• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul hotărârilor consiliul local General Berthelot

Nr Data Preşedinte de şedinţă Tip şedinţă Şedinţă convocată prin Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Fişier Anexe
10 17-02-2020 SCRIPCUȚĂ SERGIU - DANIEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 12/11-02-2020 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în şedinţă ordinară pentru data de 17.02.2020, ora 15,00 ; privind acordarea calificativului pentru îndeplinirea obiectivelor şi a criteriilor de performanţă profesională individuală ale Secretarului General al comunei General Berthelot, d-l Groșan Antoniu, pentru anul 2019 - 2020-02-21 -
9 17-02-2020 SCRIPCUȚĂ SERGIU - DANIEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 12/11-02-2020 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în şedinţă ordinară pentru data de 17.02.2020, ora 15,00 ; privind alegerea președintelui de ședință da 2020-02-21 -
8 07-01-2020 SCRIPCUȚĂ SERGIU - DANIEL, Consilier ordinară Dispoziţie din anul 2019 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al comunei General Berthelot înregistrat la șfârșitul anului 2019 da 2020-01-21 -
7 07-01-2020 SCRIPCUȚĂ SERGIU - DANIEL, Consilier ordinară Dispoziţie din anul 2019 cu privire la aprobarea execuţiei bugetului local al comunei General Berthelot, pe cele două secţiuni, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli pentru trim. IV anul 2019 da 2020-01-21 -
6 07-01-2020 SCRIPCUȚĂ SERGIU - DANIEL, Consilier ordinară Dispoziţie din anul 2019 privind alegerea d-lui Groșan Antoniu - reprezentantul comunei ca membru în Consiliul de Administrație al RPL Ocolul Silvic Valea Hațegului RA da 2020-01-21 -
5 07-01-2020 SCRIPCUȚĂ SERGIU - DANIEL, Consilier ordinară Dispoziţie din anul 2019 privind aprobarea listelor de partizi pentru licitație masa lemnoasă da 2020-01-21
4 07-01-2020 SCRIPCUȚĂ SERGIU - DANIEL, Consilier ordinară Dispoziţie din anul 2019 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru semestrul II al anului 2019 şi a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi da 2020-01-21 -
3 07-01-2020 SCRIPCUȚĂ SERGIU - DANIEL, Consilier ordinară Dispoziţie din anul 2019 privind aprobarea planului de analiză şi acoperire a riscurilor - 2020-01-21 -
2 07-01-2020 SCRIPCUȚĂ SERGIU - DANIEL, Consilier ordinară Dispoziţie din anul 2019 privind stabilirea situaţiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă familiilor şi persoanelor din comuna General Berthelot da 2020-01-21 -
1 07-01-2020 SCRIPCUȚĂ SERGIU - DANIEL, Consilier ordinară Dispoziţie din anul 2019 cu privire la aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pe anul 2020 în comuna General Berthelot da 2020-01-21 -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină