Anunţurile expirate se regăsesc la: Arhiva anunţuri/comunicate
APIA primește cereri de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantitățile de motorină aferente trimestrului III 2023
Subvenția la motorină completează pentru fermieri lista sumelor pe care le încasează de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – APIA. Subvenția la motorină reprezintă o schemă de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, iar sumele se încasează pentru culturi agricole, pășuni, zootehnie, apicultură și îmbunătățiri funciare.
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ


documente necesare ajutor motorina 2023.pdf  (282,08 KB)  data: 02-10-2023   utilizator: 1  
Anunț public - Decizia etapei de analiză a calității raportului de mediu este de emitere a avizului de mediu
COMUNA GENERAL BERTHELOT, cu sediul în Comuna General Berthelot , sat General Berthelot, nr.30 , jud. Hunedoara   titular al AMENJAMENTUL SILVIC AL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PUBLICĂ APARŢINÂND COMUNEI GENERAL BERTHELOT ŞI PROPRIETATE PRIVATĂ APARŢINÂND PERSOANEI FIZICE SCOROBETE MARIA , JUDEŢUL HUNEDOARA   pe raza UAT Densuş , judeţul Hunedoara ,  anunță publicul interesat următoarele:
-Decizia etapei de analiză a calității raportului de mediu este de emitere a avizului de mediu.
 
Următoarele documente pot fi consultate la sediul Comunei General Berthelot , sat General Berthelot, nr.30 , jud. Hunedoara , în zilele de luni-vineri între orele 09 - 13:

-planul  adoptat ;
-declarația privind modul în care considerațiile privind mediul au fost integrate în amenajamentul silvic , modul în care raportul de mediu a fost pregătit conform art.19 şi 20 din HG 1076/2004 cu modificările şi completările ulterioare , modul în care opiniile exprimate de public și de alte autorități au fost luate în considerare în luarea deciziei de emitere a avizului de mediu conform art.25 din HG 1076/2004 cu modificările ulterioare, motivele pentru alegerea alternativei de amenajament silvic avizate,  în comparație cu alte alternative prezentate;
-măsurile decise privind monitorizarea efectelor asupra mediului.
data: 02-10-2023   utilizator: 1
ANUNȚ DE INTERES PUBLIC
Stimați cetățeni,
 În data de 16.09.2023  pe raza UAT General Berthelot, cu ocazia evenimentului ,,Ziua Mondială a Curățeniei 2023,, ,se va desfășura o acțiune de salubrizare, iar cei care doresc să participe sunt așteptați cu mare drag la sediul Primariei comunei General Berthelot. Pentru mai multe detalii nu ezitați să ne contacați.
Cu deplină stimă,
Primar,
Huzoni Marina
data: 11-09-2023   utilizator: 81
NOTIFICARE PRIVIND INTENŢIA DE REALIZARE A PROIECTULUI
    1. Date generale şi localizarea proiectului/modificării

    1.1. Denumirea proiectului: CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC SI RACORDARE LA SEN, avand ca scop PRODUCEREA DE ENERGIE ELECTRICA DIN SURSE REGENERABILE.
    1.2. Amplasamentul proiectului este situat in extravilanul localității General Berthelot, CF 61215, CF 61519, CF 61521, CF 61523 pe o suprafață de 25672mp
1.2.a. Terenul studiat se situează în extravilan, pe raza localității comunei General Berthlot , județul Hunedoara. Parcela are o formă poligonală neregulată și o suprafață de 25672 m2. Accesul pe teren, atât cel auto cât și cel pietonal, se poate realiza de pe parcela cu Nr. Cad. .........
În situația actuală, imobilul nu este racordat la nici o rețea de utilități din zonă.
1.2.b. Vecinătăţi: 

§  Nord: parțial teren agricol intravilan , parțial parc fotovoltaic 
§  Est: parțial teren agricol intravilan , parțial parc fotovoltaic 
§  Sud: teren agricol
§  Vest: teren agricol, drum comunal
1.2.c. Adresa obiectivului: sat Satu Mare, comuna Satu Mare, nr. intravilan FN, județul Harghita, nr. cad. CF 56698, 56697.

1.3. Date de identificare a titularului/beneficiarului proiectului/modificării:
    a) denumirea titularului: S.C. GIULIA SOLAR PARC S.R.L, 

    b) adresa titularului, telefon, fax, adresa de e-mail: Adresa: Sat Livezi, nr. 16, comuna General Berthelot, jud. Hunedoara

Telefon: 0748 101 513 E-mail: giuliasolarparc@gmail.com

    c) reprezentanţi legali/împuterniciţi, cu date de identificare: DUMBRAVĂ MIHAI-OCTAVIAN    1.4. Încadrarea în planurile de urbanism/amenajare a teritoriului aprobate/adoptate, în zonele de protecţie prevăzute în acestea şi/sau alte scheme/planuri/programe: nu este cazul 

1.5. Încadrarea în alte activităţi existente (dacă este cazul):
Nu este cazul.

