-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 19.10.2023 privind revocarea HCL nr. 63/2023 privind însușirea rapoartului de evaluare a unor terenuri aflate în patrimoniul comunei General Berthelot da - -
72 19-10-2023 DRAGOTA EUGEN PUIU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 121/12-10-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 19.10.2023 privind aprobarea Devizului General și indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de investiție „ Alimentare cu energie electrică, racord nou, obiectiv de tip Amplasare stații de reîncarcare pentru vehicule electrice, loc. General Berthelot, str. General Berthelot, nr. 93,, da - -
71 19-10-2023 DRAGOTA EUGEN PUIU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 121/12-10-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 19.10.2023 privind aprobarea execuţiei bugetului local al comunei General Berthelot, pe cele două secţiuni, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli pentru trim. III anul 2023 da - -
70 19-10-2023 DRAGOTA EUGEN PUIU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 121/12-10-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 19.10.2023 privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru trimestrul III al anului 2023 şi a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi, inclusiv pentru soluţionarea situaţiilor particulare identificate la nivelul localităţii pe linia completării registrului agricol şi care nu sunt reglementate prin norme da - -
69 19-10-2023 DRAGOTA EUGEN PUIU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 121/12-10-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 19.10.2023 privind aprobarea modificarii organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei General Berthelot da - -
68 19-10-2023 DRAGOTA EUGEN PUIU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 121/12-10-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 19.10.2023 privind aprobarea actualizării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” Hunedoara și acordarea unui mandat special da - -
67 19-10-2023 DRAGOTA EUGEN PUIU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 121/12-10-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 19.10.2023 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliul Local General Berthelot în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Școlii Primare General Berthelot, pentru anul școlar 2023-2024 - - -
66 19-10-2023 DRAGOTA EUGEN PUIU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 121/12-10-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 19.10.2023 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliul Local General Berthelot în Consiliul de administrație al Școlii Primare General Berthelot,pentru anul școlar 2023-2024 - - -
65 18-09-2023 DRAGOTA EUGEN PUIU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 108/04-09-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 18.09.2023 privind rectificarea bugetului comunei General Berthelot pe anul 2023 da - -
64 18-09-2023 DRAGOTA EUGEN PUIU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 108/04-09-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 18.09.2023 privind desemnarea consilierilor locali în Comisia de evaluare a ofertelor pentru concesionarea terenurilor aflate în patrimoniul comunei General Berthelot, identificate prin CF 61524 General Berthelot și CF 64871 General Berthelot. da - -
63 18-09-2023 DRAGOTA EUGEN PUIU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 108/04-09-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 18.09.2023 privind însușirea rapoartului de evaluare a unor terenuri aflate în patrimoniul comunei General Berthelot da - -
62 18-09-2023 DRAGOTA EUGEN PUIU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 108/04-09-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 18.09.2023 privind constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică pe raza UAT General Berthelot da - -
61 21-08-2023 SCOROBETE ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 99/11-08-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 21.08.2023 privind aprobarea listei partizilor marcate pentru anul 2023, propuse pentru prestări servicii da - -
60 21-08-2023 SCOROBETE ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 99/11-08-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 21.08.2023 privind aprobarea prețului de vânzare a masei lemnoase, pe picior da - -
59 21-08-2023 SCOROBETE ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 99/11-08-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 21.08.2023 privind rectificarea bugetului comunei General Berthelot pe anul 2023 da - -
58 21-08-2023 SCOROBETE ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 99/11-08-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 21.08.2023 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului extravilan în suprafață de 1364 mp, având categoria de folosință neproductiv, înscris în CF 64871 General Berthelot, nr. cadastral 64871,parcela 1, proprietate privată a comunei General Berthelot da - -
57 21-08-2023 SCOROBETE ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 99/11-08-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 21.08.2023 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului extravilan în suprafață de 1522 mp, având categoria de folosință arabil, înscris în CF 61524 General Berthelot, nr. cadastral 61524, tarla 92, parcela 1095/18, proprietate privată a comunei General Berthelot da - -
56 21-08-2023 SCOROBETE ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 99/11-08-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 21.08.2023 privind aprobarea decontării contravaloarei reparațiilor, ce nu au putut fi amânate, realizate la imobilul- spațiu comercial, în suprafață de 93,5 mp,situat în localitatea General Berthelot, nr.89, județul Hunedoara; da - -
