• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
  » Proiect de hotărâre Nr.53/11-08-2023 privind aprobarea prețului de vânzare a masei lemnoase, pe picior

Proiect:

Anexe:

Comentarii: 0

>>> Trimite opinii, sugestii
 
În dezbatere publică de la 11-08-2023 user:81
  » Proiect de hotărâre Nr.54/11-08-2023 privind aprobarea listei partizilor marcate pentru anul 2023, propuse pentru prestări servicii

Proiect:

Anexe:

Comentarii: 0

>>> Trimite opinii, sugestii
 
În dezbatere publică de la 11-08-2023 user:81
  » Proiect de hotărâre Nr.52/09-08-2023 privind rectificarea bugetului comunei General Berthelot pe anul 2023

Proiect:

Comentarii: 0

>>> Trimite opinii, sugestii
 
În dezbatere publică de la 09-08-2023 user:81
  » Proiect de hotărâre Nr.50/07-08-2023 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului extravilan în suprafață de 1522 mp, având categoria de folosință arabil, înscris în CF 61524 General Berthelot, nr. cadastral 61524, tarla 92, parcela 1095/18, proprietate privată a comunei General Berthelot

Proiect:

Anexe: ;

Comentarii: 0

>>> Trimite opinii, sugestii
 
În dezbatere publică de la 07-08-2023 user:81
  » Proiect de hotărâre Nr.51/07-08-2023 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului extravilan în suprafață de 1364 mp, având categoria de folosință neproductiv, înscris în CF 64871 General Berthelot, nr. cadastral 64871,parcela 1, proprietate privată a comunei General Berthelot

Proiect:

Anexe: ;

Comentarii: 0

>>> Trimite opinii, sugestii
 
În dezbatere publică de la 07-08-2023 user:81