Arhiva pentru anul
secţiunea
 
   Pe site, arhiva nu păstrează anunţurile care au fost programate pentru ştergere în momentul expirării sau anunţurile care sunt mai vechi de 4 ani. Anunţurile de actualitate sunt la: Anunţuri/comunicate
Măsuri în perioadele caniculare
expirat la: 03-09-2023
- Măsuri pentru protecția populației în perioadele caniculare
- Măsuri de prevenire incendii pentru perioadele caniculare

recomandari_canicula_populatie.pdf  (83,55 KB)  data: 06-07-2023   utilizator: 1  
recomandari_canicula_incendii.pdf  (169,75 KB)  data: 06-07-2023   utilizator: 1  
ANUNȚ ACHIZIȚIE PUBLICĂ ,,Servicii de întreținere, reparare și mentenanță a iluminatului public În comuna General Berthelot, jud. Hunedoara,,
expirat la: 31-07-2023
Comuna General Berthelot intenționează să achiziționeze direct ,,Servicii de întreținere, reparare și mentenanță a iluminatului public
În comuna General Berthelot, jud. Hunedoara,,. A se vedea doc. atasat.

Contract.pdf  (179,10 KB)  data: 30-06-2023   utilizator: 81  
Anunt achizitie publica.pdf  (1,22 MB)  data: 30-06-2023   utilizator: 81  
Caiet de sarcini iluminat.pdf  (3,26 MB)  data: 30-06-2023   utilizator: 81  
ANUNȚ PUBLIC DE SELECȚIE OFERTE "Modernizare rețea de iluminat public în comuna General Berthelot, județul Hunedoara"
expirat la: 25-07-2023
            Tip contract: Contract de lucrări
Cod CPV: 45316110-9 Instalare de echipament de iluminare stradală (Rev.2)
            Sursa de finanțare a investiției este asigurată prin: 
- Fonduri puse la dispoziție de Administrația Fondului de Mediu;
- Resurse de la bugetul local al UAT Comuna General Berthelot.
            Valoarea estimată: 518.017,96 lei fără TVA
            Termen limită de depunere a ofertei: 10.07.2023, ora 10.00.
            Data de deschidere a ofertelor: 10.07.2023, ora 12.00.
            Modalitatea de transmitere a ofertei: oferta și anexele acesteia se poate depune la registratura achizitorului în plic închis, în două exemplare sau la adresa de e-mail berthelot2004@yahoo.com, pana la data si ora limita pentru depunere a ofertelor.  Ofertele depuse după data limită vor fi declarate întârziate și vor fi respinse.

Anunțul și proiectul tehnic au fost publicate pe SEAP, cu nr.  ADV1368177
anunt particare.docx  (44,27 KB)  data: 09-06-2023   utilizator: 1  
caiet de sarcini.docx  (47,37 KB)  data: 09-06-2023   utilizator: 1  
formular oferta.docx  (22,64 KB)  data: 09-06-2023   utilizator: 1  
formulare.pdf  (734,80 KB)  data: 09-06-2023   utilizator: 1  
Reamintim faptul că arderea vegetației uscate și a resturilor menajere este STRICT INTERZISĂ
expirat la: 30-06-2023
An de an, în această perioadă, pompierii tulceni se confruntă cu un număr mare de incendii provocate de acțiunile de ardere a vegetației uscate, desfășurate de cetățeni în scopul pregătirii terenurilor pentru lucrările agricole de primăvară. De cele mai multe ori, aceste arderi necontrolate se produc în proximitatea gospodăriilor ori chiar în curțile cetățenilor, iar flăcările se extind cu ușurință la anexe gospodărești, grajduri și chiar locuințe. Un exemplu elocvent este misiunea pe care au avut-o salvatorii din cadrul Detașamentului de Pompieri Tulcea în dimineața zilei de sâmbătă, 11 martie 2023, când în urma incendierii resturilor vegetale dintr-o curte din municipiul Tulcea, focul s-a extins cu repeziciune și la o anexă gospodărească.
Din fericire, de această dată, în urma focului s-au înregistrat doar pagube materiale dar sunt situații în care aceste incendii sunt soldate cu pierderi de vieți omenești. Exemplele pot continua, însă cel mai important este să fim responsabili și să ne gândim la siguranța noastră, a familiei noastre și a mediului înconjurător. Arderea nu este o soluție! Există servicii de toaletare și curățare a terenurilor, cu ajutorul utilajelor și a echipelor specializate. Numai împreună putem stopa acest fenomen care ia amploare de la an la an. Reamintim faptul că arderea  vegetației uscate și a resturilor menajere este STRICT INTERZISĂ, dacă nu se impune în cazul prevenirii răspândirii unor boli sau dăunători specifici, fiind sancționată prin lege.‼️ #isutulcea
data: 22-03-2023   utilizator: 1
COMUNICAT DE PRESĂ VIZAREA CARNETELOR DE RENTĂ VIAGERĂ AGRICOLĂ
expirat la: 03-09-2023
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură informează că, pentru obţinerea sumei de bani reprezentând renta viageră agricolă aferentă anului 2022, rentierii vor solicita viza anuală, în perioada 01.03-31.08.2023, fie prin prezența fizică la sediul centrelor județene APIA, fie prin mijloace electronice de comunicații sau poștă/curier.

>>> MADR - Agricultură ecologică
>>> AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ - renta viageră


adresa_instiitare.pdf  (430,11 KB)  data: 07-03-2023   utilizator: 1  
comunicat_de_presa_renta_viagera.pdf  (410,37 KB)  data: 07-03-2023   utilizator: 1  
ANUNȚ PUBLIC
expirat la: 01-04-2023
           Vă înformăm că astazi, 24.02.2023, s-a realizat afișarea la sediul primăriei, sat General Berthelot, str. Principală, nr. 30, com. General Berthelot, jud. Hunedoara
, a ofertelor de vânzare nr. 40/1,40/2,40/3,40/4,40/5,40/6,40/7,40/8,40/9,40/10,40/11,40/12,40/13,40/14,40/15,40/16,40/17,40/18,40/19,40/20,40/21,40/22,40/23,40/24,40/25,40/26,40/27,40/28,40/29,40/30,40/31,40/32,40/33,40/34,40/35,40/36,40/37,40/38,40/39,40/40,40/41  din data de 15.02.2023. Persoanele interesate pot consulta ofertele la sediul Primariei comunei General Berthelot.
data: 24-02-2023   utilizator: 81
Anunț convocare adunare proprietari de terenuri din Comuna General Berthelot
expirat la: 01-05-2023
Potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) lit. H din Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, punerea în posesie a proprietarilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 890/2005, din componența comisiilor locale(comunale, orășenești sau municipale, după caz) fac parte și 2-4 reprezentanți ai foștilor proprietari deposedați sau moștenitorii acestora care au solicitat terenuri în termenul legal.

Conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei General Berthelot nr.13/2023, privind convocarea adunării proprietarilor de terenuri, cu scopul alegerii reprezentanților în Comisia Locala pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, se convoacă adunarea proprietarilor de terenuri din Comuna General Berthelot, formată din foștii proprietari deposedați sau moștenitorii acestora care au solicitat terenuri în termenul legal în baza legilor fondului funciar, pentru deesemnarea reprezentanților acestora în Comisia Locală de Fond Funciar General Berthelot, în ziua de 27.02.2023, ora 14:00 la sediu Primariei Comunei General Berthelot.

 

 

 

 

 

PRIMAR,

HUZONI MARINA

data: 20-02-2023   utilizator: 81
ANUNȚ DE INTERES PUBLIC!!
expirat la: 30-06-2023
UAT_MMAP platforma SGR.pdfe  (117,02 KB)  data: 01-02-2023   utilizator: 81  
ANUNT privind publicarea Proiectul de hotărâre privind adoptarea bugetului comunei General Berthelot pentru anul 2023
expirat la: 06-02-2023
Anunt publicare proiect buget 2023.doc  (49,50 KB)  data: 06-01-2023   utilizator: 1  
HOT- PROIECT 2 ADOPTARE BUGET 2023.doc  (208,50 KB)  data: 06-01-2023   utilizator: 1  
PRIMĂRIA COMUNEI GENERAL BERTHELOT, județul HUNEDOARA, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție vacante
expirat la: 28-02-2023
Dosarul de concurs.docx  (43,21 KB)  data: 22-12-2022   utilizator: 81  
Fisa Post.doc  (70,00 KB)  data: 22-12-2022   utilizator: 81  
Anunt concurs de recrutare.docx  (220,31 KB)  data: 22-12-2022   utilizator: 81  
Formular de inscriere concurs_anexa 3.docx  (22,00 KB)  data: 22-12-2022   utilizator: 81  
Nr.3081/ 21.12.2022 PRIMĂRIA COMUNEI GENERAL BERTHELOT
expirat la: 19-01-2023
Intenția privind elaborarea planului urbanistic de detaliu PUD – localitatea General Berthelot, jud. Hunedoara pentru construirea unei capele mortuare. Comuna General Berthelot aduce la cunostinta publicului interesat initierea Planului Urbanistic de Detaliu pentru "CONSTRUIREA UNEI CAPELE MORTUARE ÎN COMUNA GENERAL BERTHELOT, JUD. HUNEDOARA,,  și supune spre consultare aceasta documentatie.Documentația tehnică este elaborată de către SC DELTA DRUMAR PROIECT SRL și poate fi consultată la adresa: loc. General Berthelot str. Principală, nr. 30, jud. Hunedoara, Tel. 0254770531, program de consultare luni-vineri: 09:00 – 13:00, incepand cu 21.12.2022, timp de 20 zile;.
 