55 21-08-2023 SCOROBETE ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 99/11-08-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 21.08.2023 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei General Berthelot, pentru perioada septembrie – noiembrie 2023 da - -
54 14-07-2023 SCOROBETE ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 87/07-07-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 14.07.2023 privind aprobarea tăierii în vegetație din afara fondului forestier da - -
53 14-07-2023 SCOROBETE ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 87/07-07-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 14.07.2023 privind rectificarea bugetului comunei General Berthelot pe anul 2023 da - -
52 14-07-2023 SCOROBETE ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 87/07-07-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 14.07.2023 privind îndreptarea erorii materiale strecurată în cuprinsul HCL nr. 43/2023 privind mandatarea primarului comunei General Berthelot pentru semnarea contractului de vânzare cumpărare a imobilului-magazie (anexă); da - -
51 14-07-2023 SCOROBETE ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 87/07-07-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 14.07.2023 privind modificarea art. 1 din cuprinsul HCL nr. 45/2023 privind aprobarea documentației tehnice de dezlipire a imobilului-teren intravilan situat în localitatea General Berthelot înscris in CF 60567; da - -
50 14-07-2023 SCOROBETE ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 87/07-07-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 14.07.2023 privind aprobarea execuţiei bugetului local al comunei General Berthelot, pe cele două secţiuni, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli pentru trim. II anul 2023 da - -
49 14-07-2023 SCOROBETE ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 87/07-07-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 14.07.2023 privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru trimestrul II al anului 2023 şi a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi, inclusiv pentru soluţionarea situaţiilor particulare identificate la nivelul localităţii pe linia completării registrului agricol şi care nu sunt reglementate prin norme da - -
48 16-06-2023 SCOROBETE ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 83/09-06-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 16.06.2023 privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei General Berthelot, județul Hunedoara da - -
47 16-06-2023 SCOROBETE ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 83/09-06-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 16.06.2023 privind rectificarea bugetului comunei General Berthelot pe anul 2023 da - -
46 16-06-2023 SCOROBETE ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 83/09-06-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 16.06.2023 privind aprobarea documentației tehnice de dezlipire a imobilului-teren intravilan situat în localitatea General Berthelot înscris in CF 60566 da - -
45 16-06-2023 SCOROBETE ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 83/09-06-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 16.06.2023 privind aprobarea documentației tehnice de dezlipire a imobilului-teren intravilan situat în localitatea General Berthelot înscris in CF 60567 da - -
44 16-06-2023 SCOROBETE ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 83/09-06-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 16.06.2023 privind înființarea serviciului de iluminat public, respectiv aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de iluminat public la nivelul Comunei General Berthelot și alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public al Comunei General Berthelot da - -
43 16-06-2023 SCOROBETE ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 83/09-06-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 16.06.2023 privind mandatarea primarului comunei General Berthelot pentru semnarea contractului de vânzare cumpărare a imobilului-magazie (anexă) da - -
42 29-05-2023 SOLOI MARIOARA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 81/22-05-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 29.05.2023 privind aprobarea Contractului-cadru vizând acoperirea costurilor nete pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și valorificarea efectivă a deșeurilor de ambalaje la nivelul A.D.I. S.G.D. Județul Hunedoara, aprobarea încheierii acestuia între A.D.I.S.G.D. Județul Hunedoara și diferite OIREP-uri și mandatarea președintelui să semneze contractul da - -
41 29-05-2023 SOLOI MARIOARA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 81/22-05-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 29.05.2023 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei General Berthelot, pentru perioada iunie-august 2023 da - -
40 29-05-2023 SOLOI MARIOARA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 81/22-05-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 29.05.2023 privind aprobarea modificării organigramei și a statutului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei General Berthelot da - -
39 29-05-2023 SOLOI MARIOARA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 81/22-05-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 29.05.2023 privind aprobarea modificării și completării inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei General Berthelot da - -
38 29-05-2023 SOLOI MARIOARA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 81/22-05-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 29.05.2023 privind însuțirea rapoartelor de evaluare a unor terenuri aflate în patrimoniul comunei General Berthelot da - -
37 25-04-2023 SOLOI MARIOARA, Consilier deîndată Dispoziţia Nr 61/24-04-2023 privind convocarea Consiliului Local al Comunei General Berthelot, în ședință extraordinară de îndată pentru data de 25.04.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei General Berthelot da - -