1.6. Bilanţul teritorial

Suprafaţă teren - 25672 m²

Suprafaţă construită clădiri – 12000 m²

Suprafaţă construită accese – 600 m²

Număr de locuri de parcare (dacă este cazul) -

Suprafaţă spaţii verzi

 
    2. Descrierea sumară a proiectului :

Sistemul solar-fotovoltaic s-a dimensionat pentru o putere electrica instalata de 2529,94 kWp si se estimeaza o productie anuala de energie electrica de 3139656 kWh in conditiile unei functionalitati a sistemului la randament optim.Campul colector solar va fi alcatuit din 4252 panouri fotovoltaice (PV) monocristaline avand o suprafata totala construita de 12000 mp. Inainte ca lucrarile de implantare a stalpilor sa inceapa se vor realiza lucrari de curatare si amenajare a terenului prin inlaturarea arbustilor si a vegetatiei, cat si a tuturor obstacolelor care ar putea indisponibiliza suprafata de teren alocata. Pentru fiecare structura de sustinere va fi necesara infiletarea unui numar minim de pari din OLZn la o adancime de minim 2,5 m in sol. Pilonii folositi sunt din profile de otel zincat. Lucrarile corespund normelor europene NEN 743. Structura de rezistenta va fi proiectata de firme specializate

 
    3. Modul de asigurare a utilităţilor

    3.1. Alimentarea cu apă: put forat de mica adancime    3.2. Evacuarea apelor uzate: nu este cazul.
    3.3. Asigurarea apei tehnologice, dacă este cazul: nu este cazul.
    3.4. Asigurarea agentului termic: nu este cazul
    3.5. Alimentarea generală cu energie electrică: amplasamentul va fi racordat la rețeaua de electricitate de 20 kV din apropiere
 

anunt ANRE1.pdf  (183,81 KB)  data: 30-08-2023   utilizator: 81  
Anunt de participare
Comuna General Berthelot, invită persoanele fizice şi juridice fără scop patrimonial, respectiv 
asociaţiile şi fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniul sport. 
1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniul sport, este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general. 
2. Sursa de finanţare a contractului şi valoarea: bugetul local, 10.000 lei pentru pe domeniul sport. 
3. Durata proiectelor: decembrie 2023. 
4. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect:11.09.2023 ora 15:00 
5. Accelerarea procedurii de selecție, în conformitate cu art. 20 alin.(2) din Legea nr.350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general se datorează necesității de demarare cât mai urgentă a proiectelor care urmează a fi depuse, pentru a facilita accesul solicitanților la fondurile alocate pentru finanțări nerambursabile și finalizarea acestora până la sfârșitul anului 2023. 
6. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Comuna General Berthelot, nr. 30, Jud. Hunedoara, cod fiscal 5453835, tel. 0254770531. 7. Selecţia şi evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare, în perioada 12.09.2023- 15.09.2023.

Prezentul anunț a fost publicat în Monitorul Oficial partea a-VI-a la nr. 2/251.943/25.08.2023
data: 25-08-2023   utilizator: 81
Program anual propriu pentru acordarea de finanţări nerambursabile
        Comuna General Berthelot face cunoscut Programul anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru activități nonprofit pentru domeniul sport, pentru anul 2023 în condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005. Suma alocată în conformitate cu prevederile H.C.L. nr.10 din 27.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei General Berthelot pe anul 2023, este de 10.000 lei.

data: 24-08-2023   utilizator: 81
Reportajul publicat în cotidianul ,,Făclia” despre cea de-a doua ediție a Școlii de vară ,,Sub semnul istoriei” desfășurate la Centrul pentru Dezvoltare Durabilă Țara Hațegului-Retezat al Academiei Române
O admirabilă lecție de istorie, cu informații obținute în urma unor sistematice cercetări științifice de documente aflate în arhivele din țară și din străinătate, și cu referințe inedite despre leagănul etnicității noastre - Țara Hațegulu -, a fost susținută de prestigiosul istoric dr. Ioan Aurel Pop, Președintele Academiei Române, marți, 1 august, la Centrul pentru Dezvoltate Durabilă ”Ţara Hațegului-Retezat” al Academiei Romane din localitatea General Berthelot (Hunedoara). Evenimentul organizat de directorul Institutului de Istorie ”George Barițiu” din Cluj-Napoca,  prof. univ. dr. Ioan Bolovan, în cadrul programului ”Academia Română în dialog cu tinerii” a reunit zece elevi sârguincioși care au obținut, prin concurs, Bursele de Merit acordate de Academia Română pentru anul școlar 2023-2024, cunoscuți membri ai Înaltului For de Știință și Cultură al Țării, reprezentanți ai administrației județene și locale, profesori, artiști, jurnaliști.   


