Arhiva pentru anul
secţiunea
 
   Pe site, arhiva nu păstrează anunţurile care au fost programate pentru ştergere în momentul expirării sau anunţurile care sunt mai vechi de 4 ani. Anunţurile de actualitate sunt la: Anunţuri/comunicate
ANUNT privind publicarea Proiectul de hotărâre privind adoptarea bugetului comunei General Berthelot pentru anul 2023
expirat la: 06-02-2023
Anunt publicare proiect buget 2023.doc  (49,50 KB)  data: 06-01-2023   utilizator: 1  
HOT- PROIECT 2 ADOPTARE BUGET 2023.doc  (208,50 KB)  data: 06-01-2023   utilizator: 1  
Nr.3081/ 21.12.2022 PRIMĂRIA COMUNEI GENERAL BERTHELOT
expirat la: 19-01-2023
Intenția privind elaborarea planului urbanistic de detaliu PUD – localitatea General Berthelot, jud. Hunedoara pentru construirea unei capele mortuare. Comuna General Berthelot aduce la cunostinta publicului interesat initierea Planului Urbanistic de Detaliu pentru "CONSTRUIREA UNEI CAPELE MORTUARE ÎN COMUNA GENERAL BERTHELOT, JUD. HUNEDOARA,,  și supune spre consultare aceasta documentatie.Documentația tehnică este elaborată de către SC DELTA DRUMAR PROIECT SRL și poate fi consultată la adresa: loc. General Berthelot str. Principală, nr. 30, jud. Hunedoara, Tel. 0254770531, program de consultare luni-vineri: 09:00 – 13:00, incepand cu 21.12.2022, timp de 20 zile;.
 
 
Primar,
Huzoni Marina

data: 21-12-2022   utilizator: 81
ANUNȚ Privind scoaterea la licitație a unor bunuri mobile sechestrate
expirat la: 30-01-2023
În temeiul art. 250 alin. 2 din Legea 207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în data de 10.01.2023, ora 11.00 la sediul Primăriei comunei General Berethelot, din localitatea General Berthelot, nr. 30, județul Hunedoara, va avea loc vânzarea prin licitație pentru valorificarea bunurilor mobile sechestrate , aparâinând debitorului SC GENERAL BUSINESS SRL, cu sediul în Tuștea, comuna General Berthelot, județul Hunedoara.
Bunurile mobile sunt compuse din mese metalice fără blat 14 buc, mese metalice cu blat 2 buc, usa metalica 1 buc, hote metalice 18 buc, burlan 2 buc, carucioare transport marfă 110 buc, tub metalic 4 buc, bazine metalice 2 buc, capace bazine metalice 2 buc, vana metalica 1 buc, motoare 4 buc, suporti metalici 3 buc, cablu alimentare electrică 1 rola, raft metalic 1 buc, masina cu banda pt mase plastice dezmembrata partia 1 buc, tablou comanda 1 buc, exhaustor gaze 1 buc, dulapuri metalice 4 buc, vas wc+ bazin apă 2 buc, chiuvetă 2 buc, oglindă 2 buc, suport prosop 2 buc, suport săpun 2 buc, perie wc 1 buc, lacăt 1 buc, extinctor 1 buc.               
             Prețul de pornire a licitației este de 11525.25 lei, stabilit prin raportare la art. 250 alin. 11 din  Legea 207/2015 privind codul de procedură fiscală.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri , să înștiințeze despre aceasta organul de executare silită înainte de data stabilită pentru vânzare.
Persoanele înscrise la licitaţie se pot prezenta şi prin mandatari care trebuie să îşi justifice calitatea prin procură specială autentică. Debitorul nu poate licita nici personal, nici prin persoană interpusă.
Cei interesați de cumpărarea bunurilor trebuie să depună la registratura Primăriei comunei General Berthelot până în data de 09.01.2022 ora 15 :00, următoarele documente:
- oferta de cumpărare;
 - dovada plăţii taxei de participare;
- împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
- pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
  -pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
- pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
- pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport. 
În vederea participării la licitatie, ofertanții sunt obligați să facă dovada plății taxei de participare, în valoare de 1152.525 lei, în contul nr. RO06TREZ3715006XXX000616, deschis la Trezoreria orașului Hațeg.
Nu se admit oferte telefonice, telegrafice, transmise prin fax.
 
 
 
Primar,
Huzoni Marina

data: 28-11-2022   utilizator: 81