36 25-04-2023 SOLOI MARIOARA, Consilier deîndată Dispoziţia Nr 61/24-04-2023 privind convocarea Consiliului Local al Comunei General Berthelot, în ședință extraordinară de îndată pentru data de 25.04.2023 privind aprobarea participării Unitatii Administrativ-Teritoriale General Berthelot în cadrul programului privind casarea autovehiculelor uzate da - -
35 18-04-2023 SOLOI MARIOARA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 57/11-04-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 18.04.2023 privind aprobarea participarii UAT Comuna General Berthelot la perteneriatul LEADER cu denumirea " Asociația Microregiunea Tara Hațegului - Tinutul Padurenilor GAL" da - -
34 18-04-2023 SOLOI MARIOARA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 57/11-04-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 18.04.2023 privind darea in folosință gratuită a unui spațiu situat in imobilul Primariei comunei General Benthelot, către Inspectoratul de Politie Judetean Hunedoara, spațiu in care isi va desfasura activitalea Postul de Politie General Berthelot, prin încheierea unui contract de comodat in acest sens da - -
33 18-04-2023 SOLOI MARIOARA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 57/11-04-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 18.04.2023 privind aprobarea executiei bugetului local al comunei General Berthelot, pe cele două secțiuni, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli pentru trim. I anul 2023 da - -
32 18-04-2023 SOLOI MARIOARA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 57/11-04-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 18.04.2023 privind aprobarea analizei stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru trimestrul I al anului 2023 și a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei activităti, inclusiv pentru solutionarea situatiilor particulare identificate la nivelul localitătii pe linia completării registrului agricol și care nu sunt reglementate prin norme da - -
31 04-04-2023 SOLOI MARIOARA, Consilier deîndată Dispoziţia Nr 56/03-04-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință extraordinară de îndată pentru data de 04.04.2023 privind aprobarea încheierii a două acte acte adiționale la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 5400/223/2009, avizarea modificării Regulamnetului serviciului public de alimentare cu apă și canalizare, precum și acordarea unui mandat special da - -
30 08-03-2023 SOLOI MARIOARA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 43/02-03-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 08.03.2023 privind aprobarea actului adițional nr. 1 la Contractul de prestare a serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg, Județul Hunedoara nr. 14/28 din 11.01.2023, precum și madatarea Președintelui să semneze actul adițional da - -
29 08-03-2023 SOLOI MARIOARA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 43/02-03-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 08.03.2023 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al comunei General Berthelot, a imobilelor înscris CF nr. 60034 General Berthelot, aflate în intravilanul localității General Berthelot da - -
28 19-02-2023 POPA OVIDIU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 20/13-02-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 19.02.2023 privind desemnarea consilierilor locali în Comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale Secretarului general al comunei General Berthelot , domnul Bobariu Sorin Daniel, pentru activitatea desfăşurată în perioada 16.05.2022 – 31.12.2022 da - -
27 19-02-2023 POPA OVIDIU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 20/13-02-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 19.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Valea Haţegului, pe anul 2023, pentru comuna General Berthelot da - -
26 19-02-2023 POPA OVIDIU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 20/13-02-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 19.02.2023 privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Valea Haţegului, pentru anul 2022 da - -
25 19-02-2023 POPA OVIDIU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 20/13-02-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 19.02.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei General Berthelot da - -
24 19-02-2023 POPA OVIDIU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 20/13-02-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 19.02.2023 privind aprobarea proiectului de invetiții ,,Dotări Scoală Primară General Berthelot,, da - -
23 19-02-2023 POPA OVIDIU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 20/13-02-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 19.02.2023 privind aprobarea/avizarea Planului Tarifar - Analiza pragului de suportabilitate al tarifelor (actualizare nov. 2022), Studiului de oportunitate pentru delegarea activităților serviciului de salubrizare în cadrul SMID Județul Hunedoara și a anexelor, Strategiei de contractare, Regulamentului Serviciului de salubrizare privind deșeurile menajere și similar din Județului Hunedoara și Documentația pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect „Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad 2 Hațeg 3 Centru, județul Hunedoara”, mandatarea As da - -
22 19-02-2023 POPA OVIDIU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 20/13-02-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 19.02.2023 privind aprobarea prețului de vânzare a lemnului de foc către populație, din depozit și din rampă, pentru anul 2023 da - -
21 19-02-2023 POPA OVIDIU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 20/13-02-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 19.02.2023 privind închirierea prin atribuire directă a disponibilului de pajiste din proprietatea comunei General Berthelot, aflată în administrarea Consiliului Local; da - -
20 19-02-2023 POPA OVIDIU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 20/13-02-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 19.02.2023 privind închirierea prin atribuire directa a unor terenuri având categoria de folosință ,,arabil,, , din proprietatea comunei General Berthelot, aflate în administrarea Consiliului Local; da - -
19 19-02-2023 POPA OVIDIU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 20/13-02-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 19.02.2023 privind aprobarea taxei de salubrizare în comuna General Berthelot da - -
18 19-02-2023 POPA OVIDIU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 20/13-02-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 19.02.2023 privind aprobarea regulamentului de instituire si administrare a taxei de salubrizare în comuna General Berthelot da - -
17 19-02-2023 POPA OVIDIU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 20/13-02-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 19.02.2023 privind aprobarea programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2023, la nivelul autorităţii contractante Comuna General Berthelot da - -
16 19-02-2023 POPA OVIDIU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 20/13-02-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 19.02.2023 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei General Berthelot, pentru perioada martie – mai 2023 da - -
15 19-02-2023 POPA OVIDIU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 20/13-02-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 19.02.2023 privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între Comuna General Berthelot, județul Hunedoara, prin Consiliul Local al comunei General Berthelot și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale pentru colaborare interinstituțională în cadrul proiectului ,,HUB de Servicii MMSS-SII MMSS,, da - -
14 19-02-2023 POPA OVIDIU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 20/13-02-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 19.02.2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul Județean pentru Ocrotirea Animalelor fără Stăpân,, , a cotizației anuale și a tarifelor de capturare a câinilor fără stăpâni da - -
13 19-02-2023 POPA OVIDIU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 20/13-02-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 19.02.2023 privind aprobarea convocării adunării proprietarilor de terenuri, în vederea desemnării reprezentanților acestora în Comisia Locală de aplicare a legilor Fondului Funciar a comunei General Berthelot da - -
12 19-02-2023 POPA OVIDIU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 20/13-02-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 19.02.2023 privind casarea unor obiecte de inventar da - -
11 27-01-2023 POPA OVIDIU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 14/20-01-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 27.01.2023 privind revocarea art.5 din HCL 94/2022 privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023 da - -
10 27-01-2023 POPA OVIDIU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 14/20-01-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 27.01.2023 privind adoptarea bugetului comunei General Berthelot pentru anul 2023 da - -
9 27-01-2023 POPA OVIDIU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 14/20-01-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 27.01.2023 privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru trimestrul IV al anului 2022 şi a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi, inclusiv pentru soluţionarea situaţiilor particulare identificate la nivelul localităţii pe linia completării registrului agricol şi care nu sunt reglementate prin norme da - -
8 27-01-2023 POPA OVIDIU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 14/20-01-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 27.01.2023 privind actualizarea planului de analiză şi acoperire a riscurilor pentru anul 2023 da - -
7 27-01-2023 POPA OVIDIU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 14/20-01-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 27.01.2023 privind stabilirea situaţiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă familiilor şi persoanelor din comuna General Berthelot da - -
6 27-01-2023 POPA OVIDIU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 14/20-01-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 27.01.2023 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pe anul 2023 în comuna General Berthelot da - -
5 27-01-2023 POPA OVIDIU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 14/20-01-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință ordinară pentru data de 27.01.2023 privind aprobarea organizării rețelei școlare, pentru anul școlar 2023 - 2024, în comuna General Berthelot da - -
4 20-01-2023 POPA OVIDIU, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 13/17-01-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință extraordinară pentru data de 20.01.2023 privind aprobarea modificarii organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei General Berthelot da - -
3 20-01-2023 POPA OVIDIU, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 13/17-01-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință extraordinară pentru data de 20.01.2023 privind aprobarea actualizării Statutului și Actului constititutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” Hunedoara da - -
2 06-01-2023 POPA OVIDIU, Consilier deîndată Dispoziţia Nr 1/05-01-2023 privind convocarea de îndată Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință extraordinară, pentru data de 06.01.2023 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare al comunei General Berthelot pe anul 2022 da - -
1 06-01-2023 POPA OVIDIU, Consilier deîndată Dispoziţia Nr 1/05-01-2023 privind convocarea de îndată Consiliului Local al comunei General Berthelot, în ședință extraordinară, pentru data de 06.01.2023 privind aprobarea execuţiei bugetului local al comunei General Berthelot, pe cele două secţiuni, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli pentru trim. IV anul 2022 da - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină