• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul hotărârilor consiliul local General Berthelot

Nr Data Preşedinte de şedinţă Tip şedinţă Şedinţă convocată prin Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Fişier Anexe
11 26-02-2021 RODEAN MIHAI - EMIL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 10/18-02-2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în şedinţă ordinară pentru data de 26.02.2021, ora 11,00; privind menținerea, în anul 2021, a salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei General Berthelot, la nivelul salariilor de baza aflate în plata în luna decembrie 2020 da 2021-03-08 -
10 26-02-2021 RODEAN MIHAI - EMIL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 10/18-02-2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot, în şedinţă ordinară pentru data de 26.02.2021, ora 11,00; alegerea președintelui de ședință - 2021-03-08 -
9 08-01-2021 RODEAN MIHAI - EMIL, Consilier ordinară Dispoziţie din anul 2019 privind aprobarea utilizării excedentului contului de executie al bugetului local da 2021-01-15 -
8 08-01-2021 RODEAN MIHAI - EMIL, Consilier ordinară Dispoziţie din anul 2019 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare al comunei General Berthelot pe anul 2020 da 2021-01-15 -
7 08-01-2021 RODEAN MIHAI - EMIL, Consilier ordinară Dispoziţie din anul 2019 cu privire la aprobarea execuţiei bugetului local al comunei General Berthelot, pe cele două secţiuni, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli pentru trim. IV anul 2020 da 2021-01-15 -
6 08-01-2021 RODEAN MIHAI - EMIL, Consilier ordinară Dispoziţie din anul 2019 privind modificarea pretului de vânzare pentru cantitatea de 81 m3 lemn de foc ( 53 m3 mesteacan , 28 m3 molid) da 2021-01-15 -
5 08-01-2021 RODEAN MIHAI - EMIL, Consilier ordinară Dispoziţie din anul 2019 privind aprobarea planului de analiză şi acoperire a riscurilor da 2021-01-15 -
4 08-01-2021 RODEAN MIHAI - EMIL, Consilier ordinară Dispoziţie din anul 2019 privind stabilirea situaţiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă familiilor şi persoanelor din comuna General Berthelot da 2021-01-15 -
3 08-01-2021 RODEAN MIHAI - EMIL, Consilier ordinară Dispoziţie din anul 2019 aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pe anul 2021 în comuna General Berthelot da 2021-01-15 -
2 08-01-2021 RODEAN MIHAI - EMIL, Consilier ordinară Dispoziţie din anul 2019 privind constatarea alegerii delegatului sătesc pentru satul Crăguiș da 2021-01-15 -
1 08-01-2021 RODEAN MIHAI - EMIL, Consilier ordinară Dispoziţie din anul 2019 privind aprobarea organizării rețelei școlare, pentru anul școlar 2021 - 2022, în comuna General Berthelot da 2021-01-15 -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină