Anunţurile expirate se regăsesc la: Arhiva anunţuri/comunicate
A N U N Ţ
În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primăria comunei General Berthelot, supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ:
Proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației anuale a comunei General Berthelot și a tarifului de capturare a câinilor fără stăpâni, la Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul Județean pentru Ocrotirea Animalelor fără Stăpân”.

             Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre pot fi consultate pe site-ul instituției www.primariaberthelot.ro – secțiunea ,,Anunțuri, comunicate – Dezbateri Publice,, precum și  la Secretarul General al Comunei General Berthelot,  unde pot fi depuse şi eventualele sugestii şi recomandări.
 Cei interesaţi îşi pot depune propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice la Secretarul General al Comunei General Berthelot sau prin email, la adresa de email berthelot2004@yahoo.com până la data de 08.04.2024, ora 09:00.
                În data de 08.04.2024, începând cu orele 09:30 va avea loc dezbaterea publică a proiectului de act normativ în sala de şedinţe a Consiliului local, definitivându-se versiunea finală a actului normativ, ce va fi supus aprobării Consiliului local al comunei General Berthelot în şedinţa ordinară care va avea loc în luna aprilie 2024.

HOT- PROIECT 20 cotizatie si tarif ADI Serv- jud- ocrotirea animalelor fără stapan.doc  (202,50 KB)  data: 06-03-2024   utilizator: 81  
A N U N Ţ
În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primăria comunei General Berthelot, supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ:
„Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Publice Locale
Ocolul Silvic Valea Haţegului, pe anul 2024, pentru comuna General Berthelot”.

             Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre pot fi consultate pe site-ul instituției www.primariaberthelot.ro – secțiunea ,,Anunțuri, comunicate – Dezbateri Publice,, precum și  la Secretarul General al Comunei General Berthelot,  unde pot fi depuse şi eventualele sugestii şi recomandări.
 Cei interesaţi îşi pot depune propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice la Secretarul General al Comunei General Berthelot sau prin email, la adresa de email berthelot2004@yahoo.com până la data de 29.02.2024, ora 09:00.
                În data de 29.02.2024, începând cu orele 12:00 va avea loc dezbaterea publică a proiectului de act normativ în sala de şedinţe a Consiliului local, definitivându-se versiunea finală a actului normativ, ce va fi supus aprobării Consiliului local al comunei General Berthelot în şedinţa ordinară care va avea loc în luna martie 2024.

HOT- PROIECT 17 buget OS Valea Hategului -2024.pdf  (246,80 KB)  data: 16-02-2024   utilizator: 81  
Anexa la PHCL 17.pdf  (839,90 KB)  data: 16-02-2024   utilizator: 81  
A N U N Ţ
În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primăria comunei General Berthelot, supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ:
„Proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Valea Haţegului, pentru anul 2023”.
             Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre pot fi consultate pe site-ul instituției www.primariaberthelot.ro – secțiunea ,,Anunțuri, comunicate – Dezbateri Publice,, precum și  la Secretarul General al Comunei General Berthelot,  unde pot fi depuse şi eventualele sugestii şi recomandări.
 Cei interesaţi îşi pot depune propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice la Secretarul General al Comunei General Berthelot sau prin email, la adresa de email berthelot2004@yahoo.com până la data de 29.02.2024, ora 09:00.
                În data de 29.02.2024, începând cu orele 11:30 va avea loc dezbaterea publică a proiectului de act normativ în sala de şedinţe a Consiliului local, definitivându-se versiunea finală a actului normativ, ce va fi supus aprobării Consiliului local al comunei General Berthelot în şedinţa ordinară care va avea loc în luna martie 2024.

HOT- PROIECT 16 execuţie bugetară OS Valea Hategului 2023.pdf  (203,65 KB)  data: 16-02-2024   utilizator: 81  
Anexa la PHCL 16.pdf  (945,23 KB)  data: 16-02-2024   utilizator: 81  
A N U N Ţ
În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primăria comunei General Berthelot, supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ:
„Proiectul de hotărâre privind aprobarea listei prețurilor de pornire minimale la licitații pe specii si sortimente propuse pentru anul 2024”.
             Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre pot fi consultate pe site-ul instituției www.primariaberthelot.ro – secțiunea ,,Anunțuri, comunicate – Dezbateri Publice,, precum și  la Secretarul General al Comunei General Berthelot,  unde pot fi depuse şi eventualele sugestii şi recomandări.
 Cei interesaţi îşi pot depune propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice la Secretarul General al Comunei General Berthelot sau prin email, la adresa de email berthelot2004@yahoo.com până la data de 29.02.2024, ora 09:00.
                În data de 29.02.2024, începând cu orele 11:00 va avea loc dezbaterea publică a proiectului de act normativ în sala de şedinţe a Consiliului local, definitivându-se versiunea finală a actului normativ, ce va fi supus aprobării Consiliului local al comunei General Berthelot în şedinţa ordinară care va avea loc în luna martie 2024.

HOT- PROIECT 15 privind aprobarea listei prețurilor de pornire minimale la licitații pe specii si sortimente propuse pentru anul 2024.pdf  (267,45 KB)  data: 02-02-2024   utilizator: 81  
Anexa la PHCL 15.pdf  (849,98 KB)  data: 02-02-2024   utilizator: 81  
A N U N Ţ
În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primăria comunei General Berthelot, supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ:
„Proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor socialepentru perioada 2024-2029, la nivelul comunei General Berthelot”.

            Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre pot fi consultate pe site-ul instituției www.primariaberthelot.ro – secțiunea ,,Anunțuri, comunicate – Dezbateri Publice,, precum și  la Secretarul General al Comunei General Berthelot,  unde pot fi depuse şi eventualele sugestii şi recomandări.
Cei interesaţi îşi pot depune propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice la Secretarul General al Comunei General Berthelot sau prin email, la adresa de email berthelot2004@yahoo.com până la data de 29.02.2024, ora 09:00.
                În data de 29.02.2024, începând cu orele 10:00 va avea loc dezbaterea publică a proiectului de act normativ în sala de şedinţe a Consiliului local, definitivându-se versiunea finală a actului normativ, ce va fi supus aprobării Consiliului local al comunei General Berthelot în şedinţa ordinară care va avea loc în luna martie 2024.

HOT- PROIECT 12 SRATEGIE servicii sociale.pdf  (432,89 KB)  data: 02-02-2024   utilizator: 81  
A N U N Ţ
În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primăria comunei General Berthelot, supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ:
„Proiectul de hotărâre privind aprobarea  programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2024, la nivelul autorităţii contractante Comuna General Berthelot”.
            Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre pot fi consultate pe site-ul instituției www.primariaberthelot.ro – secțiunea ,,Anunțuri, comunicate – Dezbateri Publice,, precum și  la Secretarul General al Comunei General Berthelot,  unde pot fi depuse şi eventualele sugestii şi recomandări.
Cei interesaţi îşi pot depune propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice la Secretarul General al Comunei General Berthelot sau prin email, la adresa de email berthelot2004@yahoo.com până la data de 29.02.2024, ora 09:00.
                În data de 29.02.2024, începând cu orele 09:30 va avea loc dezbaterea publică a proiectului de act normativ în sala de şedinţe a Consiliului local, definitivându-se versiunea finală a actului normativ, ce va fi supus aprobării Consiliului local al comunei General Berthelot în şedinţa ordinară care va avea loc în luna martie 2024.

HOT- PROIECT 10 proiect program anual investitii 2024.pdf  (508,08 KB)  data: 02-02-2024   utilizator: 81  
Anunț Nr. 20/1/12.01.2024
 
            În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primăria comunei General Berthelot, supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ:
„Proiectul de hotărâre privind adoptarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei General Berthelot, pentru anul 2024”.

            Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre pot fi consultate pe site-ul instituției www.primariaberthelot.ro – secțiunea ,,Anunțuri, comunicate,, precum și  la Secretarul General al Comunei General Berthelot,  unde pot fi depuse şi eventualele sugestii şi recomandări.
Cei interesaţi îşi pot depune propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice la Secretarul General al Comunei General Berthelot sau prin email, la adresa de email berthelot2004@yahoo.com până la data de 29.01.2024, ora 10,00.
                În data de 29.01.2024, începând cu orele 10,30 va avea loc dezbaterea publică a proiectului de act normativ în sala de şedinţe a Consiliului local, definitivându-se versiunea finală a actului normativ, ce va fi supus aprobării Consiliului local al comunei General Berthelot în şedinţa ordinară care va avea loc în luna februarie 2024.
 
General Berthelot  la   12.01.2024
 


anexa 1 venituri buget 2024.pdf  (170,58 KB)  data: 12-01-2024   utilizator: 81  
anexa 2 cheltuieli buget 2024.pdf  (186,88 KB)  data: 12-01-2024   utilizator: 81  
Anexa 3 lista investitii BUGET 2024.pdf  (174,77 KB)  data: 12-01-2024   utilizator: 81  
HOT- PROIECT 3 ADOPTARE BUGET 2024.pdf  (307,36 KB)  data: 12-01-2024   utilizator: 81  
Anunţurile expirate se regăsesc la: Arhiva anunţuri/comunicate