• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
  » Proiect de hotărâre Nr.67/16-10-2023 privind rectificarea bugetului comunei General Berthelot pe anul 2023

Proiect:

Anexe:

Comentarii: 0

>>> Trimite opinii, sugestii
 
În dezbatere publică de la 16-10-2023 user:81
  » Proiect de hotărâre Nr.66/11-10-2023 privind revocarea HCL nr. 63/2023 privind însușirea rapoartului de evaluare a unor terenuri aflate în patrimoniul comunei General Berthelot

Proiect:

Comentarii: 0

>>> Trimite opinii, sugestii
 
În dezbatere publică de la 11-10-2023 user:81
  » Proiect de hotărâre Nr.62/04-10-2023 privind aprobarea modificarii organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei General Berthelot

Proiect:

Anexe:

Comentarii: 0

>>> Trimite opinii, sugestii
 
În dezbatere publică de la 04-10-2023 user:81
  » Proiect de hotărâre Nr.63/04-10-2023 privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru trimestrul III al anului 2023 şi a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi, inclusiv pentru soluţionarea situaţiilor particulare identificate la nivelul localităţii pe linia completării registrului agricol şi care nu sunt reglementate prin norme

Proiect:

Comentarii: 0

>>> Trimite opinii, sugestii
 
În dezbatere publică de la 04-10-2023 user:81
  » Proiect de hotărâre Nr.64/04-10-2023 privind aprobarea execuţiei bugetului local al comunei General Berthelot, pe cele două secţiuni, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli pentru trim. III anul 2023

Proiect:

Comentarii: 0

>>> Trimite opinii, sugestii
 
În dezbatere publică de la 04-10-2023 user:81
  » Proiect de hotărâre Nr.65/04-10-2023 privind aprobarea Devizului General și indicatorii tehnico – economici, pentru obiectivul de investiție „ Alimentare cu energie electrică, racord nou, obiectiv de tip Amplasare stații de reîncarcare pentru vehicule electrice, loc. General Berthelot, str. General Berthelot, nr. 93,,

Proiect:

Anexe:

Comentarii: 0

>>> Trimite opinii, sugestii
 
În dezbatere publică de la 04-10-2023 user:81