 
Primar,
Huzoni Marina

data: 21-12-2022   utilizator: 81
Informare oug195/2005 şi modificări aduse de oug 38/2022
expirat la: 31-07-2023
Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 6500 lei (RON) la 7000 lei (RON) pentru persoane fizice, şi de la 25000 lei (RON) la 30000 lei (RON) pentru persoane juridice, încălcarea următoarelor prevederi legale:

informare_OUG195.docx  (13,43 KB)  data: 09-12-2022   utilizator: 1  
ANUNȚ Privind scoaterea la licitație a unor bunuri mobile sechestrate
expirat la: 30-01-2023
În temeiul art. 250 alin. 2 din Legea 207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în data de 10.01.2023, ora 11.00 la sediul Primăriei comunei General Berethelot, din localitatea General Berthelot, nr. 30, județul Hunedoara, va avea loc vânzarea prin licitație pentru valorificarea bunurilor mobile sechestrate , aparâinând debitorului SC GENERAL BUSINESS SRL, cu sediul în Tuștea, comuna General Berthelot, județul Hunedoara.
Bunurile mobile sunt compuse din mese metalice fără blat 14 buc, mese metalice cu blat 2 buc, usa metalica 1 buc, hote metalice 18 buc, burlan 2 buc, carucioare transport marfă 110 buc, tub metalic 4 buc, bazine metalice 2 buc, capace bazine metalice 2 buc, vana metalica 1 buc, motoare 4 buc, suporti metalici 3 buc, cablu alimentare electrică 1 rola, raft metalic 1 buc, masina cu banda pt mase plastice dezmembrata partia 1 buc, tablou comanda 1 buc, exhaustor gaze 1 buc, dulapuri metalice 4 buc, vas wc+ bazin apă 2 buc, chiuvetă 2 buc, oglindă 2 buc, suport prosop 2 buc, suport săpun 2 buc, perie wc 1 buc, lacăt 1 buc, extinctor 1 buc.               
             Prețul de pornire a licitației este de 11525.25 lei, stabilit prin raportare la art. 250 alin. 11 din  Legea 207/2015 privind codul de procedură fiscală.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri , să înștiințeze despre aceasta organul de executare silită înainte de data stabilită pentru vânzare.
Persoanele înscrise la licitaţie se pot prezenta şi prin mandatari care trebuie să îşi justifice calitatea prin procură specială autentică. Debitorul nu poate licita nici personal, nici prin persoană interpusă.
Cei interesați de cumpărarea bunurilor trebuie să depună la registratura Primăriei comunei General Berthelot până în data de 09.01.2022 ora 15 :00, următoarele documente:
- oferta de cumpărare;
 - dovada plăţii taxei de participare;
- împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
- pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
  -pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
- pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
- pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport. 
În vederea participării la licitatie, ofertanții sunt obligați să facă dovada plății taxei de participare, în valoare de 1152.525 lei, în contul nr. RO06TREZ3715006XXX000616, deschis la Trezoreria orașului Hațeg.
Nu se admit oferte telefonice, telegrafice, transmise prin fax.
 
 
 
Primar,
Huzoni Marina

data: 28-11-2022   utilizator: 81
Termenele la care persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol
expirat la: 01-03-2023
Ordonanța 25/2008 privind registrul agricol 

termen_registru_agricol.docx  (13,11 KB)  data: 08-11-2022   utilizator: 1  
INFORMARE OUG195/2005 ŞI MODIFICĂRI ADUSE DE OUG 38/2022
expirat la: 30-04-2023
...

10. Obligația proprietarilor și deținătorilor de terenuri cu titlu sau fără titlu, de a lua măsuri de salubrizare a terenurilor neocupate productiv sau funcțional, în special a celor situate de-a lungul căilor de comunicație rutiere, feroviare și de navigație;

11. Obligațiile deținătorilor cu orice titlu ai suprafețelor de teren de a proteja flora și fauna sălbatică existente pe acestea, în sensul menținerii echilibrului ecologic și conservării biodiversității, precum și exploatării durabile a resurselor în baza prevederilor legale în vigoare, pentru a nu crea prejudicii mediului înconjurător și sănătății umane; 

...

informare_mediu.docx  (16,64 KB)  data: 19-10-2022   utilizator: 1  
Anunţ - ajutor pentru încălzirea locuinţei - Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie care intră în vigoare cu 1 noiembrie 2022
expirat la: 28-02-2023
Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie stabilește criteriile de încadrare a familiilor şi persoanelor singure în categoria consumatorilor vulnerabili de energie şi reglementează măsurile de protecţie socială pentru aceştia în ceea ce priveşte accesul la resursele energetice pentru satisfacerea nevoilor esenţiale ale gospodăriei, în scopul prevenirii şi combaterii sărăciei energetice. 

Anunt - ajutor pentru incalzirea locuintei.docx  (19,81 KB)  data: 11-10-2022   utilizator: 1  
   Pe site, arhiva nu păstrează anunţurile care au fost programate pentru ştergere în momentul expirării sau anunţurile care sunt mai vechi de 4 ani. Anunţurile de actualitate sunt la: Anunţuri/comunicate