Anunţurile expirate se regăsesc la: Arhiva anunţuri/comunicate
Ajutor minimis pentru crescătorii de porci
Termen limita depuneri cereri: 30iunie 2024

ajutor_minimis_formular cerere.pdf  (85,08 KB)  data: 15-04-2024   utilizator: 1  
Spune STOP incendiilor de vegetație uscată
Spune STOP incendiilor de vegetație uscată
 Arderile necontrolate reprezintă un pericol major pentru viața cetățenilor și pot afecta gospodării, construcții, rețele electrice, păduri și animale.
 Pentru preîntâmpinarea unor situații care pot duce la izbucnirea incendiilor de vegetație uscată, vă recomandăm:
- Să nu utilizați focul deschis în locuri cu pericol de incendiu;
- Supravegheați copiii pentru a preveni jocul acestora cu focul;
- Nu aruncați la întâmplare resturi de țigări și chibrituri aprinse;
Vă reamintim că este interzisă incendierea resturilor vegetale în scopul igienizării terenurilor agricole, această acțiune fiind sancționată prin lege.
 Curățarea terenurilor prin incendiere nu este o soluție! Există servicii de toaletare și curățare a terenurilor, cu ajutorul utilajelor și a echipelor specializate.
data: 21-03-2024   utilizator: 1
Anunț public
Prin prezenta vă aducem la cunoștiință publică, că în data de 04.03.2024 a fost aprobata de către Consiliul Local al comunei General Berthelot Hotărârea nr. 19/2024 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2024-2029, la nivelul comunei General Berthelot

HCL 19.pdf  (2,32 MB)  data: 11-03-2024   utilizator: 81  
INFORMARE OUG195/2005 ŞI MODIFICĂRI ADUSE DE OUG 38/2022
Conform OUG195/2005 privind protecţia mediului  vă aducem la cunoştinţă urmatoarele:
Art. 96 (1)Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 6500 lei (RON) la 7000 lei (RON) pentru persoane fizice, şi de la 25000 lei (RON) la 30000 lei (RON) pentru persoane juridice, încălcarea următoarei prevederi legale:
 - obligaţia proprietarilor şi deţinătorilor de terenuri cu titlu sau fără titlu, de a nu arde miriştile, stuful, tufărişurile sau vegetaţia ierboasă, fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă;

informareOUG195.pdf  (148,27 KB)  data: 01-03-2024   utilizator: 1  
Anunț public
În data de 28.02.2024 la nivelul UAT GENERAL BERTHELOT se va desfășurara exercițiului de alarmare publică - ,,Miercurea Sirenelor,, ,în intervalul orar 10:00-11:00.
Va multumim! 
data: 26-02-2024   utilizator: 81
INFORMARE TRICHINELOZĂ
   Oamenii, dar și animalele domestice și sălbatice, pot fi infectate și devin astfel purtători. Porcii domestici, mistreții, urșii, rozătoarele și caii sunt animale-rezervor de paraziți.
 
   Infestarea cu Trichinella spp. apare la nivel mondial, cel mai frecvent în regiunile cu climă temperată.
 
   Pe plan mondial, apar în fiecare an aproximativ 10.000 de infestări umane. Factorii culturali precum gastronomiile tradiționale pe bază de carne sau produse derivate din carne crudă sau insuficient preparată termic au rol important în epidemiologia bolii.

informare trichineloza.doc  (48,50 KB)  data: 05-12-2023   utilizator: 1  
afis campanie.pdf  (1,19 MB)  data: 05-12-2023   utilizator: 1  
ANUNȚ DE INTERES PUBLIC
Stimați cetățeni,
 În data de 16.09.2023  pe raza UAT General Berthelot, cu ocazia evenimentului ,,Ziua Mondială a Curățeniei 2023,, ,se va desfășura o acțiune de salubrizare, iar cei care doresc să participe sunt așteptați cu mare drag la sediul Primariei comunei General Berthelot. Pentru mai multe detalii nu ezitați să ne contacați.
Cu deplină stimă,
Primar,
Huzoni Marina
data: 11-09-2023   utilizator: 81
Anunt de participare
Comuna General Berthelot, invită persoanele fizice şi juridice fără scop patrimonial, respectiv 
asociaţiile şi fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniul sport. 
1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniul sport, este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general. 
2. Sursa de finanţare a contractului şi valoarea: bugetul local, 10.000 lei pentru pe domeniul sport. 
3. Durata proiectelor: decembrie 2023. 
4. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect:11.09.2023 ora 15:00 
5. Accelerarea procedurii de selecție, în conformitate cu art. 20 alin.(2) din Legea nr.350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general se datorează necesității de demarare cât mai urgentă a proiectelor care urmează a fi depuse, pentru a facilita accesul solicitanților la fondurile alocate pentru finanțări nerambursabile și finalizarea acestora până la sfârșitul anului 2023. 
6. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Comuna General Berthelot, nr. 30, Jud. Hunedoara, cod fiscal 5453835, tel. 0254770531. 7. Selecţia şi evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare, în perioada 12.09.2023- 15.09.2023.

Prezentul anunț a fost publicat în Monitorul Oficial partea a-VI-a la nr. 2/251.943/25.08.2023
data: 25-08-2023   utilizator: 81
Program anual propriu pentru acordarea de finanţări nerambursabile
        Comuna General Berthelot face cunoscut Programul anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru activități nonprofit pentru domeniul sport, pentru anul 2023 în condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005. Suma alocată în conformitate cu prevederile H.C.L. nr.10 din 27.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei General Berthelot pe anul 2023, este de 10.000 lei.

data: 24-08-2023   utilizator: 81
Reportajul publicat în cotidianul ,,Făclia” despre cea de-a doua ediție a Școlii de vară ,,Sub semnul istoriei” desfășurate la Centrul pentru Dezvoltare Durabilă Țara Hațegului-Retezat al Academiei Române
O admirabilă lecție de istorie, cu informații obținute în urma unor sistematice cercetări științifice de documente aflate în arhivele din țară și din străinătate, și cu referințe inedite despre leagănul etnicității noastre - Țara Hațegulu -, a fost susținută de prestigiosul istoric dr. Ioan Aurel Pop, Președintele Academiei Române, marți, 1 august, la Centrul pentru Dezvoltate Durabilă ”Ţara Hațegului-Retezat” al Academiei Romane din localitatea General Berthelot (Hunedoara). Evenimentul organizat de directorul Institutului de Istorie ”George Barițiu” din Cluj-Napoca,  prof. univ. dr. Ioan Bolovan, în cadrul programului ”Academia Română în dialog cu tinerii” a reunit zece elevi sârguincioși care au obținut, prin concurs, Bursele de Merit acordate de Academia Română pentru anul școlar 2023-2024, cunoscuți membri ai Înaltului For de Știință și Cultură al Țării, reprezentanți ai administrației județene și locale, profesori, artiști, jurnaliști.   


reportaj academie.docx  (3,87 MB)  data: 24-08-2023   utilizator: 1  
În atenția crescătorilor de animale
Conform Ordin 119/2014  art 11 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației va aducem la cunostinata urmatoarele aspecte...

recomandari si obligatii - crescatorii de animale.docx  (30,98 KB)  data: 01-08-2023   utilizator: 1  
Anunţurile expirate se regăsesc la: Arhiva anunţuri/comunicate