reportaj academie.docx  (3,87 MB)  data: 24-08-2023   utilizator: 1  
Cuvânt de deschidere al Excelenței Sale, Președintele Academiei Române, acad. Ioan-Aurel Pop, la Școala de Vară ”Sub semnul istoriei” organizată de Academia Română
România este o țară de țări. Unirea politică a românilor s-a produs târziu, dar ea a fost pregătită continuu de micile uniri, care au funcționat peste granițele naturale ori artificiale fixate de istorie. Ceea ce poate observa din surse oricare istoric este că mai toate entitățile („țările”) românești medievale încălecau munții. Faptul acesta este valabil de la Porțile de Fier până în Maramureș și Țara de Sus a Moldovei. Student fiind și aflat la practică arheologică în Țara Hațegului, am fost frapat de folosirea de către localnicii din zona Sălaș-Mălăiești a perfectului simplu, ca-n Oltenia. Perfectul simplu al indicativului este un timp de nuanță și exprimă o acțiune trecută, dar neterminată. El este tot mai puțin folosit în alte limbi romanice. Atunci, un distins filolog din Cluj mi-a spus că Oltenia și Țara Hațegului fac parte din aceeași arie lingvistică regională românească, susținută geografic de axa Jiurilor. Ca istoric, m-am convins apoi de intensitatea puternică a romanizării din această arie, care lega partea de la sud de Carpați a Daciei Inferioare de sud-vestul Transilvaniei istorice...

cuvant de deschidere.docx  (31,62 KB)  data: 09-08-2023   utilizator: 1  
Informare diagnosticare rabie
informare rabie.pdf  (255,25 KB)  data: 08-08-2023   utilizator: 1  
În atenția crescătorilor de animale
Conform Ordin 119/2014  art 11 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației va aducem la cunostinata urmatoarele aspecte...

recomandari si obligatii - crescatorii de animale.docx  (30,98 KB)  data: 01-08-2023   utilizator: 1  
Anunț privind Legea nr 123/2023 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 - TERMEN DEPUNERE CERERE: 18 NOIEMBRIE 2023
anunt legea 123 2023.docx  (13,95 KB)  data: 31-07-2023   utilizator: 1  
Informaţii de interes public privind eliberarea certificatului de clasificare pentru structurile de primire turistice
Operatorii economici care deţin structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare sau/şi alimentaţie publică au obligaţia de a solicita de la Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului eliberarea certificatului de clasificare. În acest scop, operatorii economici proprietari şi/sau administratori sunt obligaţi să depună la sediul instituţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, o documentaţie specifica, cuprinzând cereri standardizate, certificat constatator, fişe standardizate, dovezi ale înregistrării contractelor de muncă, copii ale avizelor de specialitate şi alte documente relevante...

Link-ul care poate fi accesat pentru informaţii suplimentare: https://turism.gov.ro/web/certificat-de-clasificare-pentru-structurile-de-primire-turistice-cu-functiuni-de-cazare-sisau-alimentatie-publica/


anunt - Ministerul Antreprenoriatului si Turismului.docx  (13,31 KB)  data: 14-06-2023   utilizator: 1  
Codul de conduită al utilizatorului profesionist de produse de protecţie a plantelor şi al apicultorului – aprobat prin Ordinul 185 din 10 mai 2023 al Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
ORDINUL 185 DIN 10-05-2023.pdf  (41,37 KB)  data: 10-05-2023   utilizator: 1  
codul de conduita.pdf  (128,47 KB)  data: 10-05-2023   utilizator: 1  
Prezentare și modalități de combatere - buruiana Ambrozia
- Sancțiunile pentru proprietarii/ deținătorii/ administratorii/ beneficiarii de terenuri care nu aplică măsurile necesare de combatere; 
- Cum arată ambrozia, planta care îţi poate produce alergii;
- Cum se manifestă alergia la ambrozia;
- Cum se poate trata alergia la ambrozia;
- Cum poate fi combătută/distrusă buruiana ambrozia;
- Actele normative ce trebuie cunoscute de către proprietarii/ deținătorii/ administratorii/ beneficiarii de terenuri;


