• Publicaţii de căsătorii  • Procese-verbale şi minute  • Anunţuri publice importante
 
Anunţuri şi comunicate publicate în Monitorul Oficial Local pentru anul
Anunț public - Decizia etapei de analiză a calității raportului de mediu este de emitere a avizului de mediu
COMUNA GENERAL BERTHELOT, cu sediul în Comuna General Berthelot , sat General Berthelot, nr.30 , jud. Hunedoara   titular al AMENJAMENTUL SILVIC AL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PUBLICĂ APARŢINÂND COMUNEI GENERAL BERTHELOT ŞI PROPRIETATE PRIVATĂ APARŢINÂND PERSOANEI FIZICE SCOROBETE MARIA , JUDEŢUL HUNEDOARA   pe raza UAT Densuş , judeţul Hunedoara ,  anunță publicul interesat următoarele:
-Decizia etapei de analiză a calității raportului de mediu este de emitere a avizului de mediu.
 
Următoarele documente pot fi consultate la sediul Comunei General Berthelot , sat General Berthelot, nr.30 , jud. Hunedoara , în zilele de luni-vineri între orele 09 - 13:

-planul  adoptat ;
-declarația privind modul în care considerațiile privind mediul au fost integrate în amenajamentul silvic , modul în care raportul de mediu a fost pregătit conform art.19 şi 20 din HG 1076/2004 cu modificările şi completările ulterioare , modul în care opiniile exprimate de public și de alte autorități au fost luate în considerare în luarea deciziei de emitere a avizului de mediu conform art.25 din HG 1076/2004 cu modificările ulterioare, motivele pentru alegerea alternativei de amenajament silvic avizate,  în comparație cu alte alternative prezentate;
-măsurile decise privind monitorizarea efectelor asupra mediului.
data: 02-10-2023   utilizator: 1
Anunț - demararea lucrărilor pentru obiectivul Modernizare rețea de iluminat public în Comuna General Berthelot
PRIMĂRIA GENERAL BERTHELOT cu sediul în Comuna General Berthelot, sat General Berthelot, nr.30, jud. Hunedoara, aduce la cunoștința publicului demararea lucrărilor pentru obiectivul ,,Modernizare rețea de iluminat public în Comuna General Berthelot, județul Hunedoara”, în baza Autorizației de construire nr. 71/26.05.2023. Lucrarile se vor executa în conformitate cu proiectul întocmit de proiectantul autorizat.
Finanțarea proiectului se realizează cu sprijinul Administrației Fondului pentru Mediu, precum și din bugetul local al Comunei General Berthelot. 
data: 01-09-2023   utilizator: 1
Reportajul publicat în cotidianul ,,Făclia” despre cea de-a doua ediție a Școlii de vară ,,Sub semnul istoriei” desfășurate la Centrul pentru Dezvoltare Durabilă Țara Hațegului-Retezat al Academiei Române
O admirabilă lecție de istorie, cu informații obținute în urma unor sistematice cercetări științifice de documente aflate în arhivele din țară și din străinătate, și cu referințe inedite despre leagănul etnicității noastre - Țara Hațegulu -, a fost susținută de prestigiosul istoric dr. Ioan Aurel Pop, Președintele Academiei Române, marți, 1 august, la Centrul pentru Dezvoltate Durabilă ”Ţara Hațegului-Retezat” al Academiei Romane din localitatea General Berthelot (Hunedoara). Evenimentul organizat de directorul Institutului de Istorie ”George Barițiu” din Cluj-Napoca,  prof. univ. dr. Ioan Bolovan, în cadrul programului ”Academia Română în dialog cu tinerii” a reunit zece elevi sârguincioși care au obținut, prin concurs, Bursele de Merit acordate de Academia Română pentru anul școlar 2023-2024, cunoscuți membri ai Înaltului For de Știință și Cultură al Țării, reprezentanți ai administrației județene și locale, profesori, artiști, jurnaliști.   


reportaj academie.docx  (3,87 MB)  data: 24-08-2023   utilizator: 1  
Cuvânt de deschidere al Excelenței Sale, Președintele Academiei Române, acad. Ioan-Aurel Pop, la Școala de Vară ”Sub semnul istoriei” organizată de Academia Română
România este o țară de țări. Unirea politică a românilor s-a produs târziu, dar ea a fost pregătită continuu de micile uniri, care au funcționat peste granițele naturale ori artificiale fixate de istorie. Ceea ce poate observa din surse oricare istoric este că mai toate entitățile („țările”) românești medievale încălecau munții. Faptul acesta este valabil de la Porțile de Fier până în Maramureș și Țara de Sus a Moldovei. Student fiind și aflat la practică arheologică în Țara Hațegului, am fost frapat de folosirea de către localnicii din zona Sălaș-Mălăiești a perfectului simplu, ca-n Oltenia. Perfectul simplu al indicativului este un timp de nuanță și exprimă o acțiune trecută, dar neterminată. El este tot mai puțin folosit în alte limbi romanice. Atunci, un distins filolog din Cluj mi-a spus că Oltenia și Țara Hațegului fac parte din aceeași arie lingvistică regională românească, susținută geografic de axa Jiurilor. Ca istoric, m-am convins apoi de intensitatea puternică a romanizării din această arie, care lega partea de la sud de Carpați a Daciei Inferioare de sud-vestul Transilvaniei istorice...

cuvant de deschidere.docx  (31,62 KB)  data: 09-08-2023   utilizator: 1  
Informare diagnosticare rabie
informare rabie.pdf  (255,25 KB)  data: 08-08-2023   utilizator: 1  
Anunț - demararea lucrărilor pentru obiectivul Amenajare clădire pentru muzeul Dinozaurilor din Transilvania
PRIMĂRIA GENERAL BERTHELOT cu sediul în Comuna General Berthelot, sat General Berthelot, nr.30, jud. Hunedoara, aduce la cunoștința publicului demararea lucrărilor pentru obiectivul ,,Amenajare clădire pentru muzeul Dinozaurilor din Transilvania, satul Tuștea, comuna General Berthelot, județul Hunedoara”, în baza Autorizației de construire nr. 104/21.07.2023, emisă de Președintele Consiliului Județean Hunedoara. Lucrarile se vor executa în conformitate cu proiectul întocmit de proiectantul autorizat, fără afectarea  vecinilor perimetrali.
Finanțarea și implementarea proiectului se realizează prin Compania Națională de Investiții. 
 

data: 07-08-2023   utilizator: 1
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu COMUNA GENERAL BERTHELOT
COMUNA GENERAL BERTHELOT anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Înființare parc fotovoltaic în localitatea General Berthelot, județul Hunedoara”, propus a fi amplasat în Comuna General Berthelot, nr. 30, județul Hunedoara.
 
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM HUNEDOARA din Deva, str. Aurel Vlaicu  nr. 25 în zilele de luni pana joi intre orele 800 – 1600 şi vineri intre orele 900 – 1300 si la sediul Comunei General Berthelot, în General Berthelot, nr. 30, județul Hunedoara în zilele de luni-joi intre orele 08.00 – 15.30 și vineri între orele 08.00 – 13.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM HUNEDOARA.
data: 03-08-2023   utilizator: 1
Anunț privind Legea nr 123/2023 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 - TERMEN DEPUNERE CERERE: 18 NOIEMBRIE 2023
anunt legea 123 2023.docx  (13,95 KB)  data: 31-07-2023   utilizator: 1  
ANUNȚ PUBLIC DE SELECȚIE OFERTE "Modernizare rețea de iluminat public în comuna General Berthelot, județul Hunedoara"
expirat la 25-07-2023
            Tip contract: Contract de lucrări
Cod CPV: 45316110-9 Instalare de echipament de iluminare stradală (Rev.2)
            Sursa de finanțare a investiției este asigurată prin: 
- Fonduri puse la dispoziție de Administrația Fondului de Mediu;
- Resurse de la bugetul local al UAT Comuna General Berthelot.
            Valoarea estimată: 518.017,96 lei fără TVA
            Termen limită de depunere a ofertei: 10.07.2023, ora 10.00.
            Data de deschidere a ofertelor: 10.07.2023, ora 12.00.
            Modalitatea de transmitere a ofertei: oferta și anexele acesteia se poate depune la registratura achizitorului în plic închis, în două exemplare sau la adresa de e-mail berthelot2004@yahoo.com, pana la data si ora limita pentru depunere a ofertelor.  Ofertele depuse după data limită vor fi declarate întârziate și vor fi respinse.

Anunțul și proiectul tehnic au fost publicate pe SEAP, cu nr.  ADV1368177
anunt particare.docx  (44,27 KB)  data: 09-06-2023   utilizator: 1  
caiet de sarcini.docx  (47,37 KB)  data: 09-06-2023   utilizator: 1  
formular oferta.docx  (22,64 KB)  data: 09-06-2023   utilizator: 1  
formulare.pdf  (734,80 KB)  data: 09-06-2023   utilizator: 1  
Reamintim faptul că arderea vegetației uscate și a resturilor menajere este STRICT INTERZISĂ
expirat la 30-06-2023
An de an, în această perioadă, pompierii tulceni se confruntă cu un număr mare de incendii provocate de acțiunile de ardere a vegetației uscate, desfășurate de cetățeni în scopul pregătirii terenurilor pentru lucrările agricole de primăvară. De cele mai multe ori, aceste arderi necontrolate se produc în proximitatea gospodăriilor ori chiar în curțile cetățenilor, iar flăcările se extind cu ușurință la anexe gospodărești, grajduri și chiar locuințe. Un exemplu elocvent este misiunea pe care au avut-o salvatorii din cadrul Detașamentului de Pompieri Tulcea în dimineața zilei de sâmbătă, 11 martie 2023, când în urma incendierii resturilor vegetale dintr-o curte din municipiul Tulcea, focul s-a extins cu repeziciune și la o anexă gospodărească.
Din fericire, de această dată, în urma focului s-au înregistrat doar pagube materiale dar sunt situații în care aceste incendii sunt soldate cu pierderi de vieți omenești. Exemplele pot continua, însă cel mai important este să fim responsabili și să ne gândim la siguranța noastră, a familiei noastre și a mediului înconjurător. Arderea nu este o soluție! Există servicii de toaletare și curățare a terenurilor, cu ajutorul utilajelor și a echipelor specializate. Numai împreună putem stopa acest fenomen care ia amploare de la an la an. Reamintim faptul că arderea  vegetației uscate și a resturilor menajere este STRICT INTERZISĂ, dacă nu se impune în cazul prevenirii răspândirii unor boli sau dăunători specifici, fiind sancționată prin lege.‼️ #isutulcea
data: 22-03-2023   utilizator: 1