Arhiva pentru anul
secţiunea
 
   Pe site, arhiva nu păstrează anunţurile care au fost programate pentru ştergere în momentul expirării sau anunţurile care sunt mai vechi de 4 ani. Anunţurile de actualitate sunt la: Anunţuri/comunicate
COMUNICAT DE PRESĂ - 3 forme noi de sprijin pentru susținerea activității fermierilor în anul 2022, în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19
expirat la: 15-05-2022
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează potențialii beneficiari că până la data de 12 mai 2022 inclusiv, se depun cereri de solicitare pentru următoarele scheme de ajutor de stat, respectiv:

     ●  Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin;
     ●  Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul suin;
     ●  Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul avicol.
 
Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat este de 453.899 mii lei și se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2022 şi este repartizată astfel: 
   a) 170.250 mii lei pentru sectorul bovine; 
   b) 167.649 mii lei pentru sectorul suine; 
   c) 116.000 mii lei pentru sectorula vicol. 
Cererile de solicitare a ajutorului de stat și documentele justificative se vor depune în funcţie de tipul de ajutor de stat solicitat la: 

   a)Centrele APIA pe razacăruia au sediul social sau îşi au domiciliul sau unde au depus cerere aunică de plată în anul 2021, în cazula jutorului de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin

   b)Centrele APIA pe raza cărora îşi au sediul social sau unde au depus cererea de solicitare pentru măsura 14 – Bunăstarea animalelor - pachetul a) – Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor, din cadrul PNDR 2014-2020, în anul 2021, în cazul ajutorului de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul suin

   c)Centrele APIA pe raza cărora îşi au sediul social sau la centrul judeţean al APIA unde au depus cererea de solicitare pentru măsura 14 – Bunăstarea animalelor - pachetul b) - Păsări, din cadrul PNDR 2014-2020, înanul 2021, în cazul ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul avicol

Cererile de solicitare a ajutorului de stat se pot  transmite si prin poștă
, cu condiția asumării prin semnătură de către beneficiar/reprezentant legal pe fiecare pagină a documentului transmis.

Valoarea totală a ajutorului ce poate fi acordată pentru fiecare beneficiar nu depăşeşte echivalentul în lei a 290.000 euro, la cursul de schimb valutar stabilit de Banca Națională a României, valabil la data intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență nr. 51/2022.
Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 30 iunie 2022.
Nu se acordă plăţi ulterior datei de 30 iunie 2022 dacă se constată că acestea nu au putut fi efectuate dintr-o cauză imputabilă beneficiarului, respectiv nedeclararea unui cont valid la APIA. 

Informațiile
privind beneficiarii, condițiile de eligibilitate, documentele ce însoțesc cererea de solicitare a ajutorului de stat, precum și Ghidurile solicitantului se regăsesc publicate pe site-ul APIAwww.apia.org.ro, accesând următorul link: Ajutoare pentru susţinerea activităţilor agricole din sectoarele suin / avicol / bovin / ovine - caprine / legume-fructe, cartofi și vitivinicol în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 - APIA .


Legislație:

OUG nr. 51/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectoarele bovine, suine și avicol în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19.


APIA, mereu alături de fermieri!


data: 27-04-2022   utilizator: 1
Închiriere imobilul - spațiu comercial (de la pod) din General Berthelot
expirat la: 24-04-2022
            Închirierea, prin licitație publică, a imobilului - spațiu comercial (de la pod), va avea loc în data de 11.04.2022 ora 10.00 la sediul Primăriei Comunei General Berthelot, Nr.30, jud. Hunedoara.  
        Documentaţia de atribuire poate fi obtinuta, de la sediul Primăriei Comunei General Berthelot, sat .General Berthelot,  nr.30, jud. Hunedoara. 

Anunt-licitatie Spatiu General Berthelot.docx  (31,17 KB)  data: 16-03-2022   utilizator: 1  
Închiriere spațiu comercial – magazin alimentar din Crăguiș
expirat la: 24-04-2022
            Închirierea, prin licitație publică, a spațiu comercial – magazin alimentar, va avea loc în data de 08.04.2022 ora 10.00 la sediul Primăriei Comunei General Berthelot, Nr.30, jud. Hunedoara.  
        Documentaţia de atribuire poate fi obtinuta, de la sediul Primăriei Comunei General Berthelot, sat .General Berthelot,  nr.30, jud. Hunedoara.

Anunt-licitatie Spatiu Craguis.docx  (31,97 KB)  data: 16-03-2022   utilizator: 1  
Închiriere prin atribuire directă a disponibilului de pajişti – muntele Scărișoara, aflate în domeniul privat al comunei General Berthelot, judetul Hunedoara.
expirat la: 24-04-2022
Atribuirea directă a pajiştilor, proprietate privată a comunei General Berthelot, va avea loc în data de 06.04.2022 ora 10.00 la sediul Primăriei Comunei General Berthelot, Nr.30, jud. Hunedoara.  
        Documentaţia de atribuire poate fi obtinuta, de la sediul Primăriei Comunei General Berthelot, sat .General Berthelot,  nr.30, jud. Hunedoara.

Anunt-licitatie - Pășune Scărișoara.docx  (31,08 KB)  data: 16-03-2022   utilizator: 1  
Anunţ de informare privind autorecenzarea asistată pentru recensamantul populaţiei şi locuinţelor - runda 2021
expirat la: 15-05-2022
anunt-autorecenzare.pdf  (25,42 KB)  data: 10-03-2022   utilizator: 1  
Anunț organizare concurs recrutare Inspector clasa I la compartiment financiar contabil - primăria General Berhelot, județul Hunedoara în data de 5 aprilie 2022
expirat la: 17-04-2022
anunt organizare concurs.pdf  (39,52 KB)  data: 04-03-2022   utilizator: 1  
Anunţ privind înscrierea candidaților pentru personal de recensământ în vederea prestării serviciilor aferente recensământului populației și locuințelor runda 2021 în teritoriu
expirat la: 31-03-2022
recensamant 2021 - anunt si cerere.docx  (17,69 KB)  data: 13-02-2022   utilizator: 1  
Măsuri sprijin financiar, condiții, modalități de obținere
expirat la: 30-04-2022
Anunţ - concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice vacantă - INSPECTOR, clasa I grad profesional SUPERIOR”, ID 139437 – Compartiment financiar - contabil în cadrul aparatului de lucru al Primarului comunei General Berthelot, în data de 28 decembrie 2021
expirat la: 16-01-2022
anunt organizare concurs.doc  (67,50 KB)  data: 24-11-2021   utilizator: 1  
Comitetul judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Hunedoara Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice pe perioada stării de alertă pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de Covid - 19
expirat la: 28-02-2022
Hotarare 156 CJSU.pdf  (189,11 KB)  data: 26-10-2021   utilizator: 1  
   Pe site, arhiva nu păstrează anunţurile care au fost programate pentru ştergere în momentul expirării sau anunţurile care sunt mai vechi de 4 ani. Anunţurile de actualitate sunt la: Anunţuri/comunicate