• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
  » Proiect de hotărâre Nr.57/12-08-2022 privind aprobarea Devizului General și indicatorii tehnico – economici, pentru obiectivul de investiție „ Demolare anexa C2, construire anexa cu regim de înalțime P si camera spatiu tehnic,,

Proiect:

Comentarii: 0

>>> Trimite opinii, sugestii
 
În dezbatere publică de la 12-08-2022 user:81
  » Proiect de hotărâre Nr.58/12-08-2022 privind aprobarea scoaterii din funcțiune și valorificarea prin licitație publică a bunului mijloc fix – autoturism autoutilitară Dacia Puck-up, având nr. de înmatriculare HD-08-PGB, aparținând domeniului privat al Comuna General Berthelot;

Proiect:

Comentarii: 0

>>> Trimite opinii, sugestii
 
În dezbatere publică de la 12-08-2022 user:81
  » Proiect de hotărâre Nr.59/12-08-2022 privind rectificarea bugetului comunei General Berthelot pe anul 2022

Proiect:

Comentarii: 0

>>> Trimite opinii, sugestii
 
În dezbatere publică de la 12-08-2022 user:81
  » Proiect de hotărâre Nr.53/05-08-2022 privind aprobarea exploatării de material lemnos pe picior, din afara fondului forestier național

Proiect:

Comentarii: 0

>>> Trimite opinii, sugestii
 
În dezbatere publică de la 05-08-2022 user:81
  » Proiect de hotărâre Nr.54/05-08-2022 privind participarea la Programul privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public, aprobarea Devizului general, a documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “ Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, în comuna General Berthelot, județul Hunedoara”

Proiect:

Comentarii: 0

>>> Trimite opinii, sugestii
 
În dezbatere publică de la 05-08-2022 user:81