Ambrozia-prezentare-combatere.pdf  (761,43 KB)  data: 21-04-2023   utilizator: 1  
ANUNȚ DE INTERES PUBLIC
Dragi cetățeni ai comunei General Berthelot, prin prezenta vă informăm că aveți obligați  să 
sortați deșeurile din gospodărie pe cele patru fracții și anume:
a)      Deșeuri menajere;
b)     Deșeuri din plastic&metal în sacii galbeni ( sticlele de plastic pentru apă și sucuri (PET), recipientele produselor cosmetice și detergenților, folii de plastic folosite ca ambalaje, dopuri metalice, cutii de metal și alte recipiente metalice, doze și ambalaje din aluminiu);
c)      Deșeuri din hârtie&carton în sacii albaștri (reviste, ziare, maculatură, plicuri; cutii, fotografii, cartoane de ouă, cutii de pizza, cutii de carton de băuturi (tetrapack) etc. (Se colectează uscate! Odată ce cartonul sau hârtia intră în contact cu alimente sau lichide, nu mai poate fi reciclat.);
d)     Deșeuri din sticlă în pubelele verzi amplasate pe domeniu public ( dar nu lângă acestea);

         Graficul de colectare a deșeurilor de pe raza UAT General Berthelot este după cum urmează:
a)      În fiecare luni pentru deșeuri menajere;
b)      A doua sâmbătă din lună pentru deșeurile din plastic&metal;
c)      Ultima sâmbătă din lună pentru deșeurile din hârtie&carton;

          Plata taxei de salubrizare se achită trimestrial la caseria Primăriei comunei General Berthelot. Depășirea termenului de plată atrage penalități de 0,01% pe zi de întârziere din suma datoorată.

          Plata se poate efectua și prin transfer bancar în următorul cont:

                RO10TREZ37121360250XXXXX

 

Vă mulțumim pentru înțelegere și spiritul civic! 

Să aveți o primăvară frumoasă!

 

Primar,

Huzoni Marina

data: 07-03-2023   utilizator: 81
ANUNȚ PUBLIC
Comuna General Berthelot cu sediul în localitatea General Berthelot, nr.30, anunță persoanele fizice și juridice proprietari ai spațiilor conectate la un Sistem Individual Adecvat (SIA) de colectare / epurare a apelor uzate (fose septice / stații epurare) au obligația de a se înscrie în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al Comunei General Berthelot.
Obligația înregistrării revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentei hotărârii, precum și încheierea unui contract cu o firmă de vidanjare, cu menționarea intervalelor de vidanjare și preluare a nămolului din sistemele de epurare.
Formularul de înscriere în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate de colectare si epurare a apelor uzate se completează la sediul Primăriei Comunei General Berthelot.

 


Primar,

Huzoni Marina

data: 01-03-2023   utilizator: 81
A început înregistrarea obligatorie a comercianților în Sistemul de Garanție-Returnare
Ce este Sistemul de Garanție-Returnare?
Sistemul de garanție-returnare reprezintă un sistem în care consumatorii vor plăti o garanție de 0,50 RON atunci când vor cumpăra o băutură de la un comerciant. Sistemul se aplică pentru ambalaje nereutilizabile din sticlă, plastic sau metal, cu volume cuprinse între 0,1 l și 3 l inclusiv. După golirea ambalajului, consumatorul va trebui să îl aducă într-unul dintre punctele de returnare organizate de comercianți. În schimbul ambalajului gol, consumatorul va primi înapoi, pe loc, valoarea garanției plătite inițial, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.

mai multe detalii la https://returosgr.ro/

a inceput inregistrarea retuRO.pdf  (361,63 KB)  data: 01-02-2023   utilizator: 1  
Sprijin pentru plata facturilor la energie
În anul 2023, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene oferă românilor vulnerabili, din fonduri europene, sprijin pentru plata facturilor la energie în valoare de 700 lei de 2 ori/ an. Cardurile pentru încasarea ajutoarelor vor fi emise și distribuite de Compania Națională Poșta Română, iar listele cu beneficiari vor fi întocmite de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.

>>> Ghidul cardurilor de energie

informatii_ajutatoare.pdf  (4,37 MB)  data: 19-01-2023   utilizator: 1  
Obligaţie: înscrierea în Registrul de evidenţă a sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate
În situaţia în care nu veţi îndeplini formalităţile de înregistrare, vom fi nevoiţi să sesizam organele abilitate pentru aplicarea sancţiunii conform art.23 din Hg 714/2022 privind Aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcţia, inregistrarea, controlul, exploatarea și întreţinerea sistemelor individuale adecvate de colectarea și epurare ape uzate, respectiv amenda de la 5000 lei la 10000 lei.

Găsiți modelele de cerere în secțiunea Formulare, documente necesare/ Formulare SIA (fose septice)

anunt_colectare_ape_uzate.docx  (12,87 KB)  data: 20-10-2022   utilizator: 1  
Anunţurile expirate se regăsesc la: Arhiva anunţuri/